Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến giữa Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy (21/01/2019 03:37 PM)

Hội nghị trực tuyến giữa Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 13h30, ngày 23/01/2019

Địa điểm: Điểm cầu Nghệ An tại Hội trường tầng 4, Cơ quan Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục