Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Thanh Chương làm tốt công tác Dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Ch­ương là huyện miền núi, có diện tích tự nhiên 1.128 km2, dân số trên 25 vạn ng­ười; có 55,47 km đ­ường biên giới và 1 cửa khẩu Quốc tế, toàn huyện có 38 xã, thị trấn, trong đó có 31 xã miền núi (theo quyết định 582 TTg) có 5 xã khu vực I, 19 xã khu vực II và 07 xã khu vực III, có 05 xã biên giới, có 106 thôn, xóm, bản ĐBKK, hiện có 15 xã thụ hưởng Chương trình 135 và 20 xã được hỗ trợ các chính sách dân tộc, miền núi. Hai xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm có 2.749 hộ/11.841 khẩu là đồng bào người dân tộc thiểu số, trong đó: Dân tộc Thái có 2.388 hộ/10.098 khẩu, Khơ Mú 311 hộ/1.575 khẩu,  Ơ đu có 4 hộ/48 nhân khẩu. Số còn lại có 45 hộ/177 khẩu thuộc dân tộc khác (Kinh, Tày, Mường, Khơ me) từ vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ huyện Tương Dương về tái định cư năm 2006.

Cấp ủy, chính quyền, hệ thống Dân vận đã  tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về công tác dân tộc; Đề án 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 về tăng cường đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc; Nghị định số 05/NĐ/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TTG về chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Chỉ thị số 28/CT-TTg về nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 223 đ/c bí thư chi bộ thôn, xóm, khối bản chuyên đề về công tác dân tộc. Kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp có 100% cử tri các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia bầu cử, có 01 người DTTS được bầu làm đại biểu HĐND huyện, 44 người được bầu làm Đại biểu HĐND xã (xã Thanh Sơn 22 người, Ngọc Lâm 22 người, trong đó Dân tộc Thái 36 người, Khơ mú 4 người...)

 Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc như: phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức gặp mặt đầu năm với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, đồng thời động viên họ tham gia có hiệu quả phong trào “làm nhiều việc tốt”; khảo sát và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ khó khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số; thông qua mạng xã hội kêu gọi con em đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài ủng hộ tiền để giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở...

Tình hình sản xuất và đời sống vùng đồng bào DTTS cơ bản được ổn định. Một số mô hình sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ cho giá trị kinh tế, thu nhập cao được nhân rộng. Nhiều hộ nông dân trong đồng bào DTTS đã thích ứng dần việc áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào sản xuất; kết hợp điều kiện thực tế của địa phương và các cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước để xây dựng các mô hình kinh tế VAC, VACR… Hiện có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định.

Đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/20211); kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trang trọng, vui vẻ, an toàn và tiết kiệm.  Công tác giáo dục tiếp tục ổn định và từng bước phát triển, đạt được nhiều thành quả quan trọng. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào vùng DTTS tiếp tục được duy trì thường xuyên, các địa phương đều thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, nhất là tình hình dịch bệnh Covid 19.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững, các hoạt động diễn ra bình thường, chưa có vụ việc phức tạp nào xảy ra. Các Đồn biên phòng thường xuyên cử cán bộ bám làng, bản; tăng cường công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân ký cam kết bảo đảm an ninh biên giới, an ninh trong khu vực.

Huyện đã thực hiện tốt chính sách xã hội trên địa bàn, tổ chức thăm tặng quà tết các DTTS, thăm hỏi động viên tinh thần người thân người có uy tín bị ốm đau, thăm viếng, số tiền là 30 triệu đồng. Thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh, giáo viên vùng dân tộc, miền núi đặc biệt khó khăn cho 4005 người, số tiền 6.231,8 triệu đồng; cấp 67,6 tấn gạo cho 883 người. Cấp báo, ấn phẩm và tạp chí đầy đủ cho 31 xã thuộc vùng DTTS, niền núi theo Quyết định 59/QĐ-TTg.

 Cấp 34.765 thẻ BHYT tương đương với số tiền 3.940 triệu đồng cho người nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số, trong đó có: 9321 người, số tiền 3743 triệu đồng cho dân xã Thanh Sơn và xã Ngọc Lâm. Triển khai thực hiện các chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất vùng dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, tổng số tiền là 59,431 triệu đồng.

 Tổ chức vận động được 01/02 hộ từ vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) đã chuyển về khu tái định cư huyệnThanh Chương sinh sống, đồng thời chỉ đạo xã Thanh Sơn làm thủ tục nhập khẩu, giao đất sản xuất; chuyển các khoản tiền chế độ liên quan tái định để chi trả kịp thời, đúng quy định cho các hộ chuyển về. Huyện ủy chỉ đạo trích đo, lập bản đồ địa chính để cấp giấy CNQSD đất đối với đất sản xuất cho 2 xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm được 1.127 ha /971 hộ.  Đề nghị Ban QLDA thủy điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN) và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng nhà tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ, Chợ nông thôn, Sân vận động cho 2 xã tái định cư, Nhà Văn hóa bản Noòng, xã Ngọc Lâm.

Từ đó, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Thanh Chương đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh.

Trong thời gian tới, huyện Thanh Chương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về công tác dân tộc, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS và miền núi trong đó trọng tâm là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào DTTS; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tôn vinh, biểu dương các cá nhân là người uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BQL thủy điện 2 và các ngành liên quan giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, các chế độ còn tồn đọng; tổ chức giao đất sản xuất; vận động các hộ dân từ lòng hồ quay về khu tái định cư ổn định cuộc sống./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021


Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương

Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU


Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An

Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An


Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An


Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn

Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW


Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An

Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An


Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân