Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Trong thời gian qua, xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền và công tác cải cách hành chính (CCHC) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Giao thông Vận tải (Sở) đã xác định và lựa chọn nội dung CCHC là một trong những nội dung trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ, toàn cơ quan Sở.

Khi chủ trương của Đảng ủy được đưa ra để lấy ý kiến, nhiều ý kiến trong hội nghị đã “hâm” nóng cuộc họp bởi bên cạnh có nhiều ý kiến ủng hộ thì cũng có không ít ý kiến “bàn lùi“. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, chủ trương lấy nội dung cải cách hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ đã được thông qua.

Sau nhiều bước rà soát, cắt giảm các khâu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) nhận thấy, thời gian, chi phí đi lại của người dân trong giải quyết TTHC vẫn còn nhiều, nhất là chi phí đi lại của người dân ở các huyện, thị cách xa Thành phố Vinh. Do vậy, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã giao các phòng chuyên môn được giao chức năng giải quyết TTHC nghiên cứu phương án phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận, chuyển kết quả giải quyết TTHC về tại địa chỉ người dân. Khi bắt đầu triển khai, nhiều ý kiến cho rằng như vậy là “xé rào”“chưa có trong tiền lệ”, do vậy, quá trình triển khai thực hiện, phải tiến hành “” từng bước; triển khai thí điểm một TTHC. Sau khi khẳng định rằng, việc triển khai thực hiện là có cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho người dân thì Đảng ủy, Lãnh đạo Sở mới chỉ đạo triển khai đối với các TTHC còn lại. Khi đưa vào triển khai thực hiện, hiệu quả tích cực đã mang lại kết quả không ngờ. Từ năm 2018 đến năm 2022, Sở GTVT đã phối hợp với Bưu điện Nghệ An tiếp nhận và trả kết quả về tại địa chỉ người nhận được 151.556 hồ sơ đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Cũng chính cách thức áp dụng hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân, Bộ GTVT đã về khảo sát thực tế tại Sở GTVT Nghệ An và khuyến khích áp dụng mô hình Sở GTVT Nghệ An đối với các Sở GTVT trên toàn quốc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; đây chính là sự “động viên” cho Sở khi nội dung đột phá thứ nhất của mình “vô tình” đã khởi đầu cho một cách làm mới của các cơ quan quản lý Nhà nước trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Khi tiếp xúc với người dân ở các huyện xa trung tâm Thành phố Vinh có nhu cầu đổi GPLX, nhiều bà con đã nói, việc Sở GTVT Nghệ An triển khai việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện cấp huyện đã tiết kiệm rất lớn cho người về chi phí đi lại, ăn ở, thời gian để đổi GPLX, tính trên hiệu quả xã hội thì số tiền rất lớn.

Sau nội dung đột phá thứ nhất thành công, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã tiến hành bước thứ hai, đó là cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Khi đưa ra bàn bạc, nhiều Bí thư chi bộ, Trưởng các phòng “hốt hoảng“, bởi họ cho rằng, quy định của Nhà nước về thời gian giải quyết TTHC theo hiện tại là hợp lý, phù hợp với thời gian làm việc của cán bộ, công chức, nếu cắt giảm sẽ không đảm bảo tiến độ…Sau khi họp, lấy ý kiến, thảo luận kỹ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở quyết định thí điểm ở một đơn vị trước khi áp dụng đại trà, đó là Chi bộ Quản lý vận tải – Phương tiện & người lái. Với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Chi ủy, Đảng viên, sự ủng hộ, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức, nhất là những cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC, thời gian cấp đổi Giấy phép lái xe theo quy định 5 ngày nay đã rút xuống còn 02 ngày; thời gian cấp mới Giấy phép lái xe 10 ngày (kể từ ngày đạt sát hạch) rút xuống “cấp ngay” sau khi sát hạch đạt. Thời gian giải quyết TTHC “ấn tượng” này đã được nhiều Sở GTVT trên cả nước tham khảo, nhưng cơ bản, đến nay, Sở GTVT Nghệ An vẫn là một trong số ít các Sở thực hiện và giải quyết nhanh nhất. Cũng tại Chi bộ Quản lý vận tải – Phương tiện & người lái, các TTHC liên quan đến lĩnh vực vận tải đã cắt giảm 50% thời gian giải quyết; cá biệt, có nhiều TTHC thuộc lĩnh vực này đã được giải quyết trong ngày. Sau khi tổng kết, đánh giá, nhất là việc rà soát các khâu trong quá trình giải quyết TTHC, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã triển khai đến tất cả các phòng có chức năng giải quyết TTHC. Đến nay, đã có hơn 50% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được cắt giảm thời gian giải quyết.

Song song với những cách làm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến cơ quan Sở GTVT để giải quyết TTHC, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chú trọng việc áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Bước áp dụng công nghệ thông tin đầu tiên vào công tác quản lý Nhà nước đó là việc xây dựng phần mềm Mobil Work (hiện nay nâng cấp thành phần mềm Gov one). Đây là phần mềm có thể sử dụng được trên nền tảng máy điện thoại thông minh hoặc máy tính; phần mềm này phục vụ công tác quản lý, duy tu, sửa chữa đường bộ, qua đó giúp Lãnh đạo Sở, các phòng, ban đơn vị liên quan nắm bắt, chỉ đạo xử lý kịp thời đảm bảo ATGT trên tuyến thông qua việc nhận và xử lý thông tin bằng hình ảnh, văn bản trên môi trường mạng internet. Sau khi phần mềm được sử dụng hiệu quả, nhiều Sở GTVT trên cả nước đã về học tập và  sử dụng tại địa phương mình. Ngoài phần mềm nêu trên, Sở GTVT còn xây dựng nhiều phần mềm khác như: phần mềm quản lý đào tạo lái xe cơ giới; phần mềm thu phí. Đây cũng là những phần mềm Sở GTVT Nghệ An xây dựng và sử dụng đầu tiên trong cả nước…

Đến nay, về cơ bản, Sở GTVT đã hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; đã tiến hành sáp nhập và cắt giảm được 01 phòng chuyên môn; các cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; nhiều nội dung công việc chuyên môn của Sở đã được áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, điều hành, giải quyết công việc; 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; đặc biệt là đã có 51% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cắt giảm thời gian giải quyết, cá biệt, có thủ tục cắt giảm hơn 50% thời gian giải quyết so với quy định. Đã có 33/117 TTHC được áp dụng giải quyết bằng Dịch vụ công mức độ 4. Để đạt được kết quả như vậy, trước hết, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị lớn của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Lãnh đạo Sở, sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, cơ quan Sở; sự cố gắng nỗ lực trong thực thi nhiệm vụ được giao; tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; sự kiểm tra, giám sát cũng như sự kịp thời động viên của cấp trên đối với cấp dưới; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức; hằng năm, đánh giá, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ trình UBND tỉnh công bố thêm một số TTHC nữa lên tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 4; nếu người dân có nhu cầu thì hầu hết các TTHC của Sở đều có thể được tiếp nhận hoặc chuyển kết quả giải quyết về tại địa chỉ của người dân thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách trong giải quyết TTHC của Sở GTVT đã được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao. Mặc dù một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung của Đảng bộ Sở GTVT là bước khởi đầu thuận lợi của giai đoạn chuyển đổi từ nền hành chính “mệnh lệnh” sang nền hành chính “phục vụ“, Đảng bộ Sở GTVT luôn xác định và quyết tâm sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác CCHC, qua đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại của nhân dân, kết nối phát triển vùng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên quê hương Bác Hồ kính yêu./.

                                           Nguyễn Mạnh Khôi 

                                          Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc

Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc


Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp

Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp


Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu

Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu


Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở

Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành

Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành


Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền


Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An


Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số