Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Năm 2022, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số hoạt động nổi bật trên tất cả các mặt.

Trong công tác chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ và khâu đột phá đề ra trong nhiệm kỳ; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với cơ sở; tham dự sinh hoạt chi hội, nhất là vùng đặc thù. Chuyển hướng tổ chức một số hoạt động lớn của cấp tỉnh về cấp huyện, cơ sở để nội dung, thông điệp được chuyển tải rộng hơn, sát thực với đối tượng cần tác động. Tập trung chỉ đạo, xây dựng có chiều sâu 12 mô hình dân vận khéo của Hội LHPN tỉnh năm 2022 về các nội dung, vấn đề đặt ra của tổ chức Hội, hội viên phụ nữ; tranh thủ nguồn lực triển khai thực hiện có chất lượng các Đề án của TW và địa phương.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả thực hiện “An toàn cho phụ nữ và Trẻ em”. Cấp tỉnh tổ chức thành công chuỗi hoạt động: trưng bày "Sản phẩm an toàn" và triển lãm tranh của Bảo tàng phụ nữ Việt Nam với chủ đề "Vì một cuộc sống an toàn"; Phiên chợ truyền thông “Nói không với thực phẩm bẩn”; Giao lưu tuyên truyền viên về chủ đề “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”; 9 cuộc truyền thông và đối thoại; phát hành Bản tin Phụ nữ Nghệ An với chủ đề "Hội phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ” và "An toàn cho PN và TE". Phối hợp với UBND các cấp tổ chức thành công các phiên tòa giả định; các diễn đàn lắng nghe trẻ em nói.

Các cấp Hội nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp theo đúng tiến độ đề ra. Cấp tỉnh tổ chức việc đánh giá theo các lĩnh vực và chuyên đề gắn với hoạt động bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp; Hội PN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết năm 2022.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội  Phụ nữ toàn tỉnh đăng ký với cấp ủy, chính quyền 691 công trình/phần việc: Cấp tỉnh đăng ký với cấp ủy chính quyền thực hiện Đề án 1241"Tuyên truyền, vận động PN nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới”. Cấp huyện và cơ sở mạnh dạn đảm nhận các chỉ tiêu mới, khó như vận động người dân mua thẻ BHYT, BHXH tự nguyện; Làm đường giao thông nông thôn; Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; Thu gom xử lý rác thải trên đồng ruộng; đoạn đường mẫu; xây dựng và duy trì con đường hoa/hàng rào xanh... Kết quả: 335 công trình “Những đoạn đường nở hoa”, toàn tỉnh xây dựng được 1.100km đường hoa, đoạn đường “Xanh, sạch đẹp”, “Tuyến đường kiểu mẫu”; 21 mô hình “Hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp”; 179 phần việc “Phân loại rác thải tại nguồn”, "Vệ sinh môi trường", phòng chống rác thải nhựa; 155 công trình về xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, vệ sinh ATTP.

Trong năm, nhiều mô hình được nhân diện như nhân rộng 252 tổ tự phụ nữ tự quản về môi trường; 176 mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông dùng làn nhựa đi chợ; 222 mô hình “Biến rác thành thẻ bảo hiểm y tế”; 272 mô hình “Nhà sạch,vườn đẹp”; 21 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, với 21 tổ nhóm liền kề nhà sạch, vườn đẹp với tổng số hộ 216 hộ. Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập được 03 Hợp tác xã, xây dựng mới 38 tổ liên kết, tổ hợp tác và 43 mô hình sản xuất sạch/tiêu dùng sạch/chế biến sạch.

Toàn tỉnh có 279 đại lý thu BHXHTN, BHYT, trong năm, tổ chức 124 cuộc đối thoại truyền thông  trực tiếp cho 18.530 người; tuyên truyền, số người tham gia BHTN tăng mới 1.429 người; số người tham gia BHYT tăng mới là 3.187 người, nâng số người tham gia Bảo hiểm Y tế qua đại lý do tổ chức Hội là 133.745 người, nâng tỷ lệ hộ dân tham gia Bảo hiểm Y tế trong toàn tỉnh là trên 90%. Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng NTM” Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được các cấp Hội tiếp tục quan tâm. Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội đã tổ chức được các hoạt động nổi bật như: tổ chức tuyên truyền về đề án cho 260.528 chị; vận động, khảo sát nhu cầu và hướng dẫn chị em đăng ký, viết kế hoạch/ý tưởng gửi về các cấp Hội, đồng thời tổ chức 26 lớp tập huấn cho 1.820 cán bộ hội các cấp và hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực thành viên Hợp tác xã”; phối hợp với Google Việt Nam tổ chức Chương trình “Việt Nam Digital 4.0” cho 300 cán bộ Hội phụ nữ cấp cơ sở và chủ các cơ sở kinh doanh…Năm 2022, Hội các cấp đã nhận được 677 ý tưởng từ hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; các cấp Hội đã tranh thủ các nguồn lực từ NHCS, các chương trình dự án, các ban ngành để hỗ trợ hiện thực hóa 343 ý tưởng. Cấp tỉnh và 10/21 huyện, thành, thị tổ chức thành công Ngày phụ nữ khởi nghiệp để tôn vinh các ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc gắn trưng bày, quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của hội viên phụ nữ. Hưởng ứng Ngày phụ nữ khởi nghiệp do Bộ Khoa học công nghệ và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức với chủ đề “Phụ nữ và tương lai nền kinh tế xanh”, Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn được 03 ý tưởng tham gia dự thi. Kết quả ý tưởng “Áp dụng công nghệ trong sản xuất tinh bột sắn dây an toàn” của HTX tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây Nam Anh đã đạt tốp 35 ý tưởng xuất sắc của Cuộc thi và được hỗ trợ 150 triệu đồng để khởi nghiệp.

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương 50 điển hình phát triển kinh tế. Phối hợp với Ban VSTBPN tỉnh tổ chức “Đối thoại chính sách về khởi sự và phát triển doanh nghiệp nữ” cho 120 nữ làm chủ doanh nghiệp, nữ khởi sự và phát triển doanh nghiệp, các Tổ hợp tác, các Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học công nghệ.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, tập trung rà soát, đánh giá, phân loại tổ chức Hội cơ sở, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội. Chú trọng việc xây dựng các mô hình thu hút hội viên theo hướng “Đối tượng nào, mô hình đó” để có sức hút, đáp ứng với nhu cầu nguyện vọng của hội viên. Duy trì mô hình thu hút phụ nữ theo từng đối tượng, ngành nghề, sở thích, phụ nữ vùng giáo. Trong năm, các huyện, thành, thị đã tập trung xây dựng 76 mô hình thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội cho cán bộ Hội các cấp luôn được quan tâm. Trong năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1.000 cán bộ Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở; cấp huyện tổ chức được 50 lớp cho 4.250 cán bộ, chi hội trưởng; cấp xã tổ chức 165 lớp tập huấn cho 10.985 chi hội trưởng, tổ trưởng, hội viên nòng cốt. 100% cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã đạt chuẩn chức danh.

Công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo được các cấp Hội chú trọng, trong năm, cấp tỉnh tổ chức 2 lớp, cấp huyện 8 lớp tập huấn cho 600 cán bộ vùng giáo, vùng dân tộc; thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân các ngày Đại lễ, thăm và tặng quà 100 cán bộ cốt cán vùng giáo với tổng số tiền là  50 triệu đồng; chỉ đạo thành lập một số mô hình mới như: “Xóm giáo bình yên", mô hình “Giáo họ không vi phạm ma túy”; mô hình vận động hội viên PN vùng giáo thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng"; mô hình kết nghĩa giữa Hội PN Ban chỉ huy quân sự huyện với chi hội phụ nữ xóm giáo; các mô hình CLB Dân vũ; CLB Dân ca Thái; mô hình thu hút hội viên người Đan Lai...Thực hiện Đề án 01 “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020” của BCH Đảng bộ tỉnh, các cấp Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu 986 chị cho cấp ủy bồi dưỡng cảm tình đảng và kết nạp hơn 500 đồng chí, trong đó 90 hội viên người dân tộc thiểu số; 101 hội viên nông thôn; 01 hội viên vùng sông nước; 09 chị là người công giáo và vùng giáo tại huyện Diễn Châu, Đô Lương, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Thanh Chương, Yên Thành.

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương", cấp tỉnh hỗ trợ 32 triệu đồng để triển khai mô hình “Cơ sở Hội vùng biên giới vững mạnh” tại xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, chủ đề “An toàn cho PN và TE” cho 27/27 chị Chủ tịch các xã Biên giới; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huy động nguồn lực trong cán bộ, hội viên phụ nữ được 1,042 tỷ đồng hỗ trợ 21/27 xã biên giới trong toàn tỉnh.

Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2022 và là tiền đề cho hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023./.

                                                                               Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                                      Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022


Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022


Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển


Tình hình nhân dân và chuyển biến của công tác dân vận những tháng đầu năm 2023

Tình hình nhân dân và chuyển biến của công tác dân vận những tháng đầu năm 2023


Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở


Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy của Công an Nghệ An

Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy của Công an Nghệ An


"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu

"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển


Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội