Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành

Yên Thành có 39 đơn vị hành chính (38 xã, 01 thị trấn) trong đó có 24 xã vùng giáo; 16 xã miền núi, dân số trên 30 vạn người. Đảng bộ huyện có 82 đảng bộ, chi bộ cơ sở, trên 12.000 đảng viên. Có 2 tôn giáo chính, Công giáo và Phật giáo; Công giáo chiếm 14,83%; Phật giáo có trên 1 vạn Phật tử.

Trong 5 năm qua, thực hiện Đề án số 06 – ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 95 – KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn huyện đã có nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy ra Quyết định số 1089 – QĐ/HU về thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” gồm 17 thành viên. Trong 5 năm, toàn huyện đã chỉ đạo xây dựng được 2.172 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó 125 mô hình cấp huyên, 2.047 mô hình, điển hình cấp cơ sở trên tất cả các các lĩnh vực; nhất là “Dân vận khéo” trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Trong đó có 1.266 mô hình kinh tế, 446 mô hình về VHXH, 268 mô hình về AN-QP và 182 mô hình về xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế chủ yếu vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho giá trị thu nhập cao, điển hình như: Ông Nguyễn Duy Liêm với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thành với trọng trách lớn đứng đầu của một xã không những gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền vận động nhân dân, mà ông còn là người xung kích đi đầu tích tụ ruộng đất xây dựng nhà lưới 6.000 m2 vốn đầu tư 2,2 tỷ đồng, trồng rau thủy canh, dưa, hoa các loại cho thu nhập bình hàng năm 400-500 triệu đồng. Ông Nguyễn Đình Trần, chi hội trưởng Hội Nông dân xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuyển đổi cây trồng từ diện tích trồng rừng thu nhập thấp sang trồng cây cam có giá trị thu nhập cao, đến nay đã thành lập HTX cam có 75 hộ chuyển đổi, với 130 ha trồng cam, diện tích cam nhiều nhất là hộ ông Trịnh Xuân Giáo có 15,5 ha, ông Trương Văn Việt 15 ha, cho thu nhập bình quân hàng năm từ 13-16 tỷ đồng/năm. Mô hình chăn nuôi gà đồi của ông Nguyễn Viết Tư, ông Phan Văn Bình xã Quang Thành bình quân hàng năm xuất chuồng khoảng 12- 15 ngàn con gà cho thu nhập lãi ròng 700-800 triệu đồng. Mô hình ông Lê Văn Giang xóm 3 xã Đức Thành nuôi ốc bươu đen diện tích khoảng 2 ha cho thu nhập lãi ròng 400-500 triệu đồng năm. Mô hình sản xuất Nấm ở xã Sơn Thành có 15-18 thành viên, do ông Lê Văn Hạnh làm chủ cơ sở, cho thu nhập bình quân hàng năm 700 triệu  đến 1 tỷ đồng/năm. Mô hình của ông Phan Vĩnh Hòa – Giám đốc Công ty TNHH KH- CN Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thành, sản xuất các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao, có sự liên kết giữa 4 nhà: Nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Mô hình Hợp tác xã NN&DV xã Thọ Thành, sản xuất lúa giống, cung ứng phân bón, chăn nuôi, dịch vụ sản xuất nông nghiệp của Ông Hồ Sỹ Quảng,...Mô hình xưởng may công nghiệp của hộ gia đình anh Phạm Công Định, xã Mỹ Thành, diện tích xưởng sản xuất 800 m2, có trên 100 đầu máy, cho 40 nghìn sản phẩm/năm, tạo việc làm cho 95- 100 lao động, doanh thu 10-12 tỷ đồng/ năm.

Trên lĩnh vực văn hóa  nổi bật có các mô hình “Xây dựng xóm giáo bình yên, đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới” ở xã Công Thành, Bảo Thành, Long Thành, Nam Thành... Mô hình “xây dựng làng văn hóa tiêu biểu” ở xóm Triều Cảnh, xã Hồng Thành. Mô hình “Phân loại và xử lý rác thải” của Hội LHPN huyện tại xã Hùng Thành, Tây Thành, Long Thành, Bắc Thành... Mô hình “Khu dân cư tiên tiến”, “Làng văn hóa” ở xóm 5, xã Minh Thành; xóm Nam Thịnh, xã Thịnh Thành; xóm Đồng Kén, xã Tây Thành.

Về an ninh- quốc phòng, các mô hình tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tổ tự quản, bảo vệ an ninh thôn, xóm; hoạt động hòa giải; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân; tăng cường dã ngoại hướng về cơ sở giúp đỡ nhân dân đạt kết quả tốt, điển hình là Chi hội Phụ nữ Ban Chỉ huy quân sự huyện kết nghĩa với xóm 8 xã Bảo Thành, Ban Chỉ huy quân sự xã Liên Thành, Hoa Thành, Đại Thành. Xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của 3.637 tổ liên gia tự quản ở 338 xóm, khối thuộc 39 xã, thị trấn; xây dựng 12 cụm liên kết về ANTT tại các điểm giáp ranh; 41 mô hình PCTP & TNXH hoạt động có hiệu quả, điển hình là Ban Công an xã Tăng Thành, Thị Trấn.... Một số mô hình, điển hình như: Mô hình “Cựu chiến binh với ANTT” tại xã Khánh Thành”, mô hình“Cựu chiến binh với công tác tuần tra nhân dân” của  Hội Cựu chiến binh Đại Thành, Phúc Thành, Bảo Thành, Quang Thành... Mô hình CLB “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” của Hội phụ nữ và công an tại các xã, thị trấn. Mô hình “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân” của Công An huyện. Mô hình “Thanh niên với an toàn giao thông” của Huyện đoàn. Mô hình “Câu lạc bộ thời sự” của Hội Cựu chiến binh xã Hùng Thành…

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị “Dân vận khéo” tập trung vào giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy với nhân dân, duy trì, nâng cao công tác tiếp dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố chi đoàn, chi hội yếu kém. Điển hình như mô hình điểm về "Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức cơ quan thực hiện tốt nội quy, Quy chế cơ quan, đổi mới tác phong, lề lối làm việc" Tại Phòng NN&PTNT, Ban Thanh tra huyện. Thực hiện chỉ thị 26/TTg và chỉ thị 17 Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải các hành chính, 100% thủ tục giải quyết tại Trung tâm một cửa. Mô hình “cải cách hành chính”, nâng cao đạo đức công vụ tại đơn vị xã Long Thành, Trung Thành…; mô hình người Công giáo sống tốt đời đẹp đạo tại xã Tây Thành, Thịnh Thành; mô hình “Xây dựng chi hội vùng giáo chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà nước” tại xã Bảo Thành. Mô hình xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội ở xã Nhân Thành, Bắc Thành; mô hình phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo tại xã Công Thành, Phú thành. Một số mô hình, điển hình như: Mô hình “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội” của Hội LHPN xã Hùng Thành, Sơn Thành, Bắc Thành... Mô hình “Dân vận khéo” của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân về đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Từ phong trào “Dân vận khéo” đến nay toàn huyện đã giải tỏa được 455,4 km (Đường huyện 75 km, đường xã 155 km, đường xóm 225,4 km), đường huyện đã hoàn thành 95%, đường xã 80%, đường xóm 60%; làm mới 163,11 km đường nhựa, 184,32 km đường bê tông, duy tu sữa chữa đường được 76,9 km, xây dựng mương kẹp đường 61 km, thi công cầu cống các loại 1.462 cái. Kết hợp với chuyển đổi ruộng đất đã cứng hóa được hàng trăm km đường trục chính nội đồng, góp phần để huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2019.

 Trong thời gian tới, huyện Yên Thành tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xác định đó là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị của các cấp, các ngành, huy động được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Xây dựng mô hình "Dân vận khéo" phải thực hiện đồng bộ với phương châm khéo chọn việc, khéo chọn khâu, khéo tuyên truyền, khéo tổ chức thực hiện. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các việc khó, việc mới, những vấn đề bức xúc nổi cộm tại cơ sở để chỉ đạo xây dựng mô hình thiết thực. Phong trào "Dân vận khéo" phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước của các tổ chức đoàn thể./.

 

                                                    Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                           Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020


Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc


Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo

Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéoBồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020


“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”

“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”


Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo


Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới

Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới


Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương


Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông

Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông