Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Phát huy hiệu quả mô hình, điển “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã Hoàng Mai

Thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2020 – năm “Dân vận khéo”, Thường trực Thị ủy Hoàng Mai đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thị xã xuống cơ sở trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Toàn thị xã hiện có 225 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp thị xã, 18 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế có các mô hình được triển khai, nhân rộng như: “khéo” vận  động nhân dân tham gia thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; mô hình chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tinh bột nghệ Hoàng Mai; các mô hình trồng rau màu mang lại hiệu quả kinh tế tại xã Quỳnh Liên, mô hình nuôi trồng thủy, hải, sản tập trung ở phường Quỳnh Xuân và xã Quỳnh Lộc...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay ở các tổ dân phố, thôn dân cư, như: mô hình huy động nội lực sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; mô hình vận động nhân dân tự nguyện hiến 3.432 m2 đất, phá dỡ 966 m2 tường bao, bình quân mỗi hộ gia đình đóng từ 3,5 đến 4 triệu đồng ở xã Quỳnh Lập để bê tông hóa đường nông thôn, đưa xã về đích nông thôn mới. Trong chỉnh trang đô thị, tại 10/10 phường, xã, nhân dân đã trồng được 10.000 m đường hoa; lắp được 2.300 cột điện chiếu sáng, tiêu biểu như: khối Sỹ Tân (phường Quỳnh Dỵ) huy động sức dân 730 triệu đồng đổ bê tông các tuyến giao thông nội khối 1,9 km... Thôn 1, 2, 4, 5, 6 (xã Quỳnh Lộc) lắp được 310 cột điện chiếu sáng với chiều dài 9.700 m giá trị 875 triệu đồng, tổ dân phố 11 (phường Quỳnh Xuân) lắp được 180 cột, bóng điện kinh phí gần 200 triệu đồng...

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, thị xã đã tổ chức sắp xếp lại các đơn vị trong hệ thống chính trị theo hướng tinh giản; giảm biên chế được giao, nâng cao đời sống cho người lao động. Quốc phòng, an ninh, có mô hình camera cộng đồng, đã huy động sức dân lắp đặt, vận hành hơn 3.000 mắt camera. Ban Chỉ huy quân sự thị xã với mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp Hội nghề cá phường Quỳnh Phương tặng 4.000 lá cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển; mô hình vận động hội viên và nhân dân trong giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn (của hội CCB xã Quỳnh Trang và xã Quỳnh Vinh)… Cấp ủy, chính quyền thị xã luôn lấy dân là đối tượng phục vụ và để phục vụ dân, luôn gần gũi với nhân dân để thấu hiểu dân, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí và thực hành dân chủ.

Các hoạt động tình nguyện của Đoàn thanh niên Thị xã Hoàng Mai

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, gắn với việc sơ tổng kết, biểu dương nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Lựa chọn, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” dựa trên các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, căn cứ vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhằm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đại hội Đảng các cấp đề ra. Phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, tạo thành mạng lưới dân vận rộng khắp; nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong khối các cơ quan, ban, ngành nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, chính quyền các cấp. Tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình “Dân vận khéo” có tính bền vững, lan tỏa trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Trần Thị Thanh Hà 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020


Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc


Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo

Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020


“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”

“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”


Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo


Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới

Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới


Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương


Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông

Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông