Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Năm 2021, Ban Dân vận TW chọn là năm “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Trong công tác dân vận thì việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) có vị trí rất quan trọng, vì thực hiệ tốt QCDC ở cơ sở sẽ đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với dân, nhất là việc ban hành các cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội sát với thực tiễn, hợp lòng dân để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết các vấn đề liên quan đến dân và doanh nghiệp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Nếu làm không tốt công tác QCDC ở cơ sở thì rất khó khăn cho công tác dân vận nói chung và ngược lại nếu làm tốt QCDC ở cơ sở thì công tác dân vận của hệ thống chính trị sẽ thuận lợi hơn nhiều. Từ nhận thức trên, thực hiện chủ trương về “Năm Quy chế dân chủ cơ sở” - 2021 của Ban Dân vận Trung ương Nghệ An đã triển khai một cách quyết liệt, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng trân trọng.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 12/5/2021 về “Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở 2021”. Trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh đã ban hành 15 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó có 01 chỉ thị, 01 đề án, 01 chương trình, 02 công văn, 01 kế hoạch, 02 hướng dẫn; 01 quyết định, 01 thông báo, 05 báo cáo, như: Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận Khéo”; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Báo cáo tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; báo cáo sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng, một năm; quyết định về kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, bổ sung sửa đổi phân công các thành viên BCĐ.

- Tỉnh đã tổ chức 23 đoàn kiểm tra đi kiểm tra “Năm Quy chế dân chủ cơ sở” - 2021 tại 21 huyên, thành, thị ủy và các địa bàn trọng điểm về giải phóng mặt bằng, các vấn đề nhân dân còn bức xúc, giải quyết đơn thư, công tác cải cách hành chính. Tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm, tổng kết năm về thực hiện QCDC ở cơ sở để đơn vị trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm tốt và học tập lẫn nhau. Công tác tuyên truyền “Năm Quy chế dân chủ cơ sở” - 2021 được đẩy mạnh. Đến nay đã có 45 tin bài và 25 phóng sự về các hoạt động QCDC cơ sở; phối hợp với Báo Nghệ An mở chuyên mục “Dân vận chính quyền - Quy chế dân chủ cơ sở” trên Báo điện tử Nghệ An đã có hàng chục tin bài được đăng tải. Năm 2021, toàn tỉnh đã xây dựng được 91 điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở.

- Thông qua thực hiện “Năm Quy chế dân chủ cơ sở” - 2021 tỉnh Nghệ An đã đạt được một số kết quả quan trọng: Nhận thức của cán bộ công chức và cán bộ đảng viên về QCDC cơ sở có chuyển biến rõ rệt. Ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức được nâng lên, đã bước đầu khắc phục được tình trạng chậm việc, sót việc, quên việc trong mỗi cán bộ, công chức. Thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước thực hiện 17.678 tỷ đồng, đạt 126% dự toán trình HĐND tỉnh giao và bằng 99,1% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, thu nội địa ước đạt 16.075 tỷ đồng, đạt 125,8% dự toán điều chỉnh; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.600 tỷ đồng, bằng 128% dự toán, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2020. Chi ngân sách ước cả năm 2021 đạt 27.984 tỷ đồng, bằng 108,8% dự toán. Quan tâm chỉ đạo kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 kịp thời; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được chăm lo và khẳng định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đã tổ chức các khu cách ly, tiếp nhận công dân từ vùng có dịch về địa phương cách ly chặt chẽ, đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tính đến ngày 25/11/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 106 dự án, điều chỉnh 118 lượt dự án, tổng số đầu tư cấp mới và tăng thêm là 28.072,80 tỷ đồng; tăng 41,33% về số lượng dự án và gấp 2,92 lần về tổng mức đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Thành lập mới 1.740 doanh nghiệp, tăng 2,35% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký 18.811,52 tỷ đồng; có 721 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 162 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2020.

- Công tác cải cách hành chính của các đơn vị được quan tâm thực hiện; năm 2020 tỉnh Nghệ An được xếp thứ 19/63 tỉnh, thành về cải cách hành chính, tăng 6 bậc so với năm 2019; năm 2021 tiếp tục có nhiều chuyển biến. Toàn tỉnh có 460/460 xã, phường, thị trấn, 21/21 huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành có trung tâm giao dịch “một cửa”, trong đó có 21 huyện, thành phố, thị xã và 21 sở, ngành thực hiện “một cửa liên thông”. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, hàng tháng Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các cấp tổ chức tiếp dân định kỳ theo đúng quy định. Đến 30/11/2021 các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 5.591 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 7.346 đơn thư các loại và giải quyết được 258/291 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 88,7%.

- Kết quả thực hiện dân chủ trong thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã thực hiện hỗ trợ 570,193 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ doanh nghiệp 49,193 tỷ đồng, người lao động 508,004 tỷ đồng, đối tượng khác 13,504 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn kinh phí MTTQ và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã vận động được 242,22 tỷ đồng (tiền 168,16 tỷ đồng; hàng 74,06 tỷ đồng. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

- Về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 300/411 xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh công nhận, chiếm 73%, trong đó có 6 xã thuộc huyện nghèo 30a; 2 xã biên giới; có 41 xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; 119 xã có đông đồng bào giáo dân; có 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM (TP Vinh, Thị xã Thái Hoà, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc và Thị xã Hoàng Mai); 898 thôn/bản đạt chuẩn Nông thôn mới (trong đó có 730 thôn/bản thuộc các xã đạt chuẩn và 168 thôn/bản không thuộc xã đạt chuẩn). Năm 2021 có 02 huyện đăng ký về đích nông thôn mới là huyện Đô Lương và Thanh Chương.

- Các cơ quan, đơn vị đã gắn thực hiện QCDC với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 6.805 biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện; các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện giảm được 3 chi cục, 21 phòng (cơ quan khối đảng cấp tỉnh giảm 9 phòng, cơ quan khối chính quyền giảm 8 phòng, cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm 4 phòng); đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 232 đơn vị.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. (2) Tham gia góp ý dự thảo Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có chất lượng và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật QCDC ở cơ sở khi được thông qua trong 2022. (3) Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quyết định 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; (4) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sau tổng kết 7 năm thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 25/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở trong quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An … và các văn bản của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. (5) Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. (6)Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, công tác dân vận chính quyền. nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. (7) Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp với nhân dân theo. (8) Ban hành Hướng dẫn xây và tiếp tục chỉ đạo dựng điểm sáng và nhân rộng điểm sáng thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, dân vận chính quyền./.                             

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng Ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính


Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An

Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023


Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo


Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An