Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Nghi Lộc là địa bàn trọng điểm thu hút nhiều dự án đầu tư của tỉnh, với Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, khu công nghiệp như WHA, Nam Cấm, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ; tiềm năng, lợi thế của địa phương tiếp tục được khai thác, phát huy. Các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao được triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và tăng cường. Liên đoàn Lao động huyện trực tiếp quản lý 153 tổ chức công đoàn cơ sở (trong đó khối hành chính sự nghiệp 14 đơn vị, khối trường học 86 đơn vị, khối xã, thị trấn 29 đơn vị, khối doanh nghiệp 24 đơn vị), có 5.406 đoàn viên. Trong đó đoàn viên công đoàn của 24 doanh nghiệp là 1.557 người. Trong những năm qua việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Thu nhập bình quân của người lao động trong các đơn vị có mức lương trung bình đạt: 5.700.000 đồng/ người/ tháng.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02-NQ/TW). Ban thường vụ huyện ủy Nghi Lộc đã Ban hành Kế hoạch số 49-KH/HU ngày 25/11/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW; Liên đoàn Lao động huyện ban hành chương trình hành động số 47/CTr- LĐLĐ, ngày 16/11/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02- NQ/TW. 100% công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được xem là nhiệm vụ quan trọng. Trong 2 năm qua các công đoàn cơ sở đã giới thiệu được 176 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của đảng và năm 2023 giới thiệu cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 1 lớp nhận thức về đảng cho 23 công nhân công ty Bao bì Thiên Phú. Kết quả từ năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã phát triển được 6 công đoàn cơ sở gồm công đoàn Công ty THHH sản xuất Giấy Craps với 35 đoàn viên công đoàn; công đoàn Công ty TNHH giày APEX Việt Nam với 496 đoàn viên công đoàn; công đoàn Công ty TNHH may BLS với 42 đoàn viên công đoàn; công đoàn công ty TNHH may mặc Quang Huy với 129 đoàn viên công đoàn; công đoàn Công ty D,xkey với 8 đoàn viên; công đoàn Công ty TNHH XD và TM Hùng Huy với 16 đoàn viên công đoàn. Phát triển mới được 966 đoàn viên vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Chương trình “Tết Sum vầy- Kết nối yêu thương” tiếp tục được lan toả trong đời sống xã hội, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, là điểm nhấn hoạt động trong năm để thu hút đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn  mỗi khi Tết đến, Xuân về. Hàng trăm suất quà có giá trị của các cấp công đoàn được gửi đến để hỗ trợ thăm hỏi đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, tham mưu cho Liên đoàn Lao động tỉnh  hỗ trợ cho 2 gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp tiếp cận cơ sở như: Chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp tết cổ truyền, Tháng Công nhân, an toàn vệ sinh lao động, đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19... đảm bảo kinh phí kịp thời cho công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở đã phát huy hiệu quả tích cực, đem lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên khi gia nhập tổ chức công đoàn.

Công đoàn cơ sở thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, diễn biến tâm tư tình cảm của đoàn viên, công nhân lao động để kịp thời động viên, hỗ trợ; tích cực phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện đảm bảo các chế độ, quyền lợi, tổ chức các hoạt động mang lợi ích thiết thực cho công nhân lao động. Kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại, bức xúc trong quan hệ lao động. Cùng với các hoạt động đại diện, bảo vệ, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở có nhiều hoạt động sôi nổi chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động. Thông qua các hoạt động Tết sum vầy, Tháng Công nhân như Công ty Bao bì Thiên Phú, Công ty Giấy Carap, công ty Dày APEC. Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, bước đầu mang lại lợi ích cho đoàn viên, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên.  Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn được quan tâm: hỗ trợ ăn trưa, cho CBCCVC&NLĐ; hỗ trợ kinh phí cho CBCCVC&NLĐ đi thăm quan, nghỉ mát như Công ty Bao bì Thiên Phú, Công ty sản xuất bật lửa ga Trung Lai; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ; tổ chức các giải thể thao và các buổi hội diễn văn nghệ… qua đó giúp nâng cao được sức khỏe và tinh thần cho CNVCLĐ, thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn.

Trên cơ sở nắm bắt một cách sâu sắc nội dung, tinh thần của Nghị quyết số 02-NQ/TW qua các hoạt động triển khai quán triệt của LĐLĐ huyện, các CĐCS tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; triển khai hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo”. Thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn các cấp, với trọng tâm là hướng về cơ sở. Đổi mới và đa dạng hóa hình thức, nội dung sinh hoạt, phương pháp tổ chức phong trào phù hợp với từng loại hình cơ sở. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thường xuyên cải tiến phương thức và lề lối làm viêc, coi trọng chất lượng và hiệu quả, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, quy chế và quy định của Điều lệ. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm. Thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể cho các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Thường xuyên rà soát các khâu yếu, mặt yếu của từng đơn vị, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các tiêu chí đánh giá, xếp loại phong trào thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do công đoàn phát động.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền,  Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao hiệu quả các hoạt động công đoàn, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng chính quyền vững mạnh. Vận động cán bộ công nhân, viên chức lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thúc đẩy thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin của cán bộ công nhân viên chức lao động và nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn tiếp tục củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng mở rộng hoạt động sang các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được phát động rộng rãi, thu hút, khơi dậy động lực đoàn viên, người lao động, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị. Quan tâm vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của công nhân, lao động, nhất là công nhân, lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn./.

                                                                        Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                         Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi


Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh


Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu Kiền

Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu KiềnHiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường


Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An

Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An


Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19

Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19


Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh


Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang

Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang


Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân