Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo

Đoàn kết là nguồn sức mạnh, nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể cả trong cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới xây dựng Chủ nghĩa xã hội ngày nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết Lương - Giáo. Người khẳng định: “đồng bào Lương và đồng bào Giáo đều là người Việt Nam, đều là người lao động và sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp lớn, lâu dài. Vì thế Lương - Giáo phải đoàn kết thì sự nghiệp lớn của dân tộc mới giành được thành công”. Quan điểm ấy được Đảng ta kế thừa, bổ sung phát triển và khẳng định nhất quán trong hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn có dân số 9.342 người, là một đơn vị đặc thù giáp ranh với thị trấn Nghĩa Đàn, vừa có đồng bào dân tộc thiểu số, cả đồng bào Công giáo cùng sinh sống đan xen. Trên địa bàn xã có 01 giáo xứ, 03 giáo họ với 1.367 tín đồ chiếm 14,8% dân số của xã. Trong 5 năm qua (2017-2022), đồng bào Công giáo Nghĩa Hội đã nỗ lực chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” với năm nội dung tốt đời gồm: Phát triển kinh tế tốt; xây dựng nếp sống tốt; an ninh chính trị - quốc phòng - trật tự xã hội tốt; giáo dục - y tế - dân số - môi trường tốt, an sinh xã hội và nghĩa vụ công dân tốt; ba đẹp đạo gồm: Đẹp trong đạo đức, đẹp trong tinh thần bác ái yêu thương và đẹp trong lối sống đạo.

Để đạt được các mục tiêu trên, ông Nguyễn Sỹ Nghị với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã (Người uy tín trong đồng bào Công giáo xã Nghĩa Hội), đã cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương để hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới nội dung, đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú, như: thông qua các cuộc họp xóm, sinh hoạt thường kỳ của chi đoàn, chi hội; thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ,… Nội dung tuyên truyền được chọn lọc trọng tâm hướng vào các văn bản mới, có nội dung thiết thực, phù hợp với đặc thù của đồng bào như: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2018 của Chính phủ; Luật Đất đai; Luật hôn nhân gia đình; Luật khiếu nại tổ cáo, Luật An toàn giao thông,… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân. Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai được 25 cuộc tuyên truyền với hơn 2.000 lượt người tham gia.

Xác định rõ vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới gắn với mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Sau nhiều cuộc họp bàn của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, ông Nghị xác định: Muốn làm Nông thôn mới thành công trên toàn xã thì đầu tiên phải thực hiện tốt công tác tư tưởng để đồng bào Lương - Giáo đoàn kết cùng góp công, góp của vào sự nghiệp chung. Đa dạng hóa công tác vận động tuyên truyền theo cách “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vận động, thuyết phục thấu đáo để tín đồ Công giáo tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Hội nói chung, đặc biệt trong đồng bào vùng giáo nói riêng từng bước được gây dựng và phát triển nhanh chóng, từ chỗ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hoài nghi, trông chờ, ỷ lại thì nay phát triển lên tự nguyện tự giác. Từ năm 2017 - 2022, đồng bào Công giáo các giáo họ thuộc giáo xứ Đồng Lèn đã tự nguyện đóng góp 2.649 ngày công để làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, bờ vùng bờ thửa; hiến 3.500 m2 đất, dỡ bỏ 200 m2 tường rào và đóng góp 365 triệu đồng tiền mặt để xây dựng hoàn thành hơn 4,5 km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Đến nay, toàn giáo xứ Đồng Lèn có 196 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 75,07% tổng số hộ gia đình đồng bào Công giáo của xã; đặc biệt khu dân cư Đồng Tiến với 83% gia đình đạt danh hiệu văn hóa - khu dân cư văn hóa tiêu biểu duy nhất trong 40 khu dân cư đồng bào có đạo toàn huyện. 100% các cháu trong độ tuổi đều được đến trường, trong đó có trên 30 cháu có trình độ đại học, cao đẳng trở lên.

Năm năm qua (2017 - 2022), với sự quyết tâm cao, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với chức sắc, chức việc vận động được 127 triệu đồng quỹ Vì người nghèo và xây được 15 nhà đại đoàn kết, trong đó có 05 nhà cho các hộ nghèo vùng giáo. Để đảm bảo cho đồng bào nghèo có tết đầm ấm, vui vẻ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động và tiếp nhận 265 triệu đồng và cấp phát cho 534 lượt hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn, trong đó có 137 lượt đồng bào nghèo vùng giáo. Các chương trình an sinh xã hội nêu trên có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm kịp thời giúp đỡ, động viên đồng bào nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Việc củng cố tổ chức và công tác xây dựng mô hình được thực hiện ngày càng hiệu quả. Hệ thống các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được kiện toàn, củng cố và phát triển; tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt tại các xóm vùng giáo luôn chiếm tỷ lệ trên 85%, chất lượng và nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú. Bên cạnh đó công tác xây dựng các mô hình mặt trận Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã bám sát chỉ đạo thực hiện. Sau quá trình khảo sát, học hỏi với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao đầu năm 2018 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Hội đã ra mắt thành công mô hình điểm vận động “Toàn dân đoàn kết tham gia đảm bảo an ninh trật tự” tại xóm Đồng Tiến với sự ghi nhận và ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dân. Đến nay mô hình được phát triển nhân rộng khắp 04/04 xóm đồng bào Công giáo toàn xã và đem lại hiệu quả tích cực.

Những kết quả nêu trên phản ánh sự nỗ lực hoạt động hiệu quả của cả tập thể đội ngũ cán bộ Mặt trận và bản thân ông Nguyễn Sỹ Nghị trong quá trình xây dựng khối đoàn kết lương - giáo. Những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được phối hợp với những người đứng đầu giáo họ, hội đồng mục vụ giáo xứ vận động, giải quyết thấu tình, đạt lý. Mặt khác, thông qua các cuộc lễ, sinh hoạt tôn giáo, các vị chức sắc tôn giáo cũng đã tích cực vận động bà con tín đồ tự giác chấp hành và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia cùng chính quyền đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời thực hiện tốt phong trào "sống tốt đời, đẹp đạo" trong đồng bào Công giáo - là người có uy tín trong đồng bào Công giáo của huyện Nghĩa Đàn, ông Nguyễn Sỹ Nghị đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất là, việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh là yếu tố rất quan trọng để thực hiện tốt công tác tôn giáo.

Thứ hai là, cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức chi bộ đảng, củng cố kiện toàn Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền,vận động đồng bào tôn giáo thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; phải làm cho bà con Công giáo thấy được lợi ích và trách nhiệm của họ đối với Cộng đoàn và địa phương.

Thứ ba là, phải phối hợp nắm bắt, bám sát các diễn biến tình hình ở địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức và hoạt động của cơ sở xóm, giải quyết hợp tình, hợp lý những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thứ tư là, người có uy tín phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Thứ năm là, cần tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình vùng giáo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: mô hình “Toàn dân đoàn kết tham gia đảm bảo an ninh trật tự”; “mô hình Khu dân cư không có tội phạm ma túy”; mô hình giáo xứ bình yên, Tổ liên gia tự quản... như Nghĩa Đàn đang triển khai  nhằm tạo sức lan tỏa, có sức thu hút sâu rộng các tầng lớp nhân dân tham gia.

Tấm gương điển hình làm "Dân vận khéo" thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” của ông Nguyễn Sỹ Nghị đáng được ghi nhận, biểu dương và nhân rộng trong các xứ đạo, họ đạo tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đoàn đồng bào Công giáo ở Nghệ An nói chung và huyện Nghĩa Đàn nói riêng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh