Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Những đột phá mãnh mẽ sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát triển thị xã Thái Hòa

Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An” (gọi tắt là Nghị quyết số 02-NQ/TU), Thị xã Thái Hòa đã có những bước đột phá, phát triển mạnh mẽ.

Để thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU, trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và thống nhất xây dựng, ban hành 07 nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyên đề (Chương trình số 09 - CTr/ThU ngày 22/7/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”; Đề án số 07-ĐA/ThU ngày 5/7/2021 về xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025; Đề án số 06-ĐA/ThU ngày 12/8/2021 về xây dựng phát triển đô thị Đông Hiếu giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2022…). Đồng thời, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 “Về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, giai đoạn 2022 - 2025”.

Nhìn chung các mục tiêu của Nghị quyết số 02-NQ/TU đã được Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 7,55%; 6 tháng đầu năm 2022 đạt 8,43%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - thủy sản. Thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu được giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực văn hoá xã hội không ngừng tiến bộ; 100% trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, trong đó 58,6% trường đạt chuẩn mức độ 2; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 1,39%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng được nâng lên.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và cải thiện môi trường đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải thiện môi trường đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực; thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, giữ liệu về vị trí địa lý, hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển, đảm bảo nhanh gọn, chặt chẽ theo đúng pháp luật. Do đó, sau 01năm triển khai thực hiện Nghị quyết, thị xã đã thu hút được 05 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư gần 655 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm. Khu trung tâm đô thị hiện hữu, khu đô thị Đông Hiếu, khu đô thị sinh thái 2 bên Sông Hiếu và triển khai tổ chức thực hiện phương án tài trợ quy hoạch đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu đô thị tại phường Long Sơn và xã Nghĩa Mỹ. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt 4 công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, gồm: (1) Dự án đường tránh Quốc lộ 48 đoạn qua Trung tâm thị xã Thái Hòa; (2) Dự án Lâm viên Bàu Sen (giai đoạn 1); (3) Dự án đường giao thông nối từ QL48D đến đường ngang N8; (4) Dự án Cầu Khe Dền và đường hai đầu cầu, phường Quang Phong; Quyết định chủ trương đầu tư 35 dự án hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn 2021 - 2025 thuộc thẩm quyền của thị xã. Các dự án hạ tầng, các khu đô thị đang được tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành đưa vào sử sụng để phát huy hiệu quả như: Khu đô thị Long Sơn 1,2,3,4, Vincom Shophouse; trụ sở Kho bạc Nhà nước Thái Hòa, trụ sở Công an thị xã, Tuyến đường trục chính,…

Dich vụ, thương mại tiếp tục được duy trì, mặc dù trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các loại hình dịch vụ vận tải, lưu trú, kinh doanh ăn uống tiếp tục phát triển; dịch vụ du lịch có chuyển biến tích cực, đang hình thành một số địa điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm; dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thị xã và khu vực Miền tây Nghệ An. Trên địa bàn hiện có trụ sở và phòng giao dịch của 11 tổ chức và chi nhánh tín dụng; tính đến ngày 30/6/2022 tổng nguồn vốn huy động tăng 10,77% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay tăng 16,62%, tỷ lệ nợ xấu 1,9%.

Tập trung ưu tiên thu hút phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ, tiếp tục quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ. Trong năm qua, thị xã đã thu hút và được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án: Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày cao cấp của Đài Loan với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng; nhà máy sản xuất phụ gia nhựa và màng nhựa có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng; nhà máy may Thái Hòa tại phường Quang Tiến với tổng mức đầu tư 149 tỷ đồng; xưởng may công nghiệp Tài Vượng có tổng mức đầu tư 24,2 tỷ đồng; nhà máy sản xuất, gia công tôn thép Minh Phát với tổng mức đầu tư 51,4 tỷ đồng. Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy Chế biến Bột đá (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp truyền thống có thế mạnh của địa phương.

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến tích cực, đời sống của người nông dân được nâng lên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các cây, con đặc sản có giá trị thương mại cao. Xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế gắn với thương hiệu mỗi xã một sản phẩm OCOP; Đến nay đã có 05/39 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP (bao gồm: Mật ong Tây Hiếu; Hương trầm Thúy Liễu; Tinh bột sắn dây cao cấp; Trà hoa ngũ cốc, Trà túi lọc cà gai leo; Tinh bột nghệ cao cấp); một số mô hình hiệu quả như: mô hình trồng rau quả sạch ứng dụng công nghệ cao bằng hệ thống nhà màng đảm bảo tiêu chuẩn ATTP với quy mô (15ha); mô hình trồng cây Macca; mô hình trồng măng Tây xanh; mô hình chăn nuôi dê sinh sản, dê lai Bore thương phẩm; mô hình liên kết với công ty Orion trồng khoai tây vụ Đông... Thị xã bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp các công trình phục vụ tốt nhu cầu văn hoá, tinh thần của nhân dân: dự án Khu Lâm viên Bàu Sen, Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu, Khu di chỉ khảo cổ Làng Vạc; cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa sau khi sáp nhập khối, xóm đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Thực hiện cơ chế đặc thù đối với thị xã Thái Hòa, tính đến 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ra quyết định cấp 31.315 triệu đồng nguồn kiến thiết thị chính; hỗ trợ 3.000 tấn xi măng để xây dựng đường giao thông, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đối với 04 công trình, với tổng vốn dự kiến bố trí 198.332 triệu đồng.

Về Thị Xã Thái Hòa hôm nay mọi người đều cảm nhận được bộ mặt nông thôn, đô thị thay đổi nhanh chóng; đời sống nhân dân được năng lên rõ rệt; là một “Thị xã đáng sống”.

Trong thời gian tới, Thị xã Thái Hòa tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

Một là, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để xây dựng Thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025, nhất là các tiêu chí về cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị,... để có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện (đến nay, qua kết quả tự đánh giá, thị xã dự kiến đạt được 70,75 điểm/75,0 điểm tối thiểu).

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, giai đoạn 2021 – 2025. Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, các phòng, ban, ngành thị xã trong công tác quản lý nhà nước, nhất là vai trò của người đứng đầu trong các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư; đẩy nhanh thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn của thị xã, giai đoạn 2021 - 2025; quan tâm công tác chỉnh trang đô thị gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng tiêu chí đô thị loại III, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các cây, con đặc sản có giá trị thương mại cao; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế gắn với thương hiệu mỗi xã một sản phẩm OCOP. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Năm là, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh sớm xem xét thống nhất chủ trương định hướng mở rộng địa giới hành chính của thị xã Thái Hòa trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Nghĩa Đàn để mở rộng không gian phát triển của thị xã, đảm bảo tiêu chí tối thiểu của thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của UBTV Quốc hội “Về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính”./.

 Nguyễn Mạnh Khôi 

 Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ

Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ


"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo

"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003


Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân


Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo

Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo


Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai

Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai


Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu


Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội