Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Quế Phong là huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Nghệ An, có 74,793km đường biên giới chung với 2 huyện Sầm Tớ và Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; diện tích tự nhiên 189,086,45 ha; có 13 đơn vị hành chính. Đảng bộ huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 19 đảng bộ và 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, có 229 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở; 5.429 đảng viên. Toàn huyện có 16.146 hộ, với 74.923 nhân khẩu (số liệu tính đến 15/11/2022), trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 90,04% dân số của toàn huyện.

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế trên phạm vi cả nước, tình hình kinh tế cả nước, tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Quế Phong nói riêng đang trên đà phục hồi mạnh mẽ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh và đạt được những kết quả cụ thể, tích cực, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, tình hình thế giới có nhiều biến động khôn lường trong xu thế toàn cầu hoá; tình hình chiến sự giữa Nga và Ucraina chưa có dấu hiệu chấm dứt đã tác động đến một số mặt hàng nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào sản xuất công nghiệp, thức ăn chăn nuôi, phân bón… lên cao; tình hình diễn biến đại dịch Covid-l9 vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; dịch tả lợn Châu Phi tái phát, thiên tai, lũ lụt thường xuyên xẩy ra…làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân và sự phát triển của huyện Quế Phong.

Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần cao nhất để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, nên kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đúng hướng, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động được tập trung có trọng tâm, trọng điểm mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan tâm chăm lo tạo điều kiện cho Nhân dân cả về vật chất và tinh thần vì vậy đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

Huyện ủy đã tổ chức quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy  về công tác Dân vận; đã ban hành và triển khai thực hiện 11 văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy. Duy trì thực hiện tốt chế độ tiếp công dân và quy định về đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo quy chế (cấp huyện 11 cuộc, cấp cơ sở 114 cuộc). Định kỳ hàng quý, Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc với Ban Dân vận, chính quyền, khối dân vận cấp huyện, cơ sở và lực lượng vũ trang; định hướng các hoạt động và nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình nhân dân. Đặc biệt tình hình dân tộc, tôn giáo, phối hợp để chỉ đạo giải quyết khi có vấn đề nổi cổm xảy ra. Tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời các văn bản liên quan đến công tác dân vận và vận động quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được cấp uỷ quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp lãnh đạo, định hướng hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tăng cường đẩy mạnh nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa huyện Quế Phong với các huyện Mường Quắn, Săm Tảy (tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa DCND Lào); Tổ chức toạ đàm và các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022 và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà dịp lễ của huyện Quế Phong và các huyện săm Tảy, Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn. Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND-UBND huyện đã phối hợp tặng quà cho các trạm biên phòng, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của Lào. Chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền các xã biên giới, các đồn Biên phòng thực hiện tốt công tác đối ngoại, trao đổi thông tin và thăm tặng quà nhân dịp các ngày lễ trọng đại của 2 nước và trong phòng chống dịch Covid-19. Định kỳ hàng tháng các cấp ủy đảng báo cáo kịp thời tình hình dư luận xã hội phản ánh lên cấp ủy cấp trên.

 HĐND huyện có nhiều chuyển biến tích cực trong việc định hướng lãnh đạo, chỉ đạo để các kỳ họp HĐND huyện bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến người dân. Ban hành 10 nghị quyết về các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết về hỗ trợ đời sống, khuyến khích sản xuất, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đối tượng hướng đến là đông đảo quần chúng nhân dân. Trước khi ban hành các nghị quyết liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân đều được Nhân dân tham gia đóng góp. Nhiều nghị quyết đã phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, công tác thẩm tra, tổ chức kỳ họp HĐND; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp của HĐND huyện được nâng lên. Hoạt động tiếp công dân của các cơ quan HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện đã có sự cải tiến và đi vào nề nếp. Phân công đại biểu trong tổ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại nơi bầu cử, dự các phiên tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ. 

UBND các cấp đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của các cấp ủy đảng, nghị quyết HĐND bằng việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện Dân vận chính quyền. Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, các đề án nhằm khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tiến hành khảo sát, đánh giá đối với những mô hình sản xuất đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao để chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách hỗ trợ và nhân rộng, phát triển (như các mô hình: nuôi cá lồng; cây Bon bo, Dưa rẫy; Khoai sọ; Gạo Japonica; Nấm rơm; Lợn đen, Gà cỏ, Chè hoa vàng, trồng đào Mông...).

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị  số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là Đề án 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Một số giải pháp đối mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; tác phẩm “Dân vận” của Bác… đến các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về công tác dân vận; nhất là việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch các chương trình kế hoạch, dự án đầu tư, thu chi tài chính, xây dựng cơ bản, quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, công khai công khai các thủ tục về hành chính để người dân và doanh nghiệp biết đầy đủ các thông tin thực hiện tốt việc giao dịch một cửa. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện trả kết quả trước và đúng hạn đạt tỷ lệ 88,9%. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 96,55%, không để tình trạng kéo dài, tồn đọng trong giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân... Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hộị, xoá mù chữ tại các xã biên giới, dự kiến năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện giảm 4% so với 2021 xuống còn 40,79%. Tích cực xây dựng được nhiều điểm sáng QCDCCS, điểm sáng công tác Dân vận chính quyền trên các lĩnh vực và địa bàn cơ sở đạt kết quả tốt và có sức lan tỏa rộng rãi (03 điểm sáng QCDCCS, 03 điểm sáng dân vận chính quyền). Tác phong, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ được nâng cao, hạn chế tối đa tình trạng cựa quyền, hách dịch, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với Nhân dân khi đén giao dịch.

Công an huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành 23 văn bản chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đảm bảo ANTT. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc xóa sạch các tụ điểm ma túy theo Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, triệt phá nhiều vụ án liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đã bắt 75 vụ, 83 đối tượng; thu giữ 7,3 kg heroine, 6 kg MTTH cùng nhiều hung khí, vũ khí nóng ... Viện Kiểm sát Nhân dân huyện thực hiện tốt công tác công tố, thụ lý kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm kịp thời các vụ án trong năm, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 108 vụ/128 bị can... Tòa án Nhân dân tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả vai trò xét xử theo phạm vi chức năng được giao; thụ lý 264 vụ, việc các loại; đã giải quyết 229 vụ, việc... Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện tốt chức năng thi hành bản án, quyết định phúc thẩm , sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh, huyện, thụ lý 261 việc.... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua nhiều hình thức, đa dạng phong phú (tuyên truyền, PBGDPL 64 cuộc/7764 người tham gia); chú trọng, phát huy hiệu quả vai trò của cộng thông tin điện tử huyện, Trung tâm văn hoá, bản tin nội bộ huyện, hệ thống loa đài khối, xóm bản… trong tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, chính sách mới đến với Nhân dân. Tham mưu ban hành kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyên môn được giao; phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản  pháp luật cho 150 người; Phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh tổ chức đấu giá thành công được 24 lô đất tại khu quy hoạch chia lô đất ở Bản Mường Hin, xã Tiền Phong thu về được hơn 31 tỷ đồng....

Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn huyện, tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Nậm Nhóng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đỡ đầu giúp đỡ xã Nậm Giải về đích NTM.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn giai đoạn 2020-2025; kịp thời chỉ đạo Ban Dân vận Huyện uỷ, chính quyền phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự, không để phát sinh ra điểm nóng (trong 11 tháng năm 2022, bắt 107 vụ, 114 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ gần 7,8 kg heroine; 6,0kg MTTH và các tang vật khác liên quan (so với cùng kỳ giảm 07 vụ, 17 đối tượng). Phát hiện, xử lý 35 vụ, 37 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngăn chặn kịp thời việc phát triển đạo Tin lành tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ...). Các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện tiếp tục bám nắm tình hình, vận động công dân thực hiện tốt công tác biện pháp phòng chóng dịch Covid-19, là tuyến đầu trong công tác chống dịch; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển gọi quân nhân lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2022; xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt an sinh xã hội và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các ngành các cấp phát động. Hướng dẫn và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống cháy rừng cấp xã năm 2022. Công an huyện tiếp tục  triển khai đề án “Xã biên giới sạch về ma tuý”; phối hợp Công an tỉnh, các đồn biên phòng Tri Lễ, Ban Dân vận Huyện uỷ, các tổ chức CT - XH cấp huyện mở đợt công tác dân vận đặc biệt thời gian 07 ngày tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ; phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Quế Phong, giai đoạn 2016-2021.

Các đồn Biên phòng thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng với các lực lượng biên phòng nước bạn Lào; phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên tăng cường công tác tuần tra đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ nghèo nơi đơn vị đóng quân phát triển kinh tế hộ gia đình; tham gia xóa mù, thăm khám bệnh và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại vùng biên giới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Khối dân vận các xã Biên giới thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai Đề án 601-ĐA/ĐU của Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở xã, khối, xóm, thôn, bản khu vực biên giới tỉnh nghệ An giai đoạn 2022-2026”...

Như vậy, công tác dân vận ngày càng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Sự phối hợp giữa Ban Dân vận, Khối Dân vận với UBND các cấp, các ngành ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ và có trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở ngày càng được trẻ hóa, đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Điểm nhấn trong công tác dân vận trong năm qua là việc đối thoại trực tiếp với Nhân dân và tăng cường công tác dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” qua đó đã giải quyết kịp thời những đề xuất chính đáng của Nhân dân; góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn) ở Quế Phong./.

                           Phan Thanh Đoài 

 Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư ở Hoàng Mai


Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo

Nghệ An quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống cho đồng bào theo tôn giáo


Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Mười nhiệm vụ và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Kết quả thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022


Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đồng Thành, Yên Thành


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022


Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới biển


Tình hình nhân dân và chuyển biến của công tác dân vận những tháng đầu năm 2023

Tình hình nhân dân và chuyển biến của công tác dân vận những tháng đầu năm 2023


Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở


Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy của Công an Nghệ An

Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy của Công an Nghệ An


"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu

"Dân vận khéo" ở xã Châu Nga, Quỳ Châu


Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển


Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội