Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Sáu tháng đầu năm 2020, Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh bị ngưng trệ, gián đoạn và suy giảm đáng kể.

Tuy vậy, nhờ sự nổ lực của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, nhất là ở cơ sở đã vượt qua khó khăn, thử thách, duy trì các hoạt động của Hội, đóng góp tích cực, thiết thực cho việc học tập của con em học sinh trong tỉnh và xây dựng xã hội học tập của tỉnh trong thời gian qua.

Công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội, hội viên đạt được kết quả tích cực.Tính đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh có 676.460 hội viên, chiếm tỷ lệ 20,66% dân số của tỉnh, tăng 0,36% so với cùng kỳ năm 2019; có 464 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; 4.307 Chi hội Khuyến học thôn, xóm, khối bản và tương đương; 8.019 Ban Khuyến học dòng họ; 2.132 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị, trường học và tương đương; có 636.797 gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình học tập, chiếm 78% tổng số gia đình; 7.638 dòng họ đăng ký Dòng họ học tập, chiếm 83% tổng số dòng họ; 3.896 cộng đồng đăng ký Cộng đồng học tập, chiếm 90% tổng số cộng đồng; 1.585 đơn vị đăng ký Đơn vị học tập, chiếm 74% tổng số đơn vị. Năm 2020, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh, cả nước tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã được hướng dẫn, quán triệt, thống nhất các chủ trương, mục đích, yêu cầu và phương pháp tiến hành đánh giá, tổng kết Đề án 281 tại các địa phương trong tỉnh.

Ngày 15/01/2020, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu giáo chức và Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh ký kết và triển khai Chương trình số 89/CTr-SGD&ĐT-HLHPN-HCCB-HKH-HCGC-HKHTL-GDNA  phối hợp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, giai đoạn 2020-2025. Chương trình này là bước tiến mới trong việc phối hợp liên cơ quan, tổ chức hội, đoàn thể tỉnh Nghệ An nhằm tạo môi trường giáo dục toàn diện, gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và rèn luyện của con em học sinh trong tỉnh. Chương trình bao gồm nhiều nội dung liên quan đến nhiều tổ chức hội và các ngành, trong đó có nội dung mô hình "Tiếng kẻng học bài" hay "Tiếng trống học bài" đã được Hội Khuyến học chủ trì phối hợp triển khai, thực hiện ở cơ sở đạt hiệu quả cao trong nhiều năm qua và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. Mô hình nhằm nhắc nhở, đưa vào nền nếp việc học bài, làm bài tập của các em học sinh vào buổi tối hàng ngày, tác dụng của mô hình được các bậc cha mẹ học sinh và Hội Khuyến học cơ sở hoan nghênh và hưởng ứng phối hợp thực hiện.

Công tác vận động Quỹ Khuyến học được triển khai thuận lợi, có hiệu quả, chủ yếu trong dịp Tết Khuyến học Nghệ An lần thứ XVII (trong tháng 01, 02/2020). Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội Khuyến học toàn tỉnh đã vận động được 52.484.000.000 đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2019 là 5.000.000.000 đồng. Đã trao 91.077 lượt suất học bổng, phần thưởng khuyến học cho học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó học tập tiến bộ. Điển hình là các địa phương: huyện Quỳnh Lưu vận động được Quỹ trên 6.500 triệu đồng; Nam Đàn trên 5 tỷ đồng; Yên Thành hơn 4.700 triệu đồng; Diễn Châu hơn 3.600 triệu đồng; Anh Sơn hơn 3.600 triệu đồng; Hương Nguyên hơn 3 tỷ đồng;...

Sáu tháng cuối năm 2020, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở; nắm chắc tình hình hoạt động của các cấp hội, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về tổ chức, tài chính... cho các tổ chức hội khuyến học cơ sở.

Thứ hai, Hướng dẫn và chỉ đạo Đại hội đại biểu nhiệm kỳ của các huyện, thị Hội (ở những nơi hết nhiệm kỳ); Đại hội biểu dương các điển hình tiên tiến về học tập cấp tỉnh và toàn quốc vào cuối năm; tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội và hội viên.

Thứ ba, tổ chức phát động và triển khai "Tháng Khuyến học Nghệ An" lần thứ XVII, năm 2020 vào đầu năm học mới 2020-2021 (vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9/2020).

Thứ tư, tổ chức thắng lợi Đại hội biểu dương các điển hình tiên tiến về mô hình học tập cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020 (vào khoảng trung tuần tháng 9/2020).

Thứ năm, vận động Quỹ Khuyến học và trao thưởng các em học sinh giỏi, học sinh gặp khó khăn vươn lên học tập tiến bộ.

Thứ sáu, tổ chức tốt Đoàn các điển hình tiên tiến về mô hình học tập tỉnh Nghệ An (Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập) tham dự Đại hội biểu dương toàn quốc vào cuối năm 2020.

Thứ bảy, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020 và triển khai công tác Hội năm 2021./.

                                   Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thành phố Vinh

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thành phố Vinh


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp

Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp


Cục Thuế Nghệ An phát huy vai trò tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An phát huy vai trò tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn


Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với học tập và làm theo Bác

Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với học tập và làm theo Bác


Đồng bào Công giáo Nghệ An "Kính Chúa yêu Nước", "Sống tốt đời đẹp đạo" phát triển kinh tế-xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Đồng bào Công giáo Nghệ An "Kính Chúa yêu Nước", "Sống tốt đời đẹp đạo" phát triển kinh tế-xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước


Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm tốt công tác Dân vận trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn

Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm tốt công tác Dân vận trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bànHiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An


Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên

Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên


Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025