Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Những năm qua, tỉnh Nghệ An được Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực cho đầu tư phát triển; bên cạnh đó, tiềm năng để phát triển kinh tế còn lớn, cán bộ, Nhân dân đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố, đời sống nhân dân ngày một nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và mở rộng, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

 

Tiếp xúc, đối thoại là diễn đàn trao đổi, thảo luận dân chủ để đi đến thống nhất và tạo sự đồng thuận trong xã hội đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp từ tỉnh đến cơ sở; là nội dung quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, được cụ thể hóa trong các quy trình công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại thể hiện sự chủ động của cấp ủy, chính quyền trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đi trước một bước trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trước những vấn đề quan trọng tại địa phương, nhất là ở cơ sở. Đồng thời, thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự thay đổi về nhận thức, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý; ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết các vấn đề, vụ việc nhanh chóng, các chính sách ban hành phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống thực chất hơn.

Một trong những hoạt động điểm nhấn là ngày 26/5/2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; trao đổi về vai trò, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền các địa phương cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và nhiều vấn đề khác nảy sinh từ thực tiễn cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh. Sau cuộc Gặp mặt, ngày 24/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU về "đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025".

Từ năm 2018 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 nhưng toàn tỉnh đã tổ chức được 2.818 hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề, định kỳ và đột xuất (cấp tỉnh 5 cuộc, cấp huyện 207 cuộc, cấp xã 2.606 cuộc), với tổng số 195.853 lượt người tham gia. Tổng số ý kiến được tập hợp là 23.345. Tổng số ý kiến được giải quyết tại hội nghị là 22.154 (đạt 94,9%), trong đó: Cấp tỉnh có 30 ý kiến (đạt 90%), 28 ý kiến sau hội nghị, đến nay, đã được giải quyết (còn 02 ý kiến đang từng bước được giải quyết, đó là: Hỗ trợ xây dựng nhà trọ, nhà ở xã hội và các công trình phúc lợi cho công nhân); cấp huyện có 1.414 ý kiến được giải quyết tại hội nghị (đạt 95%), 74 ý kiến giải quyết sau hội nghị, còn 47 ý kiến chưa được giải quyết; cấp xã có 20.749 ý kiến được giải quyết tại hội nghị (đạt 95%), 589 ý kiến giải quyết sau hội nghị, còn 442 ý kiến, phản ánh chưa được giải quyết.

Điều đáng ghi nhận là kết quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia; thành phần tham dự ngày càng mở rộng. Các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thuộc thẩm quyền cơ bản được tiếp thu và xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và không để phát sinh điểm nóng. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất cao từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra.

Sau thành công của Chương trình gặp mặt vào tháng 5/2018 và góp phần thực hiện hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 187-KH/TU tổ chức Chương trình Gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Đây không chỉ là sự kiện mang tính lịch sử mà thực sự là diễn đàn cho tiếng nói từ cơ sở. Đồng thời, hoạt động này thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh đối với những cố gắng của các đồng chí cơ sở; nắm bắt thêm những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn từ cơ sở. Đây cũng là dịp mở ra một cơ hội để đội ngũ cán bộ giao lưu trao đổi, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; tìm hiểu hoàn thiện hơn chủ trương, chính sách; phương pháp công tác, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, sức mạnh cơ sở; tăng cường khối đoàn kết nhất trí; xây dựng niềm tin, ý chí chính trị, quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từ cơ sở đến tỉnh.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Chương trình Gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đã diễn ra trong 02 ngày (03 - 04/8/2023); có khoảng 1.028 đại biểu là bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND của 460 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tham dự cuộc Gặp mặt, đối thoại này. Trước đó, Ban Tổ chức Chương trình đã nhận được 97 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị và 41 bài phản ánh, hiến kế của các xã, phường, thị trấn với Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đây là những trăn trở, băn khoăn và tâm huyết mà các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cần được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại Chương trình Gặp mặt, đối thoại, với tinh thần đồng lòng, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, thấu hiểu, Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới. Đã có 10 ý kiến đặt câu hỏi đối với Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy đặt lại 03 câu hỏi đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp xã và có 04 ý kiến trao đổi. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã trao đổi, trả lời một số nội dung cụ thể từ ý kiến các đại biểu.

Phát biểu tại Chương trình, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá rất cao các ý kiến qua tổng hợp, bài phản ánh và trao đổi trực tiếp tại hội trường. Qua hai kênh trực tiếp và gián tiếp đã cung cấp một lượng thông tin cơ bản, đa dạng, phong phú, đầy đủ đến Thường trực Tỉnh ủy. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu tiếp thu, điều chỉnh, bổ cứu vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Từ lần đầu, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Chương trình gặp mặt với 1.034 đại biểu là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của 480 xã, phường, thị trấn (chưa sáp nhập giai đoạn 1) vào tháng 5/2018 và Chương trình Gặp mặt, đối thoại lần này, chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất là, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ hai là, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của tỉnh, của địa phương để đề ra nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của xã, phường, thị trấn bảo đảm đúng hướng, khả thi, hiệu quả, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ ba là, đổi mới tác phong lãnh đạo, lối làm việc theo hướng phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; đồng thời, phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn.

Thứ tư là, thường xuyên học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác để thực thi hiệu quả chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao; từ đó vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền ngày càng được thể hiện rõ nét.

Thứ năm là, phải luôn coi trọng công tác nắm bắt tình hình nhân dân (tâm tư, nguyện vọng, bức xúc, phản ảnh của người dân; ý kiến phản hồi, đối thoại từ người dân tại các diễn đàn...) trên địa bàn nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, nổi cộm, hoặc khi xảy ra “điểm nóng”, góp phần bảo đảm yên dân, yên địa bàn, yên biên giới.

Trong thời gian tới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, kiên trì, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ các cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế để đưa tỉnh Nghệ An phát triển theo định hướng, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đề ra. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với các nhiệm vụ sau sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Từ mục tiêu đến năm 2030: Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển  nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường.

Tầm nhìn đến năm 2045: Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Chương trình Gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn năm 2023 đã thành công rực rỡ, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân; cùng thống nhất quan điểm, mục tiêu, hành động trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đề ra, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước như lòng mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

                                      Phan Thanh Đoài, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

                                       Nguyễn Thị Thanh, Đảng bộ Trường Đại học Vinh 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi


Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh


Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu Kiền

Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu KiềnHiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường


Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An

Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An


Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19

Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19


Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh


Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang

Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang


Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân