Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Con Cuông đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công ”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Con Cuông đã có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Để xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở; yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021, trên tất cả các lĩnh vực, toàn huyện đã có 186 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng trên địa bàn. Trong đó, gồm 139 mô hình tập thể và 47 mô hình cá nhân. Đăng ký xây dựng 26 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.

Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tập trung hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh; đã có 82 mô hình được đăng ký xây dựng, trong đó có 44 mô hình tập thể và 38 mô hình cá nhân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” bước đầu có hiệu quả tiếp tục được duy trì và phát triển. Đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Để phát huy lợi thế của từng vùng, Huyện đã triển khai xây dựng các mô hình như mô hình trồng bí xanh ở bản Khe Ló, xã Môn Sơn; mô hình vận động hội viên thâm canh tăng năng suất chè trên đơn vị diện tích ở bản Trung Tín; mô hình vận động nhân dân chuyển đổi mô hình trồng khoai dược liệu bản Bãi Gạo xã Châu Khê; mô  hình Trồng cà gai leo và trồng chè công nghiệp của UBND xã Lạng Khê; Mô hình Bưởi da xanh, trồng cà pháo Thôn 2/9 xã Bồng Khê … Các mô hình tiêu biểu khác như: Mô hình cải tạo vườn tạp ở bản Chằn Nằn; mô hình thoát nghèo bền vững ở Bản Tổng Chai; vận động Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình ở Thôn Bãi Ổi, xã Chi Khê; phát triển quỹ lưu động giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Chi hội Cựu chiến binh bản Trung Thành xã Yên Khê; tuyên truyền vận động Nhân dân thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bản Châu Sơn xã Châu Khê; Mô hình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ huyện và Ban Dân vận Huyện ủy trong việc tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình sinh kế ngân hàng bò cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững … Các mô hình bước đầu đã được xây dựng, triển khai thực hiện và có tính lan tỏa trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Nhiều điển hình “Dân vận khéo” làm kinh tế hộ gia đình có hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đầu tư trồng rừng, trang trại, phát triển nghề, làng nghề đem lại thu nhập cao, tiêu biểu có mô hình Hợp tác xã vận tải của hộ ông Nguyễn Đình Hiền xã Yên Khê; mô hình trồng chè cam của hộ Nguyễn Hữu Chinh xã Yên Khê; mô hình kết hợp vườn, ao chuồng của hộ ông Vi Văn Lệ xã Yên Khê; Xưởng trưởng xưởng chế biến gỗ của ông Nguyễn Ngọc Thành ở Thị trấn …

Bằng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các đề án, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, từng bước phát huy và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng góp phần nâng cao mức sống, tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Huy động được sức mạnh và quyết tâm cao của hệ thống chính trị vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đã có nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã huy động được sức mạnh và quyết tâm cao của hệ thống chính trị vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc phòng, chống đại dịch Covid-19; từng bước xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét đẹp văn hóa, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình tiêu biểu được xây dựng có hiệu quả như mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững ở Bản Lam Khê của Hội Phụ nữ xã; mô hình Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại xã Chi Khê của Hội Người Cao tuổi xã; mô hình xây dựng cột cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại nhà văn hóa cộng đồng 7/7 thôn bản của Hội Cựu Chiến binh xã Lạng Khê; mô hình xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 7/7 thôn bản của Đoàn Thanh niên xã Lạng Khê; mô hình phân loại rác tại nhà của Hội Nông dân Thị trấn …

Các mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả và tạo hiệu ứng tích cực về giá trị chân, thiện, mỹ truyền thống của dân tộc được phát huy trong đời sống văn hóa - xã hội toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực tiếp tục được xây dựng, nhân rộng, có sức lan tỏa trong cộng đồng; trong đó nổi bật là công tác “Dân vận khéo” của chính quyền, thực hiện đạo đức công vụ trong tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân được chú trọng thực hiện đã góp phần tăng cường đồng thuận trong Nhân dân.

Chính quyền từ huyện đến cơ sở cũng rất chú trọng việc gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện nếp sống văn minh công sở, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với công tác dân vận chính quyền, công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện công tác dân vận chính quyền. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, thời gian tới huyện chú trọng gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, vận động, tập hợp Nhân dân hưởng ứng phong trào. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Quan tâm thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi còn nhiều khó khăn, các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có việc làm tốt, cách làm hay trong công tác dân vận để động viên, nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

Đậu Thị Huyền Trang 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021


Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương

Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU


Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An

Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An


Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An


Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn

Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW


Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An

Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An


Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân