Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tháng 10 năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận", Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 làm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và Ngày "Dân vận" của cả nước để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những chỉ dẫn của Người về công tác dân vận. Công tác dân vận luôn được xác định là một bộ phận quan trọng, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước và là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

 

Nhận thức được điều này, trong năm qua cấp ủy, chính quyền Thành phố Vinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền trên mọi lĩnh vực; đặc biệt là cụ thể hóa các Nghị quyết, Đề án, Chỉ thị bằng hệ thống văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành các nhiệm vụ năm 2022 trên các lĩnh vực, hoàn thành 22/22 chỉ tiêu đã đề ra; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển; tăng cường hỗ trợ, kích hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế đặc biệt là Kinh tế đêm, có thể rằng: Phố đi bộ và chợ đêm Cao Thắng đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của thành phố Vinh vào mỗi dịp cuối tuần thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân trên địa bàn.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khai thác quỹ đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh. Thành phố đã chú trọng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động khâu nối với các Bộ, ngành để thực hiện một số dự án trọng điểm như: Mở rộng tuyến đường 35m từ Quốc lộ 46 đến đường ven sông Lam; Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và hạ ngầm Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Vinh; Vỉa hè đường Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Du và đường Phan Đình Phùng. Tiếp tục đề xuất đầu tư hạ tầng của Thành phố và đề xuất Tỉnh đầu tư một số tuyến đường kết nối giữa các khu đô thị và một số công trình tạo điểm nhấn phát triển đô thị.

Công tác chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội được chăm lo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công và thân nhân. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Công tác Giáo dục – đào tạo tiếp tục được duy trì và phát triển, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi của năm học 2021-2022; tiếp tục giữ vững là đơn vị dẫn đầu toàn Tỉnh về chất lượng giáo dục. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết KNTC; toàn Thành phố đã giải quyết 950 trên 989 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,05%; đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài và đã hoàn thành trên 70% vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Định kỳ hàng quý, UBND Thành phố tổ chức gặp gỡ các hội, doanh nghiệp trên địa bàn đồng thời tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND Thành phố với Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp nhằm nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh đột phát CCHC, trong đó chú trọng cải tổ bộ phận Một cửa và đổi mới trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Năm 2023, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước với chủ đề CCHC: “Thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức – Kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả”. Đặt ra yêu cầu: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao đạo đức, tính chuyên nghiệp trong phối hợp thực thi công vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực để có giải pháp xử lý.

Bên cạnh đó, UBND thành phố phối hợp Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQ thành phố tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở tại phường, xã và trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi, vận động, huy động lực lượng, sự đóng góp kịp thời, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, lũ lụt tại các huyện miền cao tỉnh Nghệ An và một số địa phương trong cả nước kịp thời, đạt hiệu quả cao. Có thể nói, những kết quả trên đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố Vinh phát triển bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Có thể nói, những kết quả trên đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố Vinh phát triển bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

 Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thành phố: kỷ niệm 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô, 60 năm thành lập thành phố Vinh, 15 năm Vinh đô thị loại 1; đặc biệt là tập trung tối đa mọi nguồn lực để mở rộng Địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục triển khai công tác Dân vận chính quyền một cách thiết thực, cụ thể; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động trên các lĩnh vực công tác, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 03/6/2013 của BCH TW (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ, của UBND tỉnh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tổ chức học tập bài báo “Dân vận” của Bác Hồ có hiệu quả thiết thực, đưa tinh thần công tác dân vận thực sự trở thành nếp nghĩ, cách làm trong các đơn vị cơ sở và coi đây là một phong trào tăng cường công tác dân vận.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở, đăng ký và xây dựng mô hình “dân vận khéo”. Tiếp tục đưa việc thực hiện công tác dân vận chính quyền vào các cuộc vận động lớn, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các phong trào xây dựng khối, xóm, đơn vị văn hoá và quy định về nếp sống văn minh đô thị.

Thứ ba, tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận và các hình thức tiếp xúc với nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, như: tiếp xúc cử tri, họp khối, xóm, tổ dân cư đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên.

Thứ tư là, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi phong cách lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân. Tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tích cực giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, các vấn đề bức xúc, nổi cộm sau đối thoại.

Thứ năm, tích cực vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội cũng như công tác dân vận chính quyền; tạo sự gắn kết các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trong phát huy sức mạnh nội lực nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra./.

                                                                        Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                         Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc

Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc


Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp

Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp


Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu

Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu


Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở

Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành

Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành


Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền


Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An


Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải