Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả công tác dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự ở Nghĩa Lộc

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã chú trọng triển khai các mô hình “Dân vận khéo” trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của địa phương.

Nghĩa Lộc là xã nông thôn miền núi, cách trung tâm huyện Nghĩa Đàn 19km, tiếp giáp với các huyện, thị xã lân cận như Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thái Hòa. Xã Nghĩa Lộc có tổng diện tích 5101 ha; về dân cư có 4.172 hộ, 18.280 nhân khẩu; dân tộc thiểu số chiếm 6,3%; đạo Công giáo chiếm 36,4%. Địa giới hành chính của xã chia thành 27 xóm, trong đó 04 xóm có đồng bào dân tộc thiểu số, 17 xóm có đồng bào theo đạo Thiên chúa (06 xóm giáo toàn tòng); có 02 xứ đạo Cồn Cả và Vĩnh Giang, có hạt Phủ Quỳ đóng tại xứ Cồn Cả, trên địa bàn có 07 họ đạo, trong đó có 01 họ đạo trái phép (họ Đồng Lào). Đồng thời, Nghĩa Lộc là một xã đặc thù, địa bàn rộng, dân số đông, trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều, tỉ lệ thanh thiếu niên vi phạm còn cao.

Nhận thức được đặc điểm tình hình đó, thời gian qua cấp ủy Đảng xã Nghĩa Lộc tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã chú trọng triển khai các mô hình “Dân vận khéo” trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của địa phương. Dân vận khéo được thực hiện có hiệu quả trên một số lĩnh vực: giải phóng mặt bằng; giảm nghèo, an sinh xã hội; giải quyết đơn thư... Do đó, mỗi mô hình có cách làm khác nhau nhưng kết quả đạt được đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, trở thành mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo để nhân ra diện rộng.

Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội kết hợp với quân sự, lực lượng Ban Công an xã là nòng cốt chủ động phối hợp, nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân. Định hướng tư tưởng, hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình “đường thông hè thoáng, bảo đàm an toàn giao thông”, “tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới”; “thôn bình yên, không có tệ nạn xã hội”... Thông qua đó, đã phát huy trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở từng thôn, xóm góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã.

Xã Nghĩa Lộc là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) theo kế hoạch của UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang từ huyện đến xã trong thời gian qua đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp từ tuyên truyền, vận động, thuyết phục đến đấu tranh, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT trên địa bàn. Trong những năm qua, các cá nhân, tổ chức phản động có các hoạt động nhằm gây rối, cản trở sự phát triển, làm mất uy tín của Đảng, chính quyền gây mất ổn định ANTT. Trước tình hình đó, cấp ủy, UBND xã Nghĩa Lộc đã tổ chức công tác dân vận dưới các hình thức tuyên truyền, định hướng dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn xã qua các buổi sinh hoạt, đài phát thanh xã. Đồng thời phối hợp với chức sắc, chức việc trên địa bàn xã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tín đồ theo đạo Công giáo qua đó giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những âm mưu, ý đồ thâm độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đặc biệt là tìm hiểu qua các nguồn thông tin chính thống về các sự việc.

Chỉ tính riêng trên địa bàn xã Nghĩa Lộc, trong năm 2019 xảy ra 02 vụ, việc liên quan đến chuyển nhượng, mua bán đất đai trái pháp luật ở giáo họ Tân Xuân, giáo xứ Cồn Cả và giáo xứ Vĩnh Giang. Trong những vụ việc chuyển nhượng, mua bán đất đai trái pháp luật tồn tại những vấn đề mâu thuẫn, đặc biệt là mâu thuẫn trong nhân dân liên quan đến việc thu hồi đất đai. Trước yêu cầu đó, Khối dân vận xã Nghĩa Lộc đã kịp thời phối hợp với các ban, ngành bám sát địa bàn tham mưu cấp ủy có các giải pháp chỉ đạo cụ thể, đồng bộ nên tình hình ổn định .

Với quan điểm công tác dân vận phải xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân, cùng với nhân dân thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm để bảo vệ an ninh chính trj (ANCT), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), từ đó Ban Công an xã Nghĩa Lộc đã thường xuyên tổ chức định kỳ diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Thông qua diễn đàn, lực lượng Công an đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình tại cơ sở để có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động gây mất ôn định ANTT, không để xảy ra đột biến, bất ngờ. Bên cạnh đó, Ban Công an xã Nghĩa Lộc đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, UBND xã Nghĩa Lộc trong chương trình công tác của lực lượng Công an xã nhằm phổ biến cho quần chúng nhân dân hiểu rõ, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thời gian vừa qua, mỗi đồng chí Công an xã tham gia giải quyết thực sự là một dân vận viên trong việc tuyên truyền vận động, vừa công khai vừa bí mật, vận động cá biệt, sử dụng người có uy tín cao, người có ảnh hưởng và mối quan hệ để giải quyết các vụ, việc liên quan đến ANTT không để xảy ra mâu thuẫn lương – giáo trong quần chúng nhân dân góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, không để ảnh hưởng xấu phức tạp kéo dài. Tỷ lệ các vụ việc phức tạp về ANTT đã giảm rõ rệt, các vụ việc vi phạm về đất đai được giải quyết dứt điểm, không để tồn tại, tham mưu giải quyết có hiệu quả các nhu cầu thiết yếu của giáo hội, nên đã tranh thủ được sự ủng hộ đồng tình của linh mục quản xứ và Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về ANTT. Đồng thời, giải quyết có hiệu quả cho giáo họ Tân Xuân mở rộng khuôn viên nhà thờ, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của giáo xứ Cồn Cả góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã mạng lại hiệu quả tích cực từ việc xây dựng các mô hình thiết thực, gắn với từng xóm cụ thể. Một số xóm được xem là có nguy cơ, tiềm ẩn xảy ra phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì nay đã trở thành địa bàn “sạch” tệ nạn. Đạt được kết quả tích cực đó là nhờ sự khéo léo của cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Lộc cùng các tổ chức, đoàn thể biết dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bám sát địa bàn và phát động nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đến từng xóm, từng nhà, từng ngõ để tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm “mưa dầm thấm sâu”. Ban công an xã Nghĩa Lộc đã chủ động phối hợp tích cực cùng các thành viên Tổ dân vận thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động của các tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở, duy trì vận động nhân dân thực hiện tốt những nội dung quy ước, hương ước của xóm, giải quyết kịp thời những đơn, thư, những kiến nghị thắc mắc của dân. Vì vậy, trong vài năm trở lại đây, nhiều xóm trong xã không có người mắc các tai, tệ nạn xã hội, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tình hình an ninh nông thôn luôn được đảm bảo, giữ vững.

Đạt được kết quả trên, có sự đóng góp tích cực của những cán bộ làm công tác dân vận, cán bộ làm công tác đảm bảo ANTT từ xã đến xóm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy sự sáng tạo, đưa ra những cách làm hay, hiệu quả. Công tác dân vận góp phần to lớn trong việc huy động sức người, sức của và sự tham gia tích cực của nhân dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Nghĩa Lộc./.

                                                           Nguyễn Mạnh Khôi  

                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020


Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc


Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo

Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên ThànhBồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020


“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”

“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”


Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo


Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới

Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới


Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương


Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông

Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông