Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Từ năm 2020 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với các ban, ngành cấp huyện, cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn tham mưu thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh về việc đưa Công an chính quy về xã gắn với thực hiện phong trào Dân vận khéo đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác.

Công tác tham mưu bố trí Công an chính quy công tác tại Công an xã có hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ chính trị, Luật CAND năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành đã chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành 01 chỉ thị, 04 Công văn, 01 Kế hoạch để triển khai thực hiện. Qua đó, tính đến tháng 12/2022, Công an huyện Yên Thành đã tham mưu bố trí 197 CBCS công tác tại Công an 39 xã, thị trấn, trong đó có 37 xã có tối thiểu 05 đồng chí và 02 xã có 06 đồng chí.

Công an huyện đã chủ trì tham mưu triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng lực lượng Công an xã, điển hình là: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA ngày 16/11/2022 của Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…Đồng thời, thực hiện Thông tư 26/TT-BCA của Bộ Công an, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương rà soát, kiện toàn lại đội ngũ chỉ huy Công an xã. Qua đó đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bổ nhiệm 39 đồng chí Trưởng Công an xã và 19 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, thị trấn. Hiện Công an huyện đang rà soát, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã đối với 20 xã còn lại. Tham mưu thành lập chi bộ Công an xã tại 39/39 xã, thị trấn, đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Công an xã nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Đảng.

Ngay sau khi triển khai Công an xã chính quy, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp cấp ủy chính quyền rà soát, bố trí cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã sinh hoạt và làm việc. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn quy hoạch quỹ đất xây dựng trụ sở Công an xã (tối thiểu 1000m2), đến nay đã được HĐND tỉnh phê duyệt quy hoạch; đồng thời tham mưu rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư không có nhu cầu sử dụng để chuyển giao làm trụ sở làm việc cho Công an xã. Hiện có 03 trụ sở Công an xã độc lập đã  đưa vào sử dụng và 01 trụ sở dự kiến xây dựng mới, 01 trụ sở nâng cấp, cải tạo trong năm 2023  theo Nghị quyết 21-NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đến năm 2030 100% Công an xã có trụ sở độc lập.

Ngoài ra, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, Công an huyện đã phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã xây dựng và ra mắt mô hình dân vận khéo “Bộ phận một cửa Công an xã” và mô hình “Dịch vụ công trực tuyến” tại 39/39 xã, thị trấn đảm bảo khang trang, sạch đẹp,tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Thực hiện Nghị định 42/2021/ND-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định về xây dựng Công an xã chính quy, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn trong công tác quản lý cán bộ chiến sỹ Công an xã. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an xã yên tâm công tác, đồng thời trao đổi thông tin về những biểu hiện sai phạm của CBCS để kịp thời phối hợp uốn nắn, giáo dục. Trong năm 2022 không có cán bộ bị xử lý kỷ luật, tuy nhiên Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với chính quyền cấp xã giáo dục, uốn nắn 08 trường hợp cán bộ có biểu hiện sai phạm, giải quyết cho xuất ngũ đối với 03 đồng chí theo nguyện vọng cá nhân, xử lý theo quy định của ngành Công an 05 đồng chí, đồng thời xác minh, xử lý đúng quy định đối với 04 đồng chí Công an xã sinh con thứ 3 (qua kiểm tra 4/4 trường hợp trên đều không thuộc diện xử lý kỷ luật). Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, đưa lực lượng Công an xã đi vào hoạt động có nền nếp, hạn chế tối đa cán bộ sai phạm bị xử lý kỷ luật.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an xã và tình hình thực tiễn liên quan đến ANTT tại địa phương, Đảng ủy Công an huyện Yên Thành đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo theo đúng quy định, không chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi để Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là trong công tác sản xuất, cấp, quản lý CCCD, thực hiện Đề án 06CP của Chính phủ, công tác PCCC…

 Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Thường trực Huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Công an huyện Yên Thành với các ban, ngành cấp huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện ngày càng lớn mạnh, đảm bảo quân số cả về số lượng và chất lượng, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Sau khi chính quy hóa lực lượng Công an xã, tình hình ANTT tại địa phương có chuyển biến rõ rệt, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật giảm mạnh, nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp, đánh bạc, khai thác tài nguyên trái phép…, các vụ việc xảy ra liên quan ANTT được tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; Các chủ trương, đề án lớn của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh được tham mưu triển khai bài bản, hiệu quả, nhất là Đề án 06/CP của Chính phủ, Dự án cấp, quán lý căn cước công dân…

Thời gian qua, mặc dù Huyện ủy, UBND huyện cũng như cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã sinh hoạt, công tác. Tuy nhiên, trong điều kiện chính quyền các xã, thị trấn còn nhiều khó khăn, nên môi trường sinh hoạt, làm việc của Công an một số xã còn chưa được đảm bảo, kinh phí phục vụ công tác thường xuyên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Trong thời gian tới huyện Yên Thành tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an xã nói riêng, nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA ngày 16/11/2022 của Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trong đó phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết đề ra, như: “Đến năm 2025, 100% cán bộ Công an xã đủ điều kiện kết nạp Đảng theo đúng quy định; nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu 50% Trưởng Công an xã tham gia Ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn. Phấn đấu hết năm 2030, 70% Trưởng Công an xã tham gia Ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn…”.

Hai là, Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là số cán bộ trẻ, số cán bộ công tác xa gia đình. Duy trì, tổ chức tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” để nắm tình hình, kết quả công tác và ghi nhận những phản ánh của nhân dân về tinh thần, thái độ, lễ tiết, tác phong, đạo đức lối sống… của cán bộ Công an xã chính quy. Tăng cường tổ chức đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa cấp ủy, thủ trưởng đơn vị với cán bộ chiến sĩ để kịp thời nắm, giải quyết những vấn đề nổi lên trong tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ.

Ba là, Tiếp tục đầu tư, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của lực lượng Công an xã, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và Quyết định 2264/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2030. Tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng cơ bản yêu cầu công tác của lực lượng Công an xã.

Bốn là, Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý chặt chẽ, toàn diện cả trong và ngoài giờ hành chính, cả nơi công tác, nơi cư trú và ngoài xã hội để phòng ngừa sai phạm của lực lượng Công an xã. Giữa Công an huyện và cấp ủy chính quyền địa phương phải duy trì thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến lực lượng Công an xã, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những biểu hiện sai phạm của CBCS, hạn chế tối đa việc cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an xã, tránh chồng chéo, sai thẩm quyền dẫn đến gây khó khăn trong công tác triển khai thực hiện hoặc thực hiện sai quy định của pháp luật. Cấp ủy chính quyền các xã thị trấn phải thực sự xem công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an xã đóng vai trò nòng cốt, phải phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban ngành cấp xã, các tổ chức đoàn thể góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

      Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính


Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Những vấn đề Nhân dân quan tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An

Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023


Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo


Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An