Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong những năm qua tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc.

Một trong những nội dung nổi bật là việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn. Đặc biệt trong mấy năm trở lại đây, khi dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sản xuất kinh doanh cũng như những hạn chế về trực tiếp thực hiện.

Trong những năm qua, ngành thuế đã tập trung quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục Hành chính (TTHC) về thuế và luôn lấy doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) làm trung tâm, là động lực trong việc thực hiện cải cách. Có thể nói cải cách TTHC là cả một quá trình và cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: từ cải cách về thể chế; tổ chức quản lý và không thể thiếu đó là việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế mà ngày nay là một xu thế lớn, cấp thiết mà không thể đảo ngược, đó là việc chuyển đổi số. 

Đây là giải pháp trọng tâm để thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử và Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp (DN).

Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp ngành thuế đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân, DN. Hiện nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại cơ quan Cục Thuế Nghệ An và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. 100% DN đang hoạt động, tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; 100% DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 100% DN tham gia, thực hiện thủ tục hoàn thuế điện tử (Những tỷ lệ này đều cao hơn mức bình quân chung của cả nước). Việc triển khai những dịch vụ thuế điện tử đã giúp DN giảm thời gian đi lại nộp hồ sơ, nộp tiền thuế; thông tin khai, nộp thuế của DN được lưu trên hệ thống của cơ quan thuế có thể được tra cứu lại dễ dàng giúp giảm chi phí quản lý, DN cũng không phải cung cấp lại thông tin cho cơ quan quản lý đối với những hồ sơ điện tử đã nộp tới cơ quan thuế.

Ngành Thuế cũng phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh; đăng ký đất đai, hải quan, cơ quan Công an trao đổi thông tin giúp giảm thời gian xử lý TTHC, mang lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, với việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, giúp cán bộ thuế xử lý thông tin ngày càng tốt hơn, tạo thuận lợi cho việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ đó thời gian giải quyết hồ sơ sẽ được giảm thiểu.

Việc triển khai đồng bộ ứng dụng thuế điện tử trong cải cách hành chính đã tạo sự thuận lợi, minh bạch, công khai và cách biệt về tuân thủ của thủ tục thuế với các nhóm thủ tục khác và chứng minh rằng xu thế điện tử hóa theo hướng toàn diện việc thực hiện TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ mà ngành Thuế là hoàn toàn đúng đắn và thực sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế. Đây chính là một khâu đột phá về thực hiện dân chủ của Ngành Thuế gắn với CCHC, tạo thuận lợi cho DN, người dân trên địa bàn tỉnh nhà trong thời gian qua.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC cơ sở gắn với công tác cải cách TTHC trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thuế, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian nộp thuế, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, DN. Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, DN về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả; triển khai, vận hành có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC nhằm đánh giá tình hình giải quyết TTHC cho người dân, DN và kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

Hai là, cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Ngành thuế sẽ tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; tập trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người nộp thuế.

Bốn là, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính; xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định.

Năm là, ngành Thuế thay đổi mạnh mẽ phương thức phục vụ trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc thực hiện cải cách; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế.

Sáu là, lấy kết quả cải cách hành chính và thực hiện QCDC ở cơ sở hàng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Bảy là, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế. Từ đó tăng cường kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính./.

                                                                   Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An