Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Công an Quế Phong làm tốt công tác dân vận

Nhận thức sâu sắc vị trí công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là một trong những nội dung trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Quế Phong là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, tiếp giáp với 02 huyện của nước bạn Lào với 73,3km đường biên giới. Diện tích tự nhiên của huyện là 1.895,43 km2 có 14 xã, thị trấn với 16.982 hộ/71.932 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 80% dân số toàn huyện. Những năm trước đây, trình độ dân trí thấp, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế; đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn do tập quán sản xuất nông nghiệp dựa vào tự nhiên, làm rẫy, du canh, du cư; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn bán người, buôn bán phụ nữ và trẻ em... đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác vận động quần chúng trên địa bàn.

Nhận thức sâu sắc vị trí công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là một trong những nội dung trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Quế Phong đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chị thị của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác dân vận, nhất là Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân” (CAND). Đảng ủy, Ban Chi huy Công an huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc công tác dân vận của đơn vị; giao 01 đ/c Đảng ủy viên, Phó trưởng Công an huyện làm trưởng ban, các thành viên là đội trưởng các đội, Bí thư Đoàn thanh niên và Chủ tịch hội phụ nữ, với phương châm “Gần dân, bám dân, hướng về cơ sở”. Tham mưu  cho  cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là địa bàn các xã biên giới. Tập trung đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng CAND; thực hiện cải cách quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) đảm bảo đúng quy định pháp luật, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, chặt chẽ, đúng pháp luật; coi trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo.

Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND về công tác dân vận; lực lượng công an huyện đã phối hợp xây dựng 06 câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với pháp luật”, 01 CLB “Phòng chống Ma Túy”, 02 CLB “04 tiêu chí”, 03 CLB “5 không, 3 sạch”, 02 CLB “Bà nội, bà ngoại”, 08 CLB “Không sinh con thứ 3”, 01 CLB “Phòng chống mua bán người”, 01 CLB “Thôn sạch về ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội”, 02 CLB “Chi đoàn không ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, HIV”…; đặt 14 hộp thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; tổ chức 15 cuộc đối thoại Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân; quyên góp nhiều ngày lương mua con giống tặng cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo với tổng trị giá trên 100 triệu đồng…          

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trong thời gian tới, Công an huyện Quế Phong tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị và cán bộ, chiến sỹ cần nhận thức rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là trong xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ, coi đây là công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hai là, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về công tác dân vận; Kế hoạch của Đảng uy Công an Trung ương về “Tăng cường, đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”…

Ba là, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt gắn với phong trào Bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua do ngành Công an phát động. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu quần chúng nhân dân.

Bốn là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong lĩnh vực ANTT. Tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm; tham gia thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi…

Năm là, xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong lực lượng Công an có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

                                                           Nguyễn Mạnh Khôi 

                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020

Kết quả công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020


Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Nghi Lộc


Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo

Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên ThànhBồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020


“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”

“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”


Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo


Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới

Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới


Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương


Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông

Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông