Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả từ chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy Anh Sơn và đồn biên phòng Phúc Sơn giai đoạn 2016-2020

5 năm qua, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Đồn Biên phòng Phúc Sơn về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ bình yên vùng biên giới.

Đồn Biên phòng Phúc Sơn đóng tại Bản Cao Vều, xã Phúc Sơn– khu vực có đường biên giới tiếp giáp với cụm bản Phôn Mường- Mường chăm, huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Pô Ly Khăm Xay nước bạn Lào. Xã Phúc Sơn có 5 bản với 1.338 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 84%, Địa hình ở đây khá phức tạp, việc tiếp cận, áp dụng KHKT vào sản xuất và nắm bắt các thông tin còn hạn chế, việc phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Xác định việc đảm bảo an ninh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Ban Dân vận Huyện ủy huyện Anh Sơn đã ký kết Chương trình số 04-CTr/DV-ĐPS, ngày 10/4/2016 về chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy Anh Sơn và Đồn Biên phòng Phúc Sơn giia đoạn 2016-2021. Trong đó, chú trọng phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc, đảm bảo an toàn chủ quyền biên giới lãnh thổ; phát huy vai trò công tác dân vận trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị; thưc hiện tốt công tác đối ngoại biên giới giữa hai huyện biên giới của Việt Nam – Lào...

Thực hiện chương trình phối hợp,  Ban Dân vận Huyện ủy Anh Sơn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thông qua việc tham mưu cấp ủy, chính quyền xã Phúc Sơn chỉ đạo hệ thống chính trị thường xuyên tổ chức sinh hoạt nhân dân, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là Luật Biên giới Quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BGQG; Nghị định 169/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG; Nghị định 34/NĐ-CP ngày 29/4/2014; các chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; tổ chức các buổi truyền thông chuyên đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong các bản Cao Vều…. với 207 buổi/11.866 lượt người tham gia. Qua đó, nhận thức trách nhiệm đối với chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của các tầng lớp nhân dân được nâng lên; ý thức về quốc gia, quốc giới và vai trò tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới xã Phúc Sơn được phát huy. Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

Chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng; thường xuyên vận động nhân dân giữ vững truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tíc cực tham gia xây dựng thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo như: Hỗ trợ phân bón, giống rau, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau để nhân dân bản Cao Vều trồng rau sạch; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn phụ trách hộ gia đình giúp dân phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ 50 con lợn giống cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; duy trì có hiệu qủa hoạt động của tủ thuốc biên cương và phòng khám tình thương…. đã giúp đồng bào biên giới yên tâm phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Phối hợp bồi dưỡng, xây dựng nhân tố cốt cán, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong các phong trào quần chúng trên địa bàn, không để các đối tượng xấu tăng cường hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, tôn giáo kích động, xúi dục người dân tham gia tuyên truyền đạo trái pháp luật… Từ đó củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Bộ đội biên phòng với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tuyến biên giới và nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tạo động lực tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn.

Để xây dựng, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vùng biên giới đối với cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Đồng Biên phòng cử cán bộ tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ở các bản thuộc Đảng bộ xã Phúc Sơn, tích cực nắm bắt tình hình nhân dân, phối hợp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ các dân tộc ở khu vực biên giới vào Đảng, kết quả bồi dưỡng, hướng dẫn, giới thiệu cho các chi bộ, đảng bộ tổ chức kết nạp được 09 đảng viên nữ tạo nguồn cán bộ cho xã, góp phần nâng cao chất lượng của cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở Đảng ở cơ sở.

Cùng phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự và đối ngoại nhân dân, cụ thể như: Tham mưu phối hợp tổ chức thăm hỏi động viên huyện Xaychampon đơn vị kết nghĩa với huyện Anh Sơn và đón tiếp huyện Xaychampon tới thăm và làm việc tại huyện (trung bình mỗi năm 01 lần 02 huyện qua lại thăm hỏi chúc Tết cổ truyền hoặc tham gia học hỏi mô hình), đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 xuất hiện và có diễn biến phức tạp, 02 đơn vị đã phối hợp tham mưu hỗ trợ kịp thời cho cụm bản Phôn Mường và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch của 02 huyện đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự gắn bó về mọi mặt và gìn giữ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai biên giới, đồng thời tạo dựng cơ chế ngăn ngừa và giải quyết các thách thức an ninh tuyến biên giới, đảm bảo ANCT, TT ATXH để nhân dân 02 bên biên giới yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Việc thực hiện tốt chương trình phối hợp, Ban Dân vận Huyện ủy và Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền huyện giải quyết tốt các vấn đề, tăng cường đảm bảo ATTT-TT ATXH vùng biên giới, vận động đồng bào đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở. Để đạt được những kết quả trên, Ban Dân vận Huyện ủy Anh Sơn và Đồn Biên phòng Phúc Sơn rút ra một số bài học kinh nghiệm: Một là, sự cần thiết phải xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với Đồn Biên phòng ở vùng biên giới. Hai là, Chương trình phối hợp phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thường xuyên của Bộ chỉ huy BĐBP và Ban Dân vận Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền huyện. Ba là, nội dung chương trình phối hợp phải gắn với việc tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, các cuộc vận động ở địa phương nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới. Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn, bản, xã vùng biên có Đồn Biên phòng đóng quân; xây dựng và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cốt cán trong tôn giáo. Năm là, thực hiện tốt chế độ thông tin trao đổi tình hình; sơ kết, tổng kết và làm tốt công tác biểu dương khen thưởng kịp thời, tạo động lực thúc đẩy chương trình phối hợp ở các địa phương, đơn vị.

Hải Yến 

                                                                         Ban Dân vận Huyện ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021


Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương

Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU


Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An

Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An


Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An


Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn

Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW


Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An

Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An


Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân