Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương.

Tham gia hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại. 

Bên cạnh đó cần khắc phục một số hạn chế như là công tác dự báo, nắm tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi lên trong nhân dân có nơi chưa kịp thời, nhất là công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, tổ chức trong công tác dân vận chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; có nơi vẫn còn xem nhẹ công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, phương pháp công tác dân vận trong một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc để tích cực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận cần tập trung tham mưu cho các tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh các các nội dung trọng tâm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu hệ thống dân vận quan tâm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc tổng kết, sơ kết các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; triển khai có hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân...

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận./.

Trần Thị Thanh Hà 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn


Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người


Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021