Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12

Sáng 27/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc đến 968 điểm cầu để thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Kha Văn Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy trên địa bàn thành phố Vinh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Thành ủy Vinh.

Tại hội nghị các đại biểu được đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo: “Kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”. Hội nghị diễn ra từ ngày 11 - 14/5/2020 với 207 đại biểu tham dự. Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và thống nhất ban hành 5 nghị quyết cơ bản: Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và bàn về công tác cán bộ. Về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: Tổng kết công tác nhân sự khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh 4 kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế cơ bản, nguyên nhân và 5 bài học rút ra; phương hướng nhân sự khóa XIII, Trung ương nhấn mạnh 6 quan điểm chủ yếu, 4 mục tiêu, 6 yêu cầu, bổ sung tiêu chuẩn cụ thể ủy viên, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có 1 trong 7 biểu hiện, thảo luận và thống nhất cơ cấu nhân sự về độ tuổi, giới tính, dân tộc; số lượng Ủy viên Trung ương Đảng là 200 đồng chí (180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết); Ủy viên Bộ Chính trị từ 17 - 19 đồng chí; Ủy viên Ban Bí thư từ 11 - 13 đồng chí. Về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Ban Chấp hành thống nhất cách thức phân bổ 1.590 đại biểu dự Đại hội XIII. Trung ương thảo luận phương án bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với 6 quan điểm, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với 21 thành viên, đề ra 5 tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; số lượng đại biểu Quốc hội là 500 người; cấp tỉnh, huyện, xã 15.861 đại biểu. Đồng chí thông tin về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019. Về công tác nhân sự, bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và thi hành kỷ luật đô đốc Nguyễn Văn Hiến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về những sự kiện tác động đến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong thời gian qua: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ chủ chốt các cấp với tầm quan trọng đặc biệt “công tác nhân sự là then chốt của then chốt”. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự với 4 yêu cầu được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, tin tưởng. Ổn định đời sống, khắc phục khó khăn sau khi có thắng lợi bước đầu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhân dân quan tâm đến những tiêu cực trong mua sắm, chi hỗ trợ sai đối tượng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, tác động đến tư tưởng, tâm trạng xã hội. Nhân dân quan tâm đến Đại hội Đảng các cấp, kỳ vọng vào việc bầu đúng nhân sự, đủ đức, đủ tài để ghánh vác nhiệm vụ. Nhân dân thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước sau các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ. Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới các báo cáo viên, ban tuyên giáo các cấp cần trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi và tuyên truyền kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV với việc đổi mới cách thức kỳ họp, nội dung cơ bản; tuyên truyền ổn định và thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền để nhân dân không chủ quan với dịch bệnh Covid-19; định hướng, tuyên truyền kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 - 2020; tập trung tuyên truyền phòng chống thiên tai, bão lũ đến với nhân dân.

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2020


Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư


Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2020


Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2020


Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng

Quỳnh Lưu: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng


Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị sơ kết Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12

Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12


Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019

Những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019


Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020