Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kỳ Sơn thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh biên giới

Kỳ Sơn là huyện miền núi cao biên giới đặc biệt khó khăn, nằm phía Tây tỉnh Nghệ An, có diện tích tự nhiên 209.484 ha, với 203,409 km đường biên giới tiếp giáp với 4 huyện, 3 tỉnh của nước CHDCND Lào; toàn huyện có 21 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã biên giới (59 bản biên giới), có 179/191 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Dân số có 80.288 người.

Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 21 đảng bộ xã, thị trấn, 06 đảng bộ cơ quan và 20 chi bộ cơ sở trực thuộc.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã quan tâm tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nội dung nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác dân vận, đặc biệt là Đề án số 02- ĐA/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo” phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương gắn với thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác dân vận của hệ thống chính trị, vận động đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Nhân dân; tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018- 2020; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025”... 

Huyện uỷ, UBND 2 cấp đã xây dựng chương trình công tác dân vận theo từng năm; xây dựng quy chế công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở theo nhiệm kỳ, có bổ sung, sửa đổi khi cần thiết. Chính quyền các cấp đều tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trước khi thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, các chế độ chính sách của người dân được công khai minh bạch và được giải quyết kịp thời. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện khá hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Từ 2016-2020, HĐND huyện đã tổ chức 420 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; bình quân mỗi cuộc tiếp xúc cử tri có khoảng 120 cử tri tham gia và 20 ý kiến phát biểu, các ý kiến của cử tri được quan tâm giải quyết (đạt tỷ lệ 85%). HĐND hai cấp đã thành lập 276 đoàn giám sát và thực hiện giám sát ở 552 cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, quản lý ngân sách nhà nước, chế độ chính sách dân tộc, xây dựng cơ bản...

UBND huyện xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch phù hợp với nguồn lực của huyện trong việc thực hiện các nội dung Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đạt được 1 số kết quả nhất định. Hàng năm, HĐND huyện đều ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong đó gắn với thực hiện các nội dung Đề án 02-ĐA/TU để chính quyền các cấp căn cứ thực hiện. Tập trung chỉ đạo xây dựng và mở rộng diện tích 1 số cây trồng, gia súc, gia cầm có thế mạnh của địa phương như; Gừng, Bo bo, cỏ voi, Dong riềng, Đào, Mận, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo; gà đen, lợn đen; ngan, vịt bầu.... hình thành các vùng sản xuất chuyên canh. Mở mới và nâng cấp được một số tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp 6 miền núi, bao gồm: Tuyến Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền; đường Tây Nghệ An đường nhựa đã đưa vào sử dụng…; từ nguồn vốn của huyện đã mở mới được hơn 90km đường vào tận các thôn bản, đến các khu sản xuất. Đã tiến hành rà soát, có 1.078 hộ có nhu cầu về nhà ở và đã thực hiện việc hỗ trợ vay vốn làm nhà ở theo Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 30/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ cho 494 hộ dân với tổng số vốn 28.070.000.000 đồng; hiện còn khoảng 15% hộ dân đang thiếu đất sản xuất. Toàn huyện hiện có 62 công trình thủy lợi thuộc công trình tự chảy, đảm bảo tưới cho hơn 500 ha diện tích lúa ruộng. Đầu tư xây dựng mới 08 công trình và nâng cấp, sửa chữa 47 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn với tổng kinh phí trên 40,6 tỷ đồng; số người dân nông thôn được sử dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 85%. Đào tạo nghề, tập huấn KHKT được 51 lớp, với số học viên tham gia đào tạo là 1.465 học viên. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc được quan tâm; đã tổ chức sưu tầm, lưu trữ, bảo tồn các loại văn hoá vật thể và phi vật thể, xây dựng các mô hình bản văn hoá truyền thống. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, cấp huyện mỗi tháng 1 lần, cấp xã mỗi tuần 1 lần.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, mỗi xã được bố trí ít nhất 3 công an chính quy, 11/11 xã biên giới sỹ quan biên phòng được bố trí Phó Bí thư Đảng uỷ xã, thực hiện các đảng viên Đồn biên phòng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ bản của các xã biên giới. Công tác đối ngoại được quan tâm, LLVT tuyên truyền hiệu quả Quy chế biên giới, thực hiện tốt chương trình ký kết giữa bản với bản, việc tổ chức giao ban định kỳ các xã biên giới với các cụm bản của nước bạn Lào; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới hiệu quả, vận động Nhân dân không di cư tự do. Tính đến cuối năm 2020, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức kết nghĩa cụm bản với bản hai biên giới Việt Nam - Lào được 21 cặp bản thuộc 05 huyện của 03 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhamxay. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân huyện và cơ sở đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, phù hợp với phong tục tập quán, trình độ nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền, vận động thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã, Bản tin Nội bộ huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, hội nghị, tập huấn, gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp, sinh hoạt, hội họp đoàn viên, hội viên, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, băng rôn khẩu hiệu, pa nô áp phích nhân các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước; phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, già làng, người có uy tín, trưởng bản, đầu dòng họ, trưởng ban công tác Mặt trận ở bản, khối.

Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận từ cấp huyện đến cơ sở đảm bảo theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm đổi mới phương pháp công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đảm bảo về số lượng và chất lượng. Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn được biên chế 04 đồng chí (gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 02 chuyên viên); trong đó, cán bộ là người địa phương: 02 đồng chí chiếm tỷ lệ 50%; Phòng Dân tộc huyện có 5 cán bộ. Từ năm 2016-2020 đã mở được 05 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho 625 lượt cán bộ, đảng viên phụ trách công tác ở tổ, khối dân vận cơ sở.

Lãnh đạo hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong 06 năm cấp cơ sở đã tổ chức 288 hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo; khen thưởng, biểu dương 206 mô hình, điển hình dân vận khéo; cấp huyện thực hiện theo quy định 05 năm/2 lần nghiêm túc, khen thưởng biểu dương 48 mô hình cá nhân, 53 mô hình tập thể. Tổ chức 07 hội nghị gặp biểu dương các già làng, trưởng bản, người có uy tín, khen thưởng 147 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Như vậy, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho nên những năm qua huyện Kỳ Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tình hình an ninh biên giới cơ bản ổn định; niềm tin của Nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường./.

Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn


Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người


Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021