Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ ở Nghệ An

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (viết tắt là Nghị quyết 11-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 16-CTr/TU, ngày 04/02/2008 về hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Thông tri số 10-TT/TU, ngày 09/5/2018 về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” (viết tắt là Chỉ thị 21-CT/TW). Quy định số 3727-QĐ/TU ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội LHPN tỉnh. Chỉ đạo tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới cho 5.968 lượt cán bộ, đảng viên; 179.500 lượt cán bộ Hội các cấp. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 11.163 hoạt động tuyên truyền, giáo dục liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới; biểu dương 18.780 điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Trong 5 năm qua, Hội LHPN các cấp (Hội) đã tiến hành 2.563 cuộc giám sát về các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 22/3/2021 về "Thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025". Sở Văn hóa & thể thao tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; kế hoạch thực hiện đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến năm 2020 trên địa bàn  tỉnh Nghệ An.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được Hội tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động, diễn đàn ý nghĩa với hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân, nuôi dạy con, tuyên truyền chính sách dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Công tác tư vấn, hòa giải về hôn nhân và gia đình được coi trọng, 95 mô hình "Dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và gia đình" được thành lập. Phối hợp với tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án "Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới". Các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nghệ An "Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, nâng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu" được các cấp Hội thực hiện khá toàn diện và mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được 03 mô hình phụ nữ "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" tại 02 huyện (Nghĩa Đàn, Tân Kỳ) và thị xã Hoàng Mai. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, phát động phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: có kiến thức, đạo đức, sức khỏe và khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc".

Giai đoạn 2017 - 2021 có 3.115 công trình, phần việc được triển khai thực hiện; có 56 mô hình hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp; 738 chi hội 5 không 3 sạch; 1.560 con đường nở hoa, tuyến đường kiểu mẫu, 5.410 hộ gia đình được Hội giúp đạt 08 tiêu chí "5 không 3 sạch" góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh; xây dựng 3.033 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 647 mô hình về phát triển kinh tế, 1.078 mô hình về văn hoá - xã hội, 590 mô hình về  bảo đảm quốc phòng, an ninh, 746 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác cán bộ nữ được quan tâm, các cấp Hội tổ chức 155 cuộc tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho 4.982 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp; Hội LHPN tỉnh phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam và Quỹ châu Á tổ chức tập huấn cho 35 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và một số cán bộ Hội phụ nữ. Trong nhiệm kỳ có 28 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được quy hoạch các chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh; 12 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh quản lý được quy hoạch vào vị trí phù hợp; có 15 đồng chí Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cấp huyện, thành, thị, 116 đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển sang các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Cán bộ nữ trúng cử cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt tỷ lệ khá cao. Có 04 nữ/13 đại biểu Quốc hội chiếm 30,77% (bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó có 01 đ/c lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh); nữ tham gia HĐND tỉnh: 23/83 người chiếm 27,71% (tăng 0,21% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021), trong đó có 04 cán bộ Hội phụ nữ tham gia (02 cán bộ Hội LHPN tỉnh, 01 lãnh đạo Hội LHPN huyện; 01 lãnh đạo Hội LHPN cấp xã); nữ tham gia HĐND huyện: 230/736 chiếm 31,25% (tăng 12,65% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021) (có 30 cán bộ Hội phụ nữ); nữ tham gia HĐND xã: 3.264/10. 890 chiếm 29,97% (tăng 1,77% so với nhiệm kỳ 2016-2021) (có 434 cán bộ Hội). Tỷ lệ cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ giai đoạn 2016 - 2020: Cấp tỉnh đạt tỷ lệ 90%, cấp huyện đạt 97%, cấp xã đạt 86%; các sở, ban, ngành, UBND cấp tỉnh đạt tỷ lệ 42,3%; cơ quan HĐND, UBND, cấp huyện đạt tỷ lệ 66,7%; cấp xã đạt tỷ lệ 33,3%.  Đến năm 2018 tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi 15 - 60 đạt ngang bằng nam giới là 98%. Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức có trình độ thạc sỹ giai đoạn 2016 - 2020 đạt 43,98% (không đạt kế hoạch đề ra); tỷ lệ nữ có trình độ tiến sỹ đạt 29,02%, vượt 16% so với kế hoạch.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phụ nữ với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", quan tâm tập hợp thu hút phụ nữ dân tộc, tôn giáo tham gia tổ chức Hội; tập trung hướng mạnh về cơ sở. Trong 05 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 1.200 mô hình tập hợp hội viên; đã tập hợp thu hút thêm 40.832 hội viên mới. Tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 476.868 (chiếm tỷ lệ 72,32 %), không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội. Bồi dưỡng, giới thiệu 1.820 hội viên ưu tú cho Đảng, kết nạp được 1.560 đảng viên, trong đó có 17 hội viên có đạo, 196 hội viên dân tộc thiểu số.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW với các nội dung trọng tâm sau:

Một là, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ, nhất là bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ nữ, cán bộ Hội tham gia lãnh đạo, quản lý ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Hai là, chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo tăng cường việc lồng ghép giới trong các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội đặt ra đối với phụ nữ và phân tích số liệu về giới trong công tác thống kê.

Ba là, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu Nghị quyết 11-NQ/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW; đổi mới hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới, về vai trò, vị trí của phụ nữ, cán bộ nữ; tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật về bình đẳng giới đến các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng, chú trọng phát huy vai trò và sự tham gia của phụ nữ, đồng thời tăng cường sự tham gia của nam giới và cộng đồng.

Bốn là, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức Hội cơ sở, nhất là vùng khó khăn, vùng đặc thù; chú trọng chất lượng sinh hoạt Hội, phát huy vai trò của hội viên nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ Hội.

Năm là, thúc đẩy hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tham gia thương mại điện tử, tiếp cận kinh tế số. Triển khai có hiệu quả mô hình hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0, phối hợp ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào các hoạt động, mô hình thực tiễn để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người. Tổ chức các hoạt động vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất, đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đất nước, của Hội; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, công tác phụ nữ, bình đẳng giới.

Sáu là, giải quyết kịp thời, hiệu quả các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em; trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương. Nâng cao năng lực, vai trò đại diện của tổ chức Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ để nắm bắt nhu cầu, phát hiện vấn đề đặt ra đối với phụ nữ, cán bộ nữ./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ

Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ


"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo

"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003


Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân


Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo

Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo


Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai

Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai


Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu


Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội