Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Kết quả 10 năm phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương;

bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp hằng năm; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, cung cấp thêm thông tin để các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời chỉ đạo, ban hành những chính sách phù hợp; từ đó giải tỏa những bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là trong giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như: Dự án xây dựng các khu công nghiệp (Nam Cấm, Bắc Vinh, Đông Hồi, VSIP Nghệ An); dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Nghệ An; đại lộ Vinh - Cửa Lò; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Hủa Na…

Người dân xã Nam Lĩnh đối thoại với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn

Thông qua công tác phối hợp, nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cũng được giải quyết, góp phần định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội, như: việc hỗ trợ lương cho giáo viên các trường mầm non; dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm thu trong các trường học; nâng cao y đức, tăng cường cơ sở vật chất, chất lượng khám, chữa bệnh của ngành y tế; khắc phục tình trạng xe quá khổ, quá tải, ô nhiễm môi trường, khai thác cát trái phép trên sông Lam; đẩy mạnh cải cách hành chính; kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động… Những vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm, có tính tác động lớn đều được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động cung cấp thông tin thông qua việc tổ chức họp báo để thông báo tình hình, chủ trương, biện pháp hoặc kết quả giải quyết.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo. Theo đó, UBND tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực công tác khoa giáo ở các cấp, các ngành trong toàn tỉnh hiệu quả hơn.

Trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tham mưu, tổ chức thực hiện 23 cuộc điều tra dư luận xã hội về những sự kiện chính trị lớn của tỉnh, những vấn đề dư luận quan tâm. Báo cáo dư luận xã hội về một số chuyên đề như: Tình hình xây dựng các nhà máy thủy điện và việc cung cấp điện trong toàn tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình ô nhiễm môi trường; tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng... Số liệu điều tra được xử lý, phân tích, tổng hợp đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, là một trong những cơ sở quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chính sách của tỉnh.

UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cũng tích cực, chủ động trong phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là liên quan đến những sự kiện lớn của đất nước, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; những thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, tạo sự ổn định trên địa bàn.

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh (năm 2017), UBND tỉnh, các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ngoại vụ, Văn hoá - Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư đã cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành trong việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước; tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở trong và ngoài nước.

Kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW đã góp phần quan trọng giúp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Trần Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến


Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12

Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020


Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng

Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng


Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12


Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019

Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019


Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020


Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019