Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Kết quả bước đầu trong phối hợp tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Công tác phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) với ngành BHXH được ban tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh hết sức coi trọng; trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực, mang lại nhiều hiệu quả, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT sớm đi vào cuộc sống.

Công tác phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) với ngành BHXH được ban tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh hết sức coi trọng; trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực, mang lại nhiều hiệu quả, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT sớm đi vào cuộc sống.

Công tác phối hợp tuyên truyền được tăng cường về số lượng, đa dạng hóa về mặt nội dung, phong phú về hình thức bước đầu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là cấp ủy chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với ban tuyên giáo các cấp đã chủ động bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về BHXH, BHYT phối hợp với ngành BHXH lồng ghép tuyên truyền những quy định mới kịp thời tại các hội nghị do Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức; qua Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo phát hành định kỳ hàng tháng. Thông qua hoạt động này, báo cáo viên các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng các cấp về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT; từ đó tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo tầng lớp nhân dân. Điều đặc biệt, bên cạnh việc phản ánh hoạt động nổi bật của ngành, đăng tải kịp thời văn bản chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT; phản ánh những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách; trên diễn đàn các cơ quan thông tin đại chúng các ý kiến của nhân dân cũng như ý kiến trả lời, giải đáp của các cơ quan chức năng được công bố rộng rãi đã bảo đảm cơ chế thông tin hai chiều trong công tác tuyên truyền. Điều này góp phần quan trọng để các cơ quan thực hiện chính sách kịp thời điều chỉnh; giải quyết những vấn đề dư luận bức xúc, quan tâm tại từng thời điểm. Qua đó, tình hình tư tưởng của nhân dân, người lao động ổn định, không xảy ra những “điểm nóng” trong thực hiện chính sách. Nhân dân, người lao động và doanh nghiệp tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hình ảnh, vị thế của ngành BHXH ngày càng được nâng cao.

Ban Tuyên giáo Thị ủy ký kết quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân Thị xã và Bảo hiểm xã hội Cửa Lò

Tại các buổi giao ban báo chí, các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát, điều tra dư luận xã hội và qua mạng xã hội; với chức năng nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, kịp thời theo dõi, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp tình hình dư luận xã hội về các vấn đề: Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết về cải cách chính sách BHXH; các nội dung liên quan đến công tác quản lý quỹ BHYT; công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp các cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở thực tiễn để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

Có thể thấy, công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT giữa ban tuyên giáo các cấp với ngành BHXH trong thời gian qua đã mang lại kết quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Kết thúc năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 88,7% (vượt 2,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao); số người tham gia BHXH tại tỉnh là 252.199 người, tăng 18.049 người (7,7%) so với cùng kỳ năm 2017, bằng 13,44% lực lượng lao động trong độ tuổi tại địa phương (chưa bao gồm số lao động của Nghệ An tham gia BHXH tại các tỉnh khác). Toàn tỉnh có 2.809.906 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, tăng 156.120 người (5,9%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 100,5% so với kế hoạch giao năm 2018.

Năm 2019 cũng là năm các cấp, các ngành quyết tâm hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. Để đạt được những mục tiêu đó, cần sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa ngành tuyên giáo với ngành BHXH các cấp; tiếp tục theo dõi, tổng hợp, định hướng dư luận xã hội về BHXH, BHYT và hướng dẫn, phối hợp BHXH xử lý những vấn đề được dư luận, người dân quan tâm. Sự đồng hành của các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh cũng rất quan trọng nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT kịp thời đến với nhân dân để BHXH, BHYT thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trần Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến


Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12

Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020


Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng

Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng


Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12


Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019

Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019


Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020


Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 12


Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị


Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019