Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019

THÔNG BÁO

danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019

Toàn văn thông báo

Danh sách chi tiết

Tin cùng chuyên mục