Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An có 49 đảng viên (45 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị), sinh hoạt tại 03 chi bộ; Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Có 135 cán bộ, công nhân viên, được biên chế tổ chức ở 14 bến xe, 01 dịch vụ ăn uống và Văn phòng Công ty (bố trí 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ); có Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị gồm: hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, đường bộ (dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe, trông giữ xe các loại, cho thuê văn phòng ki ốt, dịch vụ lưu trú, ăn uống giải khát); bán lẻ xăng dầu; kiểm định xe cơ giới.

Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, bộ phận dịch vụ, quản lý, khai thác các bến xe có nền nếp, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNV và người lao động, nâng cao chất lượng đi lại các vùng miền cho Nhân dân.

Năm 2022, dịch Covid-19 mới được kiểm soát từ đầu năm, đến quý 2/2022 các hoạt động vận tải khách mới trở lại trong điều kiện bình thường mới. Mặt khác, giá xăng dầu tăng cao kỷ lục khiến cho hoạt động vận tải khách không hiệu quả, nhiều phương tiện phải nghỉ, thậm chí phải bán để trả nợ; thời tiết diễn biến bất thường, nắng, nóng kéo dài, mưa lụt đột xuất trên diện rộng làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải khách. Sự phát triển của các hình thức vận tải khách như hàng không giá rẻ, tàu hỏa, xe buýt, đặc biệt là lượng lớn xe phù hiệu hợp đồng chạy tuyến cố định, xe chạy dù... gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải khách bằng ô tô tuyến cố định. Sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của các bến trên địa bàn tỉnh như Bến xe phía Đông thành phố Vinh, Bến xe miền Trung, Bến xe Yên Thành, Bến xe Sơn Hải (Quỳnh Lưu) làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của đơn vị.

Trước tình hình khó khăn đó, Đảng bộ đã đoàn kết nội bộ tốt, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị về mọi mặt, nhất là trong công tác chính trị tư tưởng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống cho người lao động. Cho nên, đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổng doanh thu cả năm đạt 47.518 triệu đồng (đạt 115,74% kế hoạch, đạt 145,6% so với năm 2021); lợi nhuận sau thuế đạt 11.007 triệu đồng (đạt 140,78% kế hoạch, đạt 170,58% so với năm 2021); nộp ngân sách 7.492 triệu đồng (đạt 125,94% kế hoạch, đạt 123,08% so với năm 2021); nộp BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.417 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch); thu nhập bình quân đạt 8,9 triệu đồng (đạt 102,3% kế hoạch, 117,11% so với năm 2021); thực hiện an sinh xã hội đạt 444,5 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch); thực hiện thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, đơn vị đã trao quà Tết Quý Mão (2023) cho hộ nghèo của 08 xã, phường với tổng số tiền 179 triệu đồng. Đảng ủy phối hợp cùng chuyên môn thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, đã xây dựng bộ quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức hội nghị người lao động và thực hiện đối thoại với người lao động. Thường xuyên phối hợp với an ninh địa phương, công an các cấp tổ chức tốt công tác tuần tra, canh gác do đó an ninh trật tự luôn đảm bảo an toàn, ổn định; cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động luôn kiểm soát và kìm chế được các tệ nạn xã hội, đẩy đuổi các đối tượng nghi nghiện ngập, sử dụng chất kích thích gây nghiện ra khỏi địa bàn, để không ngừng xây dựng đơn vị đảm bảo an ninh, trật tự.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trong nước, trong tỉnh và của ngành theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đảng ủy xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục, sâu rộng của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể CBCNV và người lao động, yêu cầu mọi người nâng cao nhận thức tư tưởng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị phát triển ổn định bền vững.

Tích cực chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 20/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển"; đã phối hợp với chuyên môn xây dựng bộ tiêu chí và sổ tay văn hóa doanh nghiệp; lựa chọn và xây dựng mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Bến xe Bắc Vinh; mời chuyên gia về hướng dẫn, trao đổi về văn hóa doanh nghiệp; tổ chức hội thi Nét đẹp duyên dáng phụ nữ... Tổ chức thành công sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, Chi bộ Bến xe Bắc Vinh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương về xây dựng mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đã tạo được sự lan tỏa trong toàn đơn vị. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng được mô hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2022-2025 tại Bến xe Nghĩa Đàn.

Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đạt yêu cầu đề ra đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch của Đảng ủy Khối. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TU về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ"; chuẩn bị chu đáo các nội dung trước kỳ sinh hoạt; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phát triển Đảng, phân công nhiệm vụ, tạo điều kiện cho đảng viên rèn luyện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cử 04 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 04 đảng viên mới/kế hoạch 03 đồng chí.

Đảng ủy thường xuyên phát động các phong trào thi đua, kịp thời sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đề xuất với chuyên môn ban hành cơ chế chi phụ cấp vào lương, thưởng để tạo động lực cho đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa tạo động lực cho quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Theo đó, hàng tháng, các đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng thêm 7% lương tối thiểu vùng theo quy định và được tính vào lương hàng tháng, chế độ bồi dưỡng tết, thu nhập tăng thêm, thưởng lao động tiên tiến...; nếu cuối năm, đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được hưởng thêm 5% lương tối thiểu vùng so với đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bằng cơ chế nêu trên, nếu như trước đây, mỗi năm Đảng bộ chỉ kết nạp được 01-02 đảng viên, thì hiện nay, mỗi năm kết nạp được 03-05 đảng viên mới; nâng tổng số đảng viên chiếm gần 35% trong tổng số cán bộ, CNV, người lao động của toàn Công ty.

Nhờ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều cách làm mới, sáng tạo để phát triển sản xuất kinh doanh cho nên Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An đã nâng cao được năng lực cạnh tranh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động, đóng góp ngân sách, tham gia tích cực các quỹ từ thiện, các hoạt động có ý nghĩa góp phần vào công tác an sinh xã hội, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty trong tỉnh và trong nước./.

                                         Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi

Phát huy dân chủ huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu tại xã Quỳnh Đôi


Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Nghi Phong thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh


Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu Kiền

Kinh nghiệm vận dụng Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã Lưu KiềnHiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác tiếp dân tại thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường


Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An

Kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An


Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19

Giáo xứ Yên Đại phối hợp tuyên truyền, vận động cộng đoàn thực hiện phong trào thi đua yêu nước; hoạt động nhân đạo từ thiện và tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19


Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cộng đoàn Công giáo Tân Kỳ “kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh


Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang

Xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy" tại địa bàn 04 xã biên giới Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Tam Quang


Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nghệ An: Tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Tương Dương thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân