Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh uỷ Nghệ An. Đảng bộ hiện có 16 chi bộ trực thuộc gồm 15 chi bộ viên chức và 01 chi bộ sinh viên; có 04 chi bộ dưới 09 đảng viên, 12 chi bộ từ 09 đến 30 đảng viên; toàn Đảng bộ có 211 đảng viên (183 đảng viên chính thức và 28 đảng viên dự bị; 182 đảng viên viên chức, 29 đảng viên sinh viên).

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm có Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, 10 khoa đào tạo, 09 phòng chức năng và 02 trung tâm. Tổng số 260 viên chức, trong đó 176 giảng viên, 24 viên chức lãnh đạo quản lý; có 25 tiến sĩ, 177 thạc sĩ (17 người đang làm NCS), 50 đại học và 08 người trình độ khác; 13 người trình độ cao cấp lý luận chính trị, 22 trung cấp, 218 sơ cấp.

Năm 2022, Ban Dân vận kịp thời tham mưu cho Đảng ủy chương trình công tác, kế hoạch phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện công tác dân vận; chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nắm tình hình đời sống, công việc, học tập và tâm tư nguyện vọng của tập thể cán bộ, đảng viên, viên  chức, sinh viên; tăng cường chỉ đạo các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của trường, của Bộ, ngành. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền... Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”; “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022”. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và một số dịch bệnh khác... Quan tâm chỉ đạo nắm tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giảng viên và sinh viên thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt định kỳ, thư góp ý… và kịp thời đưa ra các giải pháp để xử lý, nhằm động viên mọi người luôn đoàn kết phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Chỉ đạo các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt tốt các chủ trương, chính sách về công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, sinh viên trong các buổi sinh hoạt chính trị. Tăng cường công tác nền nếp, kỷ cương trong hoạt động của các cá nhân và đơn vị. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, giảng viên, sinh viên hiểu rõ và đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Nhà trường, đặc biệt là trong việc tái cấu trúc Trường, xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh và nhiệm vụ năm học 2022-2023. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn các tổ chức hoạt động có chất lượng, hiệu quả, tập trung thực hiện tốt các nội dung về công tác dân vận. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo công tác dân vận của Nhà trường. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy; thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo đúng kế hoạch. Đảng uỷ Trường đã thống nhất giới thiệu 01 tập thể chi bộ và 01 đảng viên điển hình tiêu biểu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét biểu dương, khen thưởng.

Thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường; chỉ đạo các chi bộ, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp lãnh đạo, giải quyết kịp thời. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Đã tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 120 học viên; cử 01 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị và 07 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; cử các đồng chí trong các ban đảng của Đảng ủy tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Học viện chính trị khu vực 1 tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc, chất lượng quy chế dân chủ cơ sở, các hoạt động dân chủ trong trường học. Chỉ đạo thực hiện 03 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công khai về cơ sở vật chất; công khai về chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; công khai về tài chính). Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế hoạt động khác trên cơ sở ý kiến đóng góp, xây dựng của toàn thể cán bộ, viên chức. Bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy hoạch, đúng quy trình và dân chủ. Tổ chức Hội nghị công tác học sinh, sinh viên để trực tiếp lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các em. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với các đối tượng được ưu tiên. Chi trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên nghèo được vay vốn học tập, thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên nghèo, sinh viên là con liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng... theo đúng chế độ quy dịnh của Nhà nước. Tuyên truyền nhắc nhở, nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu diễn biến hòa bình của các tổ chức phản động. Tuyệt đối không có trường hợp cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia gây rối làm mất trật tự, an ninh.

Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy được vai trò của các tổ chức trong việc giám sát phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng Nhà trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong tháng. Công Đoàn Trường tích cực triển khai và tổ chức các hoạt động, phong trào. Tổ chức kêu gọi, quyên góp ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nhâm Dần 2022 (trao quà tết cho 75 hộ nghèo tại huyện Tương Dương và huyện Con Cuông, 10 hộ nghèo tại phường Hưng Dũng, 10 gia đình chính sách tại huyện Yên Thành); phát động và tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ở một số nghĩa trang các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu và thành phố Vinh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.  Tổng kết công tác hoạt động và xếp loại thi đua năm học 2021-2022. Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, phát quà đêm Trung thu cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng con em cán bộ, viên chức trong Nhà trường. Nhằm khắc phục thiệt hại sau lũ lụt tại huyện Kỳ Sơn, Công đoàn trường kêu gọi hội viên chung tay ủng hộ xây dựng 01 cây cầu dân sinh tại xã Cà Tạ trị giá 65 triệu đồng. Phối hợp với Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể viên chức, người lao động trong Nhà trường. Thường xuyên thực hiện tốt công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ trong cán bộ, viên chức, người lao động. Kêu gọi vận động cán bộ giảng viên, công nhân viên tích cực trong việc tham gia tuyển sinh năm 2022. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Trường tổ chức thành công Giải bóng đá Tân sinh viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức phát động, ra quân Chủ nhật xanh chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương trình “Sẻ chia giọt máu hồng” đợt 1 năm 2022. Tổ chức Hội nghị chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và trao giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2021; tổ chức trao Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương cho 01 sinh viên, cấp tỉnh 03 sinh viên, cấp trường 26 sinh viên; trao Giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 06 sinh viên, cấp trường 35 sinh viên. Trao học bổng cho 06 sinh viên có thành tích học tập và công tác Đoàn hội tốt; đã trao 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích cho 02 em đoạt giải tại Hội thi “Nét đẹp sinh viên” tỉnh Nghệ An năm 2021. Triển khai mạnh mẽ cuộc thi Ảnh và video chủ đề “Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Nghề nghiệp vững vàng, tương lai tươi sáng”, Triển khai cuộc thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên do Tỉnh đoàn tổ chức. Tổ chức thành công Lễ Khánh thành công trình thanh niên “Hàng cây thanh niên và Hàng ghế đá thanh niên”. Kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên quyên góp ủng hộ vào quỹ của Chương trình “San sẻ yêu thương - Cùng chung tay vượt qua đại dịch” trao tặng 1.150 hộp khẩu trang kháng khuẩn. Hoàn thành Công trình Con đường giao thông Thanh niên của Đoàn trường trong khuôn viên Nhà trường. Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển Thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội năm 2022. Tổ chức tốt chương trình tình nguyện mùa hè xanh năm 2022. Tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Hùng biện Tiếng Anh năm 2022. Phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức chương trình ”Sinh viên với văn hoá giao thông”. Triển khai Cuộc thi Robocon năm 2022 với chủ đề Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Sẵn sàng hướng tới tương lai”. Tổ chức thành công Chương trình Hội thao sinh viên toàn trường chào mừng Tân sinh viên năm 2022; Chỉ đạo các liên chi đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng Tân sinh viên: giải bóng chuyền Nam sinh viên năm 2022. Tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh khóa XXIX, nhiệm kỳ 2022-2024. Trong năm 2022, Đảng uỷ Trường đã kết nạp 03 đảng viên mới là sinh viên người dân tộc Thái.

Như vậy, năm 2022, tuy ít nhiều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19, nhưng Đảng uỷ Trường đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực và được nâng lên rõ nét. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sinh viên trong toàn Đảng bộ ổn định, tin tưởng và luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả tuyển sinh những năm gần đây đều tăng lên hàng năm, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập của người lao động ổn định và có tăng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường./.

                Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải


Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số


Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh


Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023

Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023


Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ

Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ


Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong

Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong


Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An

Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An


Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh

Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh


Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới

Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính