Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019

Công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương được ban tuyên giáo các cấp chủ động thực hiện. Hoạt động điều tra dư luận xã hội được tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên; tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, niềm tin được củng cố. Bên cạnh đó vẫn có một số khó khăn như kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, thiên tai, dịch bệnh (nhất là dịch tả lợn Châu Phi) ảnh hưởng bất lợi tới phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện gia tăng; các đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn chính trị cùng một số chức sắc tôn giáo cực đoan với nhiều thủ đoạn chống phá, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Trong bối cảnh đó, ngành tuyên giáo tỉnh Nghệ An đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra; nghiên cứu, thảo luận những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết, viết thu hoạch. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cá nhân được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan thực hiện nghiêm túc, nội dung sát với tình hình thực tế. Công tác giám sát, theo dõi việc học tập nghị quyết được thực hiện chặt chẽ. Bên cạnh đó, nhiều chỉ thị, nghị quyết được sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng từ đó tham mưu cho cấp ủy những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng dự thảo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Kha Văn Tám – TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban

Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương và những vấn đề có tính thời sự, những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nội dung các chỉ thị, nghị quyết trên sóng truyền thanh và truyền hình, hệ thống phát thanh cơ sở; chỉ đạo biên tập, phát hành Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 12 số với 180.000 cuốn kịp thời để phục vụ sinh hoạt chi bộ, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Cấp huyện, có 21/21 huyện, thành phố, thị xã; 6/8 đảng bộ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phát hành bản tin hoặc trang website của ngành mình.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được các địa phương đặc biệt quan tâm để đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc được đẩy mạnh thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên được ban tuyên giáo các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả. Việc biên soạn, phát hành các loại tài liệu tham khảo, tài liệu tuyên truyền, thông tin thời sự... cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên ở cơ sở được chú trọng thực hiện, kịp thời định hướng và cung cấp thông tin phục vụ công tác tư tưởng chính trị ở cấp cơ sở. Ngành tuyên giáo đã triển khai Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp nghiêm túc, có chất lượng. Tại Hội thi Khu vực 2, tỉnh Nghệ An đạt giải nhì và tham dự Hội thi chung khảo báo cáo viên giỏi toàn quốc.

Công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương được ban tuyên giáo các cấp chủ động thực hiện. Hoạt động điều tra dư luận xã hội được tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện 3 cuộc điều tra dư luận xã hội: 5 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh; về chủ trương xây dựng đền thờ Liệt sỹ Nghệ An với 4.000 đối tượng. Phối hợp với Viện nghiên cứu dư luận xã hội tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Một số địa phương đã chủ động hơn trong đổi mới việc học tập lý luận chính trị, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn. Để đẩy mạnh công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xuất bản được 05 cuốn sách có giá trị: “Nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; Nghệ An - những con người tiêu biểu; Biên niên lịch sử Đảng bộ Nghệ An 2005 - 2015; Lịch sử Đảng bộ Nghệ An tập 1, giai đoạn 1930 - 1954 (tái bản, bổ sung); Nghệ An - những nhạc sỹ và ca khúc tiêu biểu”. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2 hội thảo khoa học: “Đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” và “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Công tác theo dõi, phối hợp giữa ban tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến quan trọng trong việc gắn hoạt động khoa giáo vào thực tiễn của địa phương. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban tuyên giáo các cấp đã bám sát Kế hoạch “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” tổ chức nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, được Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương.

Quang Minh 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12


Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020


Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12


Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị


Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019


Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”


Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp

Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10


Tỉnh Nghệ An chú trọng công tác tuyên truyền để khai thác tiềm năng, lợi thế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Tỉnh Nghệ An chú trọng công tác tuyên truyền để khai thác tiềm năng, lợi thế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2019

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2019