Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong

Công An huyện Quế Phong quản lý về an ninh trật tự trên địa bàn huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An, tiếp giáp với 02 huyện của nước bạn Lào với 73,3km đường biên giới.

Diện tích tự nhiên của huyện Quế Phong là 1.895,43 km2 có 14 xã, thị trấn, với hơn 16.982 hộ/71.932 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 80% dân số toàn huyện. Những năm trước đây, trình độ dân trí thấp, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế; đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn do tập quán sản xuất nông nghiệp dựa vào tự nhiên, làm rẫy, du canh, du cư; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn bán người, buôn bán phụ nữ và trẻ em... đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác vận động quần chúng trên địa bàn.

Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc vị trí công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là một trong những nội dung trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Quế Phong đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chị thị của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác dân vận, nhất là Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân” (CAND). Đảng ủy, Ban Chi huy Công an huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc công tác dân vận của đơn vị; giao 01 đ/c Đảng ủy viên, Phó trưởng Công an huyện làm trưởng ban, các thành viên là đội trưởng các đội, Bí thư Đoàn thanh niên và Chủ tịch hội phụ nữ, với phương châm “Gần dân, bám dân, hướng về cơ sở”. Tham mưu  cho  cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là địa bàn các xã biên giới. Tập trung đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng CAND; thực hiện cải cách quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) đảm bảo đúng quy định pháp luật, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, chặt chẽ, đúng pháp luật; coi trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo.

Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND về công tác dân vận; lực lượng công an huyện đã phối hợp xây dựng 06 câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với pháp luật”, 01 CLB “Phòng chống Ma Túy”, 02 CLB “04 tiêu chí”, 03 CLB “5 không, 3 sạch”, 02 CLB “Bà nội, bà ngoại”, 08 CLB “Không sinh con thứ 3”, 01 CLB “Phòng chống mua bán người”, 01 CLB “Thôn sạch về ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội”, 02 CLB “Chi đoàn không ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, HIV”…; đặt 14 hộp thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; tổ chức 15 cuộc đối thoại Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân; quyên góp nhiều ngày lương mua con giống tặng cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo với tổng trị giá trên 100 triệu đồng… 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trong thời gian tới, Công an huyện Quế Phong tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị và cán bộ, chiến sỹ cần nhận thức rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là trong xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ, coi đây là công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ hai, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về công tác dân vận; Kế hoạch của Đảng uy Công an Trung ương về “Tăng cường, đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Thứ ba, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt gắn với phong trào Bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua do ngành Công an phát động. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu quần chúng nhân dân.

Thứ tư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong lĩnh vực ANTT. Tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm; tham gia thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi…

Thứ năm, xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong lực lượng Công an có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Mạnh Khôi 

                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nam Đàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc

Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Nghi lộc


Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp

Hiệu quả công tác dân vận ở Quỳ Hợp


Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu

Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Quỳnh Lưu


Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở

Hiệu quả công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, trao đổi thông tin giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm năm 2023 tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2023 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành

Hiệu quả công tác dân vận ở Yên Thành


Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thái Hòa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền


Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng Nghệ An


Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải