Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu

Châu Nga là xã vùng sâu của huyện Quỳ Châu, có tổng diện tích tự nhiên 10.106,56ha và 561 hộ với 2.230 nhân khẩu, dân tộc Thái chiếm 98%, các dân tộc sống đan xen lâu đời, sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau sáp nhập, xã được phân bố 03 bản, là xã an toàn khu (CT 229). Đảng bộ xã có 07 chi bộ trực thuộc (03 chi bộ khối nông thôn, 04 chi bộ cơ quan), với 130 đảng viên.

Đảng ủy xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo" năm 2022. Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" xã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo", đăng ký xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/8/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU về "Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo". Năm 2022, Đảng ủy đã ban hành 10 văn bản (02 quyết định, 04 công văn, 01 chương trình, 02 báo cáo, 01 thông báo) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".

UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn, ban quản lý các bản tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với công tác dân vận chính quyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cây con, mùa vụ, chú trọng phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, thâm canh tăng năng suất trên đơn vị diện tích, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các mô hình kinh tế...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội là lực lượng nòng cốt trong xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Năm 2022, hệ thống chính trị toàn xã đã đăng ký xây dựng 13 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực (cấp huyện 02, cấp xã 11); riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký 05 mô hình như: Mô hình "Liên kết chăn nuôi lợn đen sinh sản", "Mẹ đỡ đầu", "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội", "Khéo trong vận động đoàn viên tham gia gây quỹ an sinh xã hội"...

Xây dựng hệ thống chính trị với mô hình "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giải pháp phát triển đảng viên của chi bộ bản Poọng". Kết quả trong năm 2022, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt tuần tự các bước theo Quy định số 08-QĐ/TU, các nội dung, thông tin phục vụ cho sinh hoạt chi bộ được khai thác, thu thập từ việc tiếp thu tại Hội nghị báo cáo viên đầu tháng của Đảng ủy xã, bản tin Quỳ Châu, Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... Quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tạo nguồn phát triển đảng viên; đã cử 02 quần chúng tham gia lớp đối tượng Đảng, kết nạp được 01 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu giao). Mô hình đang được tiếp tục duy trì trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", năm 2022 thực hiện phương châm "Mỗi tổ chức một mô hình" của Đảng ủy xã, Chi bộ đã chỉ đạo giúp đỡ 08 hộ nghèo bằng hình thức mua vật liệu để tu sửa nhà ở, xây dựng hố tiêu hợp vệ sinh; giúp ngày công, hỗ trợ tiền mặt, mua đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng đường điện an ninh bản về đích nông thôn mới; tổng giá trị hiện vật, ngày công giúp đỡ khoảng 40.980.000 đồng. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, tác phong, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với Nhân dân, đã tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm và tặng quà tại xã Châu Nga

Lĩnh vực phát triển kinh tế có 03 mô hình đăng ký thực hiện. Mô hình của Ban Chấp hành Hội Nông dân về liên kết 10 hộ (bản Poọng và bản Na Pùa) chăn nuôi lợn đen sinh sản với số lượng 64 con, hiện đang được duy trì và phát triển tổng đàn; mô hình liên kết chăn nuôi bò sinh sản và mô hình VAC có 06 hộ tham gia với số lượng 52 con; mô hình phát triển kinh tế hộ chăn nuôi gia trại của hộ ông Lương Văn Hoa (bản Mưn), Lim Văn Đại (bản Poọng), Vi Văn Thành và Lô Văn Sinh (bản Na Pùa). Tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng bằng việc lựa chọn, định hướng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi gia súc tập trung.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 03 mô hình đăng ký thực hiện. Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Duy trì phong trào "Phòng chống tệ nạn xã hội", "Không sinh con thứ 3", "5 không 3 sạch"...; thi đua giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tiêu biểu có các mô hình: "Bữa cơm học đường" tại trường Tiểu học Châu Nga, mỗi thầy giáo, cô giáo của Trường đóng góp 50.000đ/tháng để hỗ trợ thêm thức ăn cho học sinh nhà ở xa có hoàn cảnh khó khăn. Kết nối với trường THCS bán trú Hội - Nga xin lại 13 chiếc giường tầng cũ, bố trí 02 phòng nghỉ, 01 phòng ăn cho học sinh buổi trưa, hỗ trợ 50 học sinh, với trị giá 8.100.000 đồng. Mô hình "Vận động xây dựng bản làng văn hóa" của Chi bộ bản Mưn, đã vận động Nhân dân trong Bản xây dựng đường cờ gồm 144 cột cờ với số tiền 26.885.000 đồng; vào ngày Chủ nhật hàng tuần thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh đường làng. Mô hình "Vận động đoàn viên thanh niên tham gia gây quỹ an sinh xã hội" của Đoàn thanh niên bằng hình thức gây quỹ rửa xe, bán nước mía, gánh lúa,... huy động hơn 60 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổng số tiền gây quỹ hỗ trợ đoàn viên nghèo bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo là 14.700.000 đồng. Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền Kế hoạch số 58-KH/ĐU về "Ngăn chặn học sinh bỏ học giữa chừng trên địa bàn xã Châu Nga giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo", cho nên nhiều năm nay không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới có 03 mô hình đăng ký thực hiện, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Tiêu biểu như mô hình: "Vận động Nhân dân hiến đất làm đường trung tâm xã" của Ban Chỉ đạo dân vận chính quyền, đã vận động 26 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình (di dời 04 cột điện, 357m bờ rào, 01 ốt 3,84m, mái che tôn 26m2, 32 cây, 01 cổng xây...), công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với chiều dài 01km. Mô hình "Vận động xây dựng đường điện an ninh, phấn đấu xây dựng bản đạt chuẩn Nông thôn mới" tại bản Na Pùa của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo", với tổng chiều dài 02km, 79 cột điện, kinh phí thực hiện 162.011.000 đồng/163.900.000 đồng kết quả vận động hỗ trợ; đã đưa vào sử dụng từ tháng 10/2022, Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi. Vận động Nhân dân bản Pùa hiến đất, hiến cây, đóng góp cát sỏi, ngày công, tổ chức xây dựng các tuyến đường nội thôn đến nay đã hoàn thành 15/16 tuyến với tổng chiều dài 01km (trung bình mỗi hộ đóng góp từ 2-5 triệu đồng, tùy vào tuyến đường dài hay ngắn và nhiều hay ít hộ, có hộ đóng hơn 10 triệu đồng). Tổ chức vận động được 28 hộ thoát nghèo góp phần xây dựng các tiêu chí bản nông thôn mới, kết quả bản Na Pùa đã đạt 13/13 tiêu chí, đang chờ huyện công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 02 mô hình đăng ký thực hiện, như: Ban Công an xã vận động Nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức (trong năm 2022 đã thu hồi được 15 khẩu súng hơi cồn tự chế, 01 khẩu súng thể thao, 05 kích điện), góp phần ngăn chặn, phòng chống tội phạm trên địa bàn xã. Ban Chỉ huy quân sự xã vận động thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, trong năm đã tổ chức phát lệnh gọi sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 26 công dân nam đảm bảo đúng thời gian với kết quả 12/26 đồng chí, đạt 46,1%; kết quả khám tuyển tại huyện đạt chỉ tiêu 100% (05 đồng chí). Tiếp tục duy trì mô hình "Hộp thư tố giác tội phạm", "Vận động người nghiện may túy đi cai nghiện"; "Vận động tổ chức lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông". Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, gắn với thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại các bản. Các hoạt động thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" nêu trên đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Như vậy, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở xã Châu Nga đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, hệ thống chính trị từ xã đến các bản tập trung vận động Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của Nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững; Nhân dân rất tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

                                  Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Diễn Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân


Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương

Kết quả công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở huyện Thanh Chương


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn

Kết quả lãnh đạo công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới ở Anh Sơn


Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Quân khu 4 với hiệu quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn ở huyện Nghi Lộc


Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An

Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội


Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh

Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh


Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022