Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo

Giáo xứ Dị Lễ (xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai) có 220 hộ, với 925 nhân khẩu, chiếm 8,7% dân số toàn xã; Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo xứ có 05 vị tham gia (do ông Lê Xuân Lâm làm Chủ tịch), dưới hội đồng mục vụ giáo xứ còn có các hội, đoàn để phục vụ các giáo lễ tôn giáo và hướng dẫn tín đồ trong việc đạo, việc đời.

Trong thời kỳ đổi mới của quê hương, đất nước, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, đời sống mọi mặt của bà con tín đồ được nâng lên rõ rệt, nhu cầu tín ngưỡng của được tôn trọng và đảm bảo. Tín đồ Công giáo trên địa bàn an tâm phấn khởi, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Tại giáo xứ đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đa ngành nghề, tạo công ăn, việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Trong những năm qua, tập thể Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận, ban cán sự các thôn phát huy thế mạnh của giáo xứ, tuyên truyền, vận động bà con tín đồ hăng hái thi đua lao động sản xuất, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình hiện nay.

Nhiều tín đồ đã khắc phục khó khăn đưa các giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Bên cạnh đó, một số gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, như nghề xây dựng, nghề mộc, cơ khí, vận tải… Công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được Hội đồng mục vụ giáo xứ, ban, ngành các cấp đặc biệt quan tâm, nhiều hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ từ các chương trình như: nhận bò giống từ chương trình 30A của Chính phủ; xây nhà đại đoàn kết từ chương trình xóa nhà dột nát của Thị ủy Hoàng Mai; vốn sinh kế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã để mua con giống chăn nuôi; kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh của quỹ Vì người nghèo xã Quỳnh Lộc; nhiều tín đồ luôn nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội Hoàng Mai... Vì vậy đời sống của bà con được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 20 triệu đồng/người/năm đến nay đạt 35 triệu đồng. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,8%.

Cùng với sự phát triển kinh tế, Hội đồng mục vụ giáo xứ đã tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt 10 nội dung cuộc vận động “Sống tốt đời đẹp đạo", chú trọng đi sâu vào nội dung xây dựng khu dân cư Văn hóa, giáo xứ văn minh, gia đình Văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các lễ hội, phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó yêu thương, giúp đỡ nhau trong cộng đoàn giáo xứ. Từ đó tình làng nghĩa xóm được gắn kết bền chặt, tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, làm tròn bổn phận xã hội và giáo hội. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục đào tạo luôn được Giáo xứ truyên truyền, vận động và khuyến khích bà con quan tâm đầu tư cho con em học hành thành đạt.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội đồng Mục vụ đã vận động Nhân dân hiến đất, hiến công trình và đóng góp tiền để mở đường, đến nay trong thôn và trong giáo xứ 100% các tuyến đường nội thôn đã được bê tông hóa và điện chiếu sáng đầy đủ. Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, thị xã và cấp ủy, chính quyền xã Quỳnh Lộc Hội đồng mục vụ đã phối hợp với Ban cán sự thôn, Ban công tác Mặt trận bàn phương án huy động sức dân để xây dựng được nhà Văn hóa thôn với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng; phát động Nhân dân đóng góp để xây dựng tuyến đường “Đèn cờ - đoàn kết” có chiều dài 1,8 km, bố trí 33 cột đèn và biển pano tuyên truyền, tổng giá trị là 118 triệu đồng, trong đó huy động sức dân là 10%, số còn lại là Ban Dân vận Tỉnh ủy, hệ thống chính trị của thị xã và xã hỗ trợ.

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, của giáo hội và theo tinh thần phúc âm “Bác ái, yêu thương và phục vụ”. Cộng đoàn giáo xứ đã tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em nghèo, người ốm đau bệnh tật…

Năm 2020, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội đồng mục vụ phối hợp với Ban công tác Mặt trận tổ chức vận động ủng hộ đồng bào Miền trung bị thiên tai lũ lụt, kết quả đã vận động tại giáo xứ được 15.600.000 đồng và 17 thùng mì tôm, kiến nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trích quỹ vận động hỗ trợ 20.000.000 đồng để cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền xã Quỳnh Lộc và linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ trực tiếp vào tận giáo xứ Văn Phú (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) để thăm và trao quà hỗ trợ.

Năm 2020 và 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 với tinh thần kêu gọi của các cấp, Hội đồng mục vụ và Ban công tác Mặt trận thôn lại tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của các nghành chức năng, đồng thời kêu gọi ủng hộ quỹ phòng chống dịch tại xã. Kết quả đã vận động ủng hộ được tổng trị giá tiền và hiện vật trên 10 triệu đồng, trong đó Hội đồng mục vụ trực tiếp ủng hộ 78 suất ăn phục vụ cho các lực lượng làm công tác chốt trực theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Bên cạnh sự khuyên răn, giáo dục của linh mục, thì tập thể HĐMV giáo xứ đặc biệt quan tâm đến xây dựng gia đình theo tấm gương đạo đức của gia đình Thánh gia, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Nên phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo xã Quỳnh Lộc ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với Linh mục và Hội đồng mục vụ luôn được duy trì một cách tốt đẹp. Hội đồng mục vụ phối hợp với các ngành, các tổ chức vận động tín đồ thực hiện đúng Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt trong việc phối hợp phổ biến, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo ở khu dân cư, kịp thời nắm bắt các thông tin, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cộng đoàn để đề xuất với cấp ủy, chính quyền.

Để thực hiện tốt phong trào "Dân vận khéo" ở vùng giáo trong thời gian tới, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất là, tiếp tục tuyên truyền, vận động triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định địa phương đề ra và các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tới đồng bào tôn giáo nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng.

Thứ hai là, phát huy hiệu quả nguồn lực của tôn giáo trong các chương trình xã hội hóa, trong đó có xã hội hóa về giáo dục, y tế... nhằm khai thác mọi tiềm năng của đồng bào tôn giáo vào những lĩnh vực này, mở rộng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bác ái bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thứ ba là, quan tâm xây dựng những mô hình, điển hình "Dân vận khéo" để tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong tập thể, cá nhân người Công giáo có nhiều thành tích, sống "Tốt đời đẹp đạo”.

Thứ tư là, chủ động cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các cấp tích cực chăm lo đến quyền lợi vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của tín đồ đến với Đảng, Nhà nước xem xét giải quyết kịp thời, đảm bảo ổn định xã hội.

Như vậy, phong trào "Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, tù thiện ở vùng đồng bào Công giáo xã Quỳnh Lộc đã thực sự được nhân rộng và lan tỏa đến các xứ, họ đạo ở thị xã Hoàng Mai./.

Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh