Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác dân vận của Đảng 6 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Sáu tháng đầu năm 2021 Nhân dân Nghệ An phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 bùng phát lần thư tư gây ra, làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, một số ngành có chỉ số tăng trưởng âm, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết 6 tháng đầu năm không thuận lợi, hạn hán kéo dài, lốc xoáy, xảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, tài sản của nhân dân, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò chưa được khống chế hoàn toàn.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 7,58%, đứng thứ 14 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ; thu ngân hơn 9.504 tỷ đồng, tăng 30,4% so vói cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Công tác dân vận của các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương về “theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng”. Chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Triển khai thực hiện “Năm dân chủ cơ sở” 2021 theo Hướng dẫn số 02 - HD/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo sơ, tổng kết kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận: Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 03-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; sơ kết 5 năm Kết luận số 120-KL/TW về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người lao động. Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò… thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, tổ chức tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân, tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tặng quà các đơn vị phòng chống dịch covid-19

Lực lượng vũ trang đã chủ động, tích cực tham gia cùng với ngành y tế và các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid - 19, làm tốt công tác cách ly những người từ vùng có dịch, từ nước ngoài về Nghệ An. Cùng với việc chống dịch lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác dân vận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp an ninh trật tự, không để bất ngờ xảy ra. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổng hợp ý kiến của đoàn viên, hội viên về Đại hội XIII của Đảng; chủ trì hiệp thương, giới thiệu người ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có chất lượng. Tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Kêu gọi toàn dân quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, đã vận động được trên 48 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham gia các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng các hoạt động về cơ sở. Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, hoạt động của các Hội cơ sở.

Ban Dân vận các cấp tham mưu, theo dõi nắm tình hình nhân dân về Đại hội XIII của Đảng, tình hình nhân dân về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có chất lượng. Triển khai thực hiện “Năm dân chủ cơ sở” 2021. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân vận. Kiện toàn Ban Chỉ đạo “Dân vận khéo”; Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh, các tiểu ban thực hiện Pháp lệnh 34, Nghị định 145, Nghị định 04, tổ thư ký giúp việc; phân công các thành viên Ban chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn tự kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021. Ban hành các văn bản hướng dẫn ban dân vận các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Báo cáo sơ kết 05 năm Đề án số 02-ĐA/TU về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2021, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức giao ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh quý I, quý II/2021 và tổ chức giao ban hàng tháng giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Khối dân vận bảo đảm chất lượng. Khảo sát, nắm bắt tình hình tôn giáo, tình hình dân tộc. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các điểm cách ly trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt những việc trọng tâm sau đây:

- Theo dõi, nắm tình hình nhân dân, nhất là những khó khăn của nhân dân, người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra, để tổng hợp báo cáo cấp ủy và Ban Dân vận Trung ương. Tham gia tích cực, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các đề án về công tác dân vận chính quyền, đề án về giải quyết sau tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Nghệ An.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 217 -QĐ/TW, Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Dân vận (15/10/1930-15/10/2021); chỉ đạo khối dân vận cơ sở tổ chức ngày Dân vận cả nước ở khu dân cư. Phối hợp tổ chức tuyên truyền bài báo "Dân vận" của Bác Hồ nhân dịp 15/10. Theo dõi, phối hợp tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có chất lượng. Tổ chức tập huấn công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc năm 2021./.

         

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn


Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người


Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021