Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành

Đồng Thành hiện có dân số là 8.525 người, Đảng bộ xã có 300 đảng viên. Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Phân tích những thuận lợi, khó khăn của địa phương, cấp uỷ đảng quyết tâm chỉ đạo thực hiện bằng được mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra là năm 2022 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với quyết tâm đó, phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện uỷ, BCĐ NTM cấp huyện, BTV Đảng ủy xã Đồng Thành đã ban hành nghị quyết, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp rà soát các tiêu chí và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Nhờ sự phân công, chỉ đạo cụ thể nên các thành viên ban chỉ đạo luôn bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân để điều chỉnh cho phù hợp, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, cấp ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc họp xóm, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của tổ chức hội, đoàn thể, qua hệ thống truyền thanh của xã, qua các phong trào thi đua của địa phương. Từ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiều gia đình trong xã đã tự nguyện hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư để làm đường giao thông, nhiều con em địa phương công tác xa nhà cũng đóng góp vật chất để xây dựng quê hương.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành là xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Với tinh thần đó Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho nhân dân. Thành lập được hợp tác xã cam Đồng Thành và làng nghề nuôi, chế biến ong mật Tréo vòng; có 1 sản phẩm Cam Đồng Thành được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao; Xây dựng 1 nhà lưới diện tích 1.700m2 và đang khảo sát để xây dựng thêm 1 vườn vào năm 2023; Xây dựng thành công 76 ha cam được cấp giấy chứng nhận VietGap và Globalgap...

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đồng Thành đã hoàn thành 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, điều này đã tạo thêm khí thế, động lực và quyết tâm cho cán bộ và nhân dân trong xã nỗ lực hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã đã đề ra. Nhờ có định hướng đúng đắn nên phong trào xây dựng nông thôn mới của Đồng Thành đã thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Trong hơn 5 năm qua xã đã đầu tư và huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhiều công trình trọng điểm được xây dựng. Hệ thống đường giao thông được bê tông hóa 100% từ đường xã, xóm và ngõ xóm. Đường trục xã, liên xã, xóm trở lên được lắp đặt các biển báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, bảo vệ độ bền các tuyến đường. Hệ thống kênh mương hàng năm được duy tu, bảo dưỡng và xây mới đáp ứng được việc tưới và tiêu trên toàn xã. Hệ thống đường điện đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo, thay mới đảm bảo công suất, an toàn lưới điện, phục vụ nhân dân an tâm sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu cuộc sống. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,34%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53.61 tr.đ/người/năm; trên 90% hộ dân sử dụng nước sạch; 100% nhà văn hóa xóm đồng bộ xây dựng thiết chế văn hóa; Đầu tư xây dựng hệ thống điện cao áp và điện sáng ở trong khu dân cư. Chất lượng giáo dục được nâng lên, đã xây dựng mới trường Tiểu học, trường Mầm non, trường Tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Y tế được đảm bảo, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,11%, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, thực hiện thu gom rác thường xuyên 3 lần/tháng; công tác an toàn thực phẩm được quan tâm, không có ngộ độc thực phẩm xẩy ra. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các giá trị truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công đến toàn thể nhân dân khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay tại UBND xã Đồng Thành có 50 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4. Quốc phòng và an ninh trật tự được đảm bảo, không có điểm nóng về an ninh trật tự.

Những kết quả đạt được là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Thành tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, phát huy nội lực, vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật, chất tinh thần cho người dân.

          Từ kết quả trên Đồng Thành rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, có sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, tích cực của BTV Huyện uỷ, BCĐ xây dựng NTM cấp huyện; sự hỗ trợ nguồn lực của các cấp. Quan trọng là ý chí, quyết tâm cao độ cấp uỷ, chính quyền xã.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã xuống xóm để triển khai thực hiện các tiêu chí. Việc xây dựng kế hoạch, lộ trình phải thật cụ thể, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các công việc đã phân công.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”.

Bốn là, xây dựng phương án, kế hoạch huy động nguồn vốn từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Tranh thủ sự hỗ trợ nguồn vốn của cấp trên, bố trí lồng ghép các chương trình dự án, sử dụng nguồn lực có hiệu quả, công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để tham gia đóng góp xây dựng.

Năm là, trong quá trình thực hiện tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi thực hiện có sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho ban chỉ đạo, ban quản lý để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực hiện nội dung các tiêu chí./.

                                                      Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                  Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân


Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương

Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn


Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc


Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An

Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh


Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022