Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ

Tân Kỳ là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, gồm 3 dân tộc: Kinh, Thái, Thổ. Dân số có 36.483 hộ 148.457 khẩu, trong đó có 9.034 hộ, 38.131 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 27,1%. Đồng bào theo đạo Công giáo 1.263 hộ, 5.859 khẩu chiếm tỷ lệ 4,2% Toàn huyện có 22 xã, thị trấn, 151 khối, xóm. Đảng bộ huyện có hơn 6.800 đảng viên, 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian qua, công tác xây dựng mô hình, điển hình và Phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn huyện Tân Kỳ được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng. Phong trào thi đua dân vận khéo đem lại hiệu quả thiết thực nên đã phát huy được sức mạnh toàn nhân dân, được nhân dân tin tưởng, hưởng ứng và tham gia tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 03/6/2021 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là những cách làm hay, sáng tạo, gắn phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan đơn vị.

Năm 2022, toàn huyện có 34 đơn vị đăng ký mô hình, đã xây dựng được 246 mô hình tập thể, 20 mô hình cá nhân; trong đó 12 mô hình lĩnh vực chính trị, 81 mô hình lĩnh vực kinh tế, 152 mô hình VH-XH, 21 mô hình QP-AN, có 07 mô hình đăng ký thực hiện ở cấp tỉnh, 42 mô hình đăng ký cấp huyện.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Xuất hiện nhiều mô hình xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tiêu biểu như: Mô hình xây dựng người cán bộ Mặt trận “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”; mô hình Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi toàn diện tại xã Nghĩa Hoàn, Nghĩa Đồng, Kỳ Sơn; mô hình xây dựng hệ thống chính trị tại xã Đồng Văn....

Bên cạnh đó, các mô hình vận động bà con vùng giáo, dân tộc tiếp tục được chú trọng xây dựng và đạt kết quả tốt, như: Mô hình vận động Nhân dân xây dựng hệ thống dẫn nước tự chảy tại xóm Đồng Kho – Đồng Thờ xã Nghĩa Dũng trị giá hơn 800 triệu đồng; mô hình “Vận động nhân dân phát triển chủ động, tiêm phòng cho đàn gia súc ” tại xóm Tân Sơn, Hương Sơn tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng; mô hình vận động Nhân dân phát huy nội lực, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, hỗ trợ khôi phục nét đẹp văn hóa dân tộc Thổ tại xóm Kẻ Thai xã Giai Xuân; Mô hình vận động chức sắc, chức việc và giáo dân giáo xứ Quy Hậu (xã Kỳ Tân) trong công tác phòng cháy và chữa cháy của Công an huyện; “Hệ thống nước tự chảy cho đồng bào dân tộc thiểu số”; Mô hình thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số vào sinh hoạt hội; Hũ gạo Tiết kiệm gạo tặng cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn …

Những mô hình này đã thực sự hiệu quả trong nhiệm vụ đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của hệ thống chính trị; từng bước xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo năng lực chỉ đạo, điều hành các hoạt động xã hội.

Trên lĩnh vực kinh tế: Phong trào thi đua Dân vận khéo trên lĩnh vực phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giảm nghèo, nâng cao thu nhập; tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc ở địa phương. Các mô hình vận động nhân dân tích cực xây dựng NTM diễn ra ở khắp các địa phương trên toàn huyện được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tiêu biểu như: Mô hình hỗ trợ 28 hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi, số tiền 145.000.000 đ;  Triển khai xây dựng Mô hình giúp đỡ 11 hộ nghèo thoát nghèo tại các xã Tiên Kỳ, Phú Sơn, Hương Sơn, Nghĩa Hoàn (đã hỗ trợ 01 hộ, với tổng số tiền 15 triệu đồng để phát triển chăn nuôi, 10 hộ đang khảo sát và vận động hỗ trợ, dự kiến kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng; Mô hình chăn nuôi đại gia xúc ở xã Giai Xuân, Tân Hợp, Nghĩa Thái, Nghĩa Đồng với quy mô từ 20 con đến 130 con....

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện phối hợp với chính quyền tổ chức phát động các cuộc vận động đến các đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục Nhân dân nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó có nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu, nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện tham gia học tập, giải quyết việc làm cho địa phương… Hiệu quả các phong trào mang lại góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Các mô hình “dân vận khéo” tập trung vào vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện hương ước, quy ước về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh; xây dựng mô hình xã, thôn, làng, dòng họ, gia đình văn hóa; tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội theo đúng quy định; đồng thời vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần tương thân tương ái, từ thiện, nhân đạo vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều mô hình có ý nghĩa nhân văn, xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, tiêu biểu như mô hình vận động hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng được 6 nhà đại đoàn kết, trị giá 690.000.000 đ;  Mô hình vận động nhân dân quyên góp ủng hộ “Tết vì người nghèo” được 3.461.000.000 đ, đảm bảo các hộ nghèo trên địa bàn huyện đều có quà tết; mô hình “Vì cuộc sống cộng đồng” của MTTQ xã Nghĩa Hợp (vận động giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Đức, với số tiền vận động được là 176.936.000 và 01 chiếc xe lăn); mô hình Dệt thổ cẩm ở các xã Tiên Kỳ, Đồng Văn, Nghĩa Hoàn, Phú Sơn tiếp tục được phát huy hiệu quả để lưu giữ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái; mô hình khôi phục trang phục và các giá trị trong văn hóa, văn nghệ của đồng bào Thổ xã Tân Hợp tiếp tục được bảo tồn, giữ gìn; mô hình xây dựng đường cờ đại đoàn kết tại các xã Tân Hương, Kỳ Tân, Thị trấn; mô hình Cổng trường Văn minh; mô hình vận động nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh trong đó tập trung xây dựng các tuyến đường đảm bảo “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” tại các đơn vị trên toàn huyện... Ngoài ra, các mô hình: “Bát cháo nghĩa tình” của BTV Huyện đoàn, mô hình hũ gạo tiết kiệm, mái ấm tình thương giúp chị em nghèo khó khăn của Hội phụ nữ cơ sở; mô hình vận động y bác sỹ trẻ khám, tư vấn, phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho nhân dân vùng sâu, mô hình Ngân hàng máu sống, nâng cao y đức, tiếp đón, giúp đỡ bệnh nhân đến khám chữa bệnh của TTYT huyện vẫn tiếp tục được thực hiện có hiệu quả đã kịp thời đem lại cơ hội sống, thay đổi cuộc đời cho nhiều hoàn cảnh éo le,…nhiều mô hình thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí được triển khai rộng rãi trên địa bàn huyện.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tổ tự quản, bảo vệ an ninh thôn, bản; hoạt động hòa giải; ... Tiêu biểu như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì và hoạt động có hiệu cao; mô hình điểm đảm bảo an ninh tật tự trong vùng đặc thù, tổ tuần tra nhân dân của Ban tự quản về ANTT tại các xã Kỳ Tân, Đồng Văn, Tân Hương; mô hình vận động nhân dân xây dựng “điện sáng đường quê” ở Nghĩa Hợp, Thị Trấn, Nghĩa Hoàn, Kỳ Tân; mô hình “tuyến đường camera an ninh” ở Thị Trấn, Kỳ Tân, Tân An;. Các mô hình đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…Các mô hình, điển hình Dân vận khéo về lĩnh vực này đã và đang có tác dụng trong vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tệ nạn xã hội xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh,  xây dựng đơn vị, cụm tuyến an toàn làm chủ, tạo điều kiện để tập trung cho phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội.

Trong thời gian tới, huyện Tân Kỳ tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau đây:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, phong trào thi đua Dân vận khéo. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Hai là, thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII); phong trào xây dựng Nông thôn mới và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ba là, BCĐ huyện, BCĐ cấp cơ sở phải bám sát cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đã phân công, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở thực hiện.

Bốn là, làm tốt và kịp thời công tác đánh giá, công nhận, bình chọn suy tôn biểu dương, khen thưởng, các hoạt động, mô hình, điển hình Dân vận khéo.

Năm là, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức hội nghị suy tôn, biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình Dân vận khéo khi đến kỳ theo quy định./.

 

                                                                Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                  Phó trưởng Ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh