Banner Ban tuyên giáo sub-site-1
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Một số kết quả nổi bật công tác tuyên giáo giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đến với cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, với nhiều cách triển khai sáng tạo, tiêu biểu như: tuyên truyền theo chủ đề "Dấu ấn một nhiệm kỳ"; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục "Đảng trong cuộc sống hôm nay", "Góp ý cho Đảng", "Thi đua yêu nước"...

 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đến với cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, với nhiều cách triển khai sáng tạo, tiêu biểu như: tuyên truyền theo chủ đề "Dấu ấn một nhiệm kỳ"; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục "Đảng trong cuộc sống hôm nay", "Góp ý cho Đảng", "Thi đua yêu nước"...

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị


Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019


Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”


Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp

Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 10


Tỉnh Nghệ An chú trọng công tác tuyên truyền để khai thác tiềm năng, lợi thế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Tỉnh Nghệ An chú trọng công tác tuyên truyền để khai thác tiềm năng, lợi thế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác an toàn thực thực phẩm


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2019

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2019


Xây dựng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh cho nhân dân

Xây dựng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh cho nhân dân


Kết quả 10 năm phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Kết quả 10 năm phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân


Kết quả bước đầu trong phối hợp tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kết quả bước đầu trong phối hợp tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Một số đổi mới cơ bản trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

Một số đổi mới cơ bản trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019


Một số kết quả nổi bật công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018

Một số kết quả nổi bật công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018


Giáo dục và đào tạo Nghệ An – nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Giáo dục và đào tạo Nghệ An – nửa nhiệm kỳ nhìn lại