Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Ngành giáo dục Nghệ An thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết của cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh trong từng cơ quan, đơn vị, từng cơ sở giáo dục của ngành góp phần thúc đẩy công tác giáo dục của tỉnh nhà ngày càng tiến bộ, phát triển.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, thực hiện hiệu quả công tác dân chủ tại cơ quan Sở đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn ngành.

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo hiện có 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ, (với 70 công chức và 05 lao động hợp đồng) và 1 tổ chức công đoàn ngành (5 người). Có 01 đảng bộ, với 12 chi bộ trực thuộc; 01 tổ chức công đoàn cơ quan, 01 chi hội Cựu chiến binh. Toàn ngành có 89 trường THPT, 02 Trung tâm GDTX và GDTX-HN tỉnh; 21 Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị (trong đó: Mầm non: 546 trường; Tiểu học: 504 trường, THCS: 400 trường). Số cán bộ quản lý 3688, giáo viên 41.745 người, học sinh các cấp học 813.733 em.

Đảng ủy cơ quan Sở ban hành Nghị quyết về công tác Dân chủ ở cơ sở (DCCS), tập trung chỉ đạo các chi bộ trong toàn Đảng bộ lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo Sở luôn thống nhất cả nhận thức và hành động về sự cần thiết thực hiện DCCS; luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Sở đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC); củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự; phân công BCH Đảng bộ phụ trách công tác DCCS, đảm bảo mỗi chi bộ/mỗi phòng đều có ít nhất 01 đồng chí là lãnh đạo phòng tham gia BCĐ; xây dựng quy chế làm việc của BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng người; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt BCĐ theo quy định. Hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thành lập BCĐ hoặc Ban thực hiện QCDC ở cơ sở để triển khai tại cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội  ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về vai trò tầm quan trọng của công tác dân chủ ở cơ sở. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng: phổ biến qua văn bản chỉ đạo, quán triệt kịp thời văn bản chỉ đạo của cấp trên tại hội nghị, các cuộc họp, tập huấn;niêm yết các nội dung cần thiết tại bảng tin cơ quan đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ngành, viết bài đăng bản tin “Giáo dục Nghệ An”, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền… Mỗi năm tổ chức 01 đợt tập huấn cho trưởng phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức phụ trách công tác DCCS. Đưa nội dung công tác dân chủ ở cơ sở vào kế hoạch công tác của cấp ủy, lãnh đạo Sở và các phòng thuộc cơ quan Sở hàng tuần, hàng tháng năm để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công khai các nội dung theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc công khai các nội dung theo Thông tư 36/2017TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 và Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT.

Chỉ đạo cơ quan Sở và toàn ngành thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, giao ban, đặc biệt là tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Đây là hình thức dân chủ trực tiếp nhất để cán bộ, CC, VC đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định…Hội nghị được tổ chức bài bản, từ các tổ, bộ phận sau đó mới tiến hành hội nghị toàn cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rà soát, xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định của cơ quan và các tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng và triển khai bộ quy chế (dân chủ cơ sở, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, quy chế phối hợp với các tổ chức, đoàn thể…) để thực hiện nhiệm vụ một cách công khai minh bạch, rõ ràng. Đối với các nội dung có đánh giá, xếp loại, Sở đều xây dựng Bộ tiêu chí với nội dung cụ thể làm căn cứ khoa học để thực hiện.Trong năm 2020, Sở đã tổ chức 02 cuộc đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cùng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập tại các cơ sở giáo dục. Thanh tra Sở thực hiện tiếp dân thường xuyên, lãnh đạo Sở trực tiếp tham gia tiếp dân vào ngày 10 và 20 hàng tháng, cán bộ tiếp dân luôn ân cần, tận tụy giải thích những thắc mắc của dân để dân hiểu, dân đồng tình cùng ngành giáo dục. Việc đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiến hành bài bản, đúng quy định; năm 2020, Thanh tra Sở đã tiếp công dân 03 lượt; tiếp nhận 46 đơn thư, trong đó có 4 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đã được giải quyết thỏa đáng (03 đơn khiếu nại đúng và 01 đơn khiếu nại sai). Hàng năm, Sở đều thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở tại các đơn vị để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện; tư vấn, định hướng cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo việc thực hiện QCDC cơ sở ngày càng tốt hơn.

Từ việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng  vào kết quả  dạy và học của ngành. Năm 2020 giáo dục Nghệ An tiếp tục giữ vững vị trí tốp dẫn đầu toàn quốc về học sinh giỏi; chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên. Có 83 học sinh đạt giải HSG quốc gia (13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba và 13 giải Khuyến khích); 01 em dành Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế, 01 em được dự thi Olympic Tin học Châu Á. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đứng thứ 32 của cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2019. Là một trong 16 tỉnh thành của cả nước hoàn thành phổ cập Giáo dục Tiểu học mức độ 3 (mức cao nhất). Chất lượng phổ cập giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chuyển biến tích cực, thành phố Vinh là 1 trong 2 thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận “Thành phố học tập toàn cầu”. Lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2020”; có 01 dự án đạt giải Nhì toàn quốc, giải Nhất vòng Bình chọn tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020". Có 02 dự án đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (01 giải Nhất và 01 giải Ba). Triển khai có hiệu quả các mô hình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn”; “Trường xanh sạch đẹp an toàn”; “Tiếng trống học bài”, “Phối hợp giữa gia đình- nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non”. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay có 1.054 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 72,6%  (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 70%), cao hơn mức bình quân cả nước về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia. Tuyên dương 119 học sinh giỏi quốc tế, quốc gia, khu vực, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; tôn vinh 128 cá nhân, 25 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020. Chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo, 90 điểm sáng về công tác dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền để nhân rộng trong toàn ngành.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục thực hiện QCDC ở cơ sở với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động thi đua trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường xây dựng điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn ngành. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản lí từ cơ quan Sở đến các đơn vị cơ sở theo hướng phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đơn vị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị./.

                                                                   Nguyễn Mạnh Khôi

                                                     Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn


Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người


Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021