Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn là một huyện có đường biên giới với nước bạn Lào dài nhất tỉnh Nghệ An với 203,409 km đường biên giới tiếp giáp với 4 huyện, 3 tỉnh của nước CHDCND Lào. Toàn huyện có 21 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã biên giới (59 bản biên giới), có 179/191 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Dân số có 80.288 người; có 5 hệ dân tộc anh em cùng sinh sống xen kẽ lẫn nhau, gồm: Thái; Mông; Khơ Mú; Kinh và Hoa. Nhiều cụm dân cư trên địa bàn nằm cách xa trung tâm huyện (Thị trấn Mường Xén) rất xa ( Keng Đu 80 km,…), địa hình phức tạp, giao thông cách trở; đời sống kinh tế của người dân còn nghèo và khó khăn. Toàn huyện có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa, nhận thức, hiểu biết đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của đồng bào không đồng đều. Chính vì vậy, những năm qua, huyện đã chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” từ huyện đến cơ sở; được các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng và đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Tuyên truyền, vận động đồng bào làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh ở vật nuôi và cây trồng đồng thời tăng gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và giữ vững an sinh xã hội địa bàn.

Xuất phát từ vị trí chiến lược quan trọng của Kỳ Sơn trong công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào nói chung. Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận, công tác dân tộc - tôn giáo. Huyện đã ban hành Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 153-QĐ/HU, ngày 26/01/2021 của Huyện ủy Kỳ Sơn “về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 -2025”. Kết luận số 62-KL/HU ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả 05 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; nhất là trong chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ việc đột xuất, nổi cộm, bức xúc giai đoạn 2015 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới;  Tổ chức biểu dương các mô hình, điển hình“Dân vận khéo” tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2021 và gặp mặt, tuyên dương người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn. Qua đó, đã phát huy và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người/năm toàn huyện năm 2021 đạt 25 triệu đồng/người.

BCĐ Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã ban hành chương trình, kế hoạch và nhiều công văn, hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn đăng ký xây dựng được 110 mô hình, trong đó: Tập thể đã đăng ký 65 mô hình (Lĩnh vực kinh tế: 18 mô hình; Lĩnh vực VH-XH: 27 mô hình; Lĩnh vực quốc phòng – an ninh: 12 mô hình; lĩnh vực xây dựng Đảng và HTCT: 02 mô hình; lĩnh vực xây dựng NTM: 06 mô hình). Cá nhân đã đăng ký được 45 mô hình (Lĩnh vực kinh tế: 20 mô hình; lĩnh vực VH-XH: 14 mô hình; lĩnh vực quốc phòng- an ninh: 05 mô hình; lĩnh vực xây dựng Đảng và HTCT: 04 mô hình; lĩnh vực xây dựng NTM: 02 mô hình). Tất cả các mô hình đã và đang từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, đóng góp một phần quan trọng vào việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

 Đặc biệt là mô hình giữ vững “3 yên” (yên dân, yên địa bàn và yên biên giới) trên địa bàn huyện năm 2021 và những năm tiếp theo. Do phong tục tập quán, đời sống văn hóa còn lạc hậu, trình độ văn hóa của người dân còn thấp, điều kiện kinh tế còn nghèo và khó khăn, sự hiểu biết về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Do đó, trong những qua, nhiều bà con nhân dân trong độ tuổi lao động đã rời khỏi bản làng của mình đi làm ăn xa ở nhiều địa phương trong nước và một số nước như Lào, Thái Lan….. do trình độ nhận thức, sự hiểu biết có hạn đã bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc nói xấu chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bị xúi dục thuyết phục từ bỏ phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục, những giá trị văn hóa truyền của đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú,… để được học đạo tin lành và về truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn huyện, gây mất an ninh trật địa bàn, búc xúc trong nhất nhân dân. Cụ thể đã xây dựng có hiệu quả mô hình “3 yên”  tại bản Huồi Mũ xã Huồi Tụ và một số bản lẻ khác bản, tại bản Yên Hòa xã Mỹ Lý  và bản Phù Khả 1 xã Na Ngoi,…. Song với sự quan tâm vào cuộc kịp thời và lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, tổ chức CT - XH từ huyện đến cơ sở, trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục, đúng lúc, có trọng tâm, trọng điểm và dựa vào dân,… đã làm cho các cá nhân và hộ gia đình theo đạo tin lành đã nhận thức được việc làm sai trái của mình. Tính đến nay đã cơ bản 100% các cá nhân đã tự nguyện cam đoan từ bỏ không tham gia sinh hoạt đạo và truyền đạo trái pháp luật, trở lại theo phong tục tập quán, thờ cúng tổ tiên.

Để củng cố những kết quả đạt được, Kỳ Sơn đã chú trọng nhiệm vụ quán triệt, triển khai đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực để duy trì, khâu nối, gắn kết bền chặt với cơ sở, hướng trọng tâm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục về cơ sở, xuất phát từ cơ sở, giúp đỡ và xây dựng cơ sở vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời, chỉ đạo phối hợp triển khai đấu tranh ngăn chặn hiệu quả từ xa, từ sớm từ khi mới manh nha xuất hiện các bằng việc xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ đường biên cột mốc, “tổ tự quản an ninh thôn bản”, “xã sạch ma túy”, “Tổ Covid cộng đồng”, “đồng bào các dân tộc Kỳ Sơn nói không với truyền đạo trái pháp luật,...”.

Có thể nói, một số cách làm hay của Kỳ Sơn trong công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình “Dân vận khéo” ở vùng đặc biệt khó khăn , đó là:

Thứ nhất, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn luôn đặt song song với 2 nội dung trụ cột vừa cơ bản, vừa lâu dài, đó là công tác dân tộc và giữ yên biên giới.

Thứ hai, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” luôn gắn chặt với nhiệm vụ an dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” luôn nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân và doanh nghiệp từ huyện đến cơ sở.

Trong thời gian tới, huyện Kỳ Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Kết luận số 105-KL/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU về tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” để tập trung lồng ghép các chính sách đủ lớn để hỗ trợ xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn một cách trọng tâm, trọng điểm, chất lượng hiệu quả./.

                                                        Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                            Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An