Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Năm 2022, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, sớm ban hành Kế hoạch PBGDPL; 21/21 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ban hành Kế hoạch PBGDPL đảm bảo chất lượng và đúng hạn theo quy định.

Hội đồng PBGDPL tỉnh và các địa phương, đơn vị được kiện toàn kịp thời và có sự phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 110 báo cáo viên pháp luật (BCVPL) cấp tỉnh; 846 BCVPL cấp huyện và 6.254 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, bảo đảm mỗi lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên sâu có ít nhất 01 BCVPL kiêm nhiệm, thực hiện công tác PBGDPL.

Công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các hình thức PBGDPL truyền thống như tổ chức hội nghị, tọa đàm, tổ chức ngày pháp luật, đối thoại tiếp tục được duy trì nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Tổ chức được 7.232 Hội nghị PBGDPL trực tiếp cho 1.367.617 lượt người tham gia. Tài liệu tuyên truyền, PBPKL được biên soạn phù hợp hơn với nhu cầu của từng đối tượng, từng địa bàn, đáp ứng tính thời sự trong từng thời điểm. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã biên soạn được 787.758 tài liệu PBGDPL phát hành miễn phí đến tận cơ sở với nhiều nội dung tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống người dân... Tổ chức 238 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 678.782 lượt người dự thi với nhiều hình thức đa dạng; tổ chức các cuộc thi  trực tuyến: “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp sử dụng dịch vụ công năm 2022”, “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet”; tìm hiểu các văn bản pháp luật trên trang fanpage; thi sân khấu hóa về hòa giải ở cơ sở; về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; thi vẽ tranh với chủ đề “thanh, thiếu niên với an toàn giao thông”; thi “Rung chuông vàng tìm hiểu về phòng, chống mua bán người”, “Viết và trình bày Cáo trạng, bài phát biểu vụ án dân sự”, “Nông dân với an toàn giao thông”; thi tác phẩm truyền thanh về an toàn giao thông... Duy trì có hiệu quả chuyên mục tư vấn pháp luật, đối thoại chính sách pháp luật, tin tức pháp luật, hồ sơ vụ án trên nhật báo hàng ngày và chuyên mục Pháp luật trên Báo Nghệ An điện tử: triển khai 44 chuyên trang Pháp luật; thực hiện 44 trang Bạn đọc (ra vào thứ 5 hàng tuần) và Phóng sự - Xã hội ra số Chủ nhật.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục phát thanh trực tiếp NOV giao thông hàng ngày; “Chính sách và cuộc sống” 2 chương trình/1 tháng với thời lượng 10 phút/chương trình trên sóng phát thanh đã giới thiệu và phổ biến hơn 40 văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và tỉnh ban hành; thực hiện gần 20 phóng sự về việc triển khai, áp dụng các chính sách, pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Nhiều chương trình thu hút sự quan tâm và nhận được sự phản hồi tích cực từ khán, thính giả; chuyên mục như: Thời sự, Đối thoại với cử tri, Hộp thư truyền hình...100% xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống truyền thanh với nhiều nội dung đa dạng, phong phú trên cơ sở các file do Sở Tư pháp, các đài huyện cung cấp và thể hiện đầy đủ trong nhật kí truyền thanh hàng ngày.

Hình thức tuyên truyền PBGDPL bằng hình thức trực quan được quan tâm áp dụng nhất là trong các tháng hành động, ngày kỷ niệm, ngày lễ. Các đơn vị, các địa phương thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động; huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu... tổ chức tuyên truyền lưu động bằng tiếng Thái và tiếng Mông tại các địa bàn có đồng bào dân tộc sinh sống. Tuyên truyền, phổ biến, pháp luật qua xây dựng phim, kịch: Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng vở diễn “Vầng sáng” về nội dung đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu sản xuất 02 phim tuyên truyền về chính sách trong nông nghiệp. Công an tỉnh biên đạo và lưu diễn 03 vở kịch nói tuyên truyền phòng chống ma túy tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Câu lạc bộ pháp luật (CLB) được duy trì với nhiều loại hình câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn.

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 93 phiên tòa xét xử lưu động tại UBND cấp xã. Thông qua các phiên tòa lưu động, cùng với việc thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như xét hỏi, tranh luận, đối đáp với các bị cáo, người bào chữa đã kết hợp tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tiếp tục được duy trì, nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo cán bộ, người dân, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Một số mô hình hiệu quả tiếp tục được duy trì như: “Đấu tranh làm giảm địa bàn có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Đoàn thanh niên với kiến thức pháp luật”(Thành phố Vinh); diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” của Công an tỉnh; mô hình “Dân vận khéo” tại vùng giáo và vùng đồng bào DTTS từ tỉnh đến cơ sở (Ban Dân vận Tỉnh uỷ); xây dựng chương trình phát thanh trực tiếp NOV giao thông hàng ngày (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh); “các dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “tổ tự quản”, “tổ tư vấn hôn nhân và gia đình”...

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng và xác định trong kế hoạch công tác PBGDPL. Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, trở thành công việc thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp địa bàn toàn tỉnh với các hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, năm 2022, tròn 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Nghệ An được Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương chọn là 01 trong 03 tỉnh để tổ chức các hoạt động điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (tại xã Thượng Sơn, Đô Lương) với nhiều hoạt động thiết thực như: treo băng rôn, cờ phướn, tổ chức triển lãm trưng bày tranh đạt giải về tìm hiểu an toàn giao thông và bản tin Pháp luật và đời sống; tọa đàm chia sẻ các mô hình hiệu quả về công tác PBGDPL trong thời gian qua. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh… Các hoạt động hưởng ứng được được Trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân đánh giá cao. Một trong những điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh đó là tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp sử dụng dịch vụ công năm 2022” với 797.147 lượt thi (tăng 112.400 lượt thi so với năm 2020) và cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” với 1.030.679 lượt dự thi. Một số đơn vị, địa phương đã tổ chức thành công, hiệu quả lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết thực hiện Luật PBGDPL, ra mắt thành lập các mô hình PBGDPL hiệu quả, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân. Công tác tổ chức "Ngày Pháp luật" hàng tháng luôn được cơ quan thường trực của Hội đồng và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động lựa chọn các hình thức phù hợp để triển khai, phổ biến các luật mới ban hành, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị... Triển khai Ngày Pháp luật hàng tháng, Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) hàng năm đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng với tinh thần tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả  đó, Ngày Pháp luật Việt Nam đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn ngành Giáo dục đã tổ chức được 11.662 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông 4.563 cuộc, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước 3.452 cuộc, phòng chống tệ nạn ma túy 647 cuộc. Phối hợp với các ngành có liên quan tại địa phương để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho học sinh, cán bộ và giáo viên nhà trường. Một hình thức hiện nay đang được các trường THPT quan tâm tổ chức tại đơn vị đó là hình thức tổ chức phiên tòa giả định, đây là hình thức tuyên truyền thu hút được sự quan tâm tham gia đông đảo của học sinh, tạo hứng thú và đạt hiệu quả tuyên truyền cao. Chỉ đạo các đơn vị từng bước thành lập Câu lạc bộ pháp luật trong nhà trường; triển khai Ngày pháp luật và tổ chức triển khai Ngày pháp luật tại cơ quan Sở. Xây dựng trang thông tin PBGDPL trên website của ngành. Duy trì 1.201 trường có tủ sách pháp luật đạt chuẩn; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh để khảo sát để xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông.

PBGDPL cho các đối tượng đặc thù không chỉ thông qua thực hiện/lồng ghép các chương trình, đề án về PBGDPL mà còn thông qua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn khác của cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình phòng, chống tội phạm; hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Triển khai thực hiện Đề án "Xã biên giới sạch về ma túy", Công an tỉnh đã tổ chức hơn 700 buổi mít tinh, tuyên truyền tập trung tại thôn, bản của 27 xã biên giới; đăng tải hơn 50 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; in ấn treo 535 băng rôn, pano tuyên truyền phòng chống ma túy; bố trí hơn 400 hòm thư tố giác tội phạm; 430 bảng niêm yết đường dây nóng của Công an xã; tặng 4.000 móc khóa an ninh cho các hộ dân ở vùng biên; phát 8.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật… tổ chức 365 buổi chiếu phim phóng sự tuyên truyền pháp luật về ma túy, di dịch cư trái phép, phòng chống pháo nổ, buôn bán người cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa… Tổ chức được 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật có nội dung hỏi nhanh - đáp gọn cho các đối tượng đang chấp hành án tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; mở 06 lớp tư vấn, giáo dục, dạy nghề cho gần 100 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, bảo đảm các điều kiện về tái hòa nhập cộng đồng cho người sắp mãn hạn. Duy trì “Tủ sách hướng thiện”, “Bạn giúp bạn cai nghiện ma túy”, mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù”... tuyên truyền, PBGDPL thông qua hệ thống truyền thanh trong Trại tạm giam, xem thời sự.      

Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với cơ sở tổ chức 10 cuộc truyền thông tuyên truyền, PBGDPL về di cư an toàn, mua bán người, xâm hại trẻ em, ma túy… cho hơn 2.600 cán bộ, hội viên, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 02 diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ Mông nói” tại Quế Phong, Kỳ Sơn… xây dựng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho người bị xâm hại và đã khảo sát, lập danh sách các nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán trở về để theo dõi, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng tại 21 đơn vị cấp huyện. Tỉnh đoàn tổ chức đêm truyền thông phòng chống ma túy và buôn bán người tại bản Phà Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương; phối hợp tổ chức 03 hoạt động “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại Trại giam số 3 và Trại giam số 6; Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với các đơn vị xây dựng 1 phóng sự tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào Thái bằng 2 thứ tiếng (tiếng Thái và tiếng phổ thông); phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 02 cuộc tuyên truyền tại Trại giam số 6…; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 234 lượt tư vấn pháp luật; tổ chức 48 cuộc giám sát, phối hợp tổ chức được 43 cuộc giám sát về thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, pháp luật về ATVSLĐ… Sở Tư pháp đã biên soạn, in ấn, lắp đặt 06 pa nô về nội dung phòng, chống mua bán người tại Quỳ Châu, Quế Phong; biên tập các file âm thanh tuyên truyền về các quy định pháp luật về an toàn giao thông, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người tại Hoàng Mai. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 05 cuộc thi tìm hiểu kiến thức về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh THCS, THPT, người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản... tại các huyện miền núi.

Sở Tư pháp đã tổ chức 06 lớp tập huấn triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các huyện cho hơn 600 lượt người tham dự. Đến nay, trên địa bàn tỉnh duy trì 89 tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn và tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2022, Bộ Tư pháp đã trao tặng cho tỉnh Nghệ An 10 tủ sách pháp luật phân bổ cho các huyện./.

                                            Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân


Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương

Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn


Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc


Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An

Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh


Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022