Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Từ ngày 25/2 đến 28/2, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Kha Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực làm trưởng đoàn làm việc với 6 Huyện ủy: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương để đánh giá tình hình hoạt động công tác tuyên giáo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua, chỉ đạo, đôn đốc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Dự các buổi làm việc với đoàn có Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND các huyện, lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo và trung tâm chính trị.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tương Dương

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các huyện cho thấy kết quả đạt được khá toàn diện, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống; công tác khoa giáo được chăm lo góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, tài nguyên, môi trường, văn hóa, thể thao; công tác nắm bắt thông tin và cung cấp, định hướng thông tin được chú trọng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới với nước bạn Lào. Hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên, bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả, nhất là từ khi triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh, trong năm 2020 có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy bám sát các sự kiện để tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân; tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp thực sự sâu sắc, chất lượng để rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến việc tổ chức Đại hội để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, chủ động đấu tranh hiệu quả các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá đại hội; tiếp tục đổi mới trong việc học tập, quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thực sự nghiêm túc, có chất lượng.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện theo hướng nâng tầm vị thế, vai trò của Trung tâm chính trị thực sự trở thành “Trường Đảng” cấp huyện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

Phan Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2020


Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến


Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12

Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020


Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng

Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng


Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12


Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019

Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019


Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020