Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Đảng ta đã khẳng định trong công tác dân vận của hệ thống chính trị thì công tác dân vận của chính quyền có vị trí rất quan trọng, vì chính quyền là nơi cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với dân, nhất là việc ban hành các cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; các cơ quan nhà nước cũng là nơi thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, giải quyết các vấn đề liên quan đến dân và doanh nghiệp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nếu chính quyền làm không tốt công tác dân vận thì rất khó khăn cho công tác dân vận nói chung.

 

Thực hiện Kết luận số 114 – KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 209 – KH/TU ngày 22/9/2015 triển khai thực hiện Kết luận 114; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình công tác dân vận chính quyền số 111 – CT/BCĐ-UBND ngày 4/1/2016 về thực hiện Kết luận 114 – KL/TW. Đồng thời tổ chức hội nghị cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện để triển khai Kết luận 114; 100%  sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 114 tại địa phương mình.

     Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 33/CT-TTg/2021 của về “Tăng cường công tác dân vận”, thì ở Nghệ An có Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác dân vận chính quyền ở Nghệ An”. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền cấp tỉnh với 15 thành viên do đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng ban, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ phó ban trực, mời đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phụ trách công tác dân vận chính quyền làm phó ban và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và Văn phòng UBND tỉnh tham gia.  21/21 huyện đều thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền. 26/26 sở, ban, ngành cấp tỉnh đều phân công 1đ/c lãnh đạo và 1-2 chuyên viên phụ trách công tác dân vận của đơn vị.

 UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận chính quyền, đã tổ chức 03 cuộc hội thảo: “Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Bác Hồ trong công tác dân vận ở Nghệ An”; “Công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới”, “Thực trạng và giải pháp thực hiện QCDC ở cơ sở ở Nghệ An”. Tổ chức cuộc thi báo chí về đề tài “Dân vận khéo" được tất cả các báo, đài địa phương và đông đảo cán bộ nhân dân tham gia, ủng hộ, với 208 tác phẩm dự thi, trong đó có 38 tác phẩm về dân vận chính quyền. Hằng năm, vào dịp 15/10 (ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng), Nghệ An tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức  các cơ quan nhà nước học tập bài “Dân vận” của Bác Hồ, đồng thời liên hệ những việc làm tốt, chưa tốt đối với Dân của mỗi tổ chức, cá nhân. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ chính quyền về công tác dân vận.

          Ban chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chương trình công tác dân vận chính quyền cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho các loại hình, có cơ chế chính sách cho cán bộ làm công tác dân vận. Hàng năm UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và kết quả thực hiện QCDC cơ sở. Trong 2 năm qua đã kiểm tra 26/26 sở, ngành cấp tỉnh, 21/21 UBND huyện, 95 UBND cấp xã. Mỗi năm mở 23 lớp tập huấn công tác dân vận chính quyền cho cán bộ các sở, ban, ngành và cán bộ UBND cấp huyện, cấp xã phụ trách công tác dân vận (ở tỉnh 2 lớp, ở huyện 21 lớp). Chỉ đạo xây dựng được 135 điểm sáng về công tác dân vận chính quyền. Tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ cho Trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng các đoàn thể, Chi hội trưởng người cao tuổi ở xóm, bản (5 chức danh/xóm x 3900 xóm) với mỗi chức danh hưởng 0,2 - 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng. Đồng thời hỗ trợ kinh phí cho tổ dân vận ở khối, xóm, bản hoạt động với mức 2,5 triệu đồng/tổ/năm. Mỗi năm tỉnh đã trích ngân sách hàng chục tỉ đồng để hỗ trợ chế độ cho cán bộ Mặt trận, Đoàn thể và tổ dân vận ở xóm, bản, trong điều kiện tỉnh nghèo đó là một cố gắng lớn.

           Từ cách làm trên, trong công tác dân vận chính quyền đã góp phần tạo chuyển biến rõ trên các mặt của tỉnh. Việc cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCC có nhiều tiến bộ; cho đến nay đã rà soát, tinh giản và công khai bộ thủ tục hành chính từ tỉnh đến xã trong đó đã đảm bảo giảm hơn 30% thủ tục hành chính (thay thế, bãi bỏ 934 thủ tục hành chính), rút ngắn thời gian ở phần lớn các thủ tục, như đăng kí kinh doanh từ 5 ngày xuống còn 1-2 ngày, đăng kí ôtô, xe máy trong 1 ngày. Hầu hết các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành, thị, phường, xã đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ qua bộ phận một cửa; một cửa liên thông, từ đó đã giảm được rất nhiều khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Đã xử lí kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh trong nhân dân, đảm bảo lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân hàng năm xử lí đạt trên 95% số vụ việc, năm 2022 giải quyết đạt tỉ lệ cao 98,1%, 2 tháng đầu năm 2022 giải quyết đạt tỉ lệ trên 95%; phát huy tính chủ động và tự chủ của cơ sở, giảm sự đùn đẩy trách nhiệm, đề cao vai trò hoà giải, do đó trong năm qua ở Nghệ An không có điểm nóng, không có khiếu kiện đông người kéo lên Trung ương. Thông qua công tác dân vận chính quyền đã tạo ra bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt; khắc phục dần tệ quan liêu, xem thường dân; kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng- an ninh được đảm bảo. Năm 2022 kinh tế tăng trưởng 9,08%, thu ngân sách trên 20.000 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay, văn hoá xã hội tiếp tục tiến bộ, kết quả học sinh giỏi quốc gia đứng thứ 2 cả nước, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều còn 4,5%. Đến nay, toàn tỉnh đã có 07 huyện và 309 xã (73%) về đích xây dựng nông thôn mới; nhân dân đã hiến hơn 5,8 triệu m2 đất; 4,7 triệu ngày công và 7.513 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

           Một nét mới ở Nghệ An trong những năm qua thông qua công tác dân vân. Đã có 117 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nhận giúp đỡ 117 xã nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Kết quả đến nay đã hộ trợ được trên 1000 con bò cho các hộ nghèo, xây dựng được hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, xây dựng được 105 mô hình kinh tế có giá trị kinh tế cao; củng cố hệ thống chính trị được 95/117 xã đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Trong thời gian tới, công tác Dân vận chính quyền ở Nghệ An tập trung thực hiện tốt 9 đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân vận mà BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện QCDC cơ sở theo Kết luận 120 – KL/TW của Bộ Chính trị, Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC trong doanh nghiêp, công ty; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận theo Kết luận 114 - KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban thường vụ  Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp. Tập trung hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, Tỉnh ủy đã xây dựng Chỉ thị 05 về đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, phấn đấu mỗi cơ sở có ít nhất 3 mô hình dân vận khéo, trong đó có mô hình về thực hiện tốt QCDC và dân vận chính quyền, cuối năm tổng kết phong trào để nhân rộng. Tập trung nắm chắc tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở, nhất là vùng giáo, vùng ven biển, vùng có các dự án lớn, khu công nghiệp để tạo đồng thuận trong nhân dân, trong phát triển kinh tế - xã hội để sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.

                                                 Nguyễn Mạnh Khôi 

                              Phó trưởng Ban TT Ban dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải


Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số


Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh


Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023

Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023


Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ

Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ


Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong

Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong


Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An

Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An


Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh

Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh


Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới

Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính


Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023