Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ngày 20/10/2021, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021.

Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Ngọc Kim Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo ban Dân vận Tỉnh uỷ. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí phụ trách công tác dân vận của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, trưởng, phó ban dân vận cấp huyện.

Năm 2021, công tác dân vận có nhiều nội dung mới cần triển khai, vì vậy Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, phương pháp mới, để từ đó áp dụng tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ thời gian tới

Tại lớp bồi dưỡng, cán bộ phụ trách công tác dân vận được nghe các chuyên đề về Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Quy chế dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Nghị định 145/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ, phần về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối dân vận, tổ dân vận.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo; Chỉ thị Tăng cường công tác giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An; Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Kết luận số 105-KL/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 về Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; một số vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo...

Cán bộ dân vận các cấp đã nghiêm túc tiếp thu các bài giảng, trao đổi nhiều ý kiến thẳng thắn để lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đạt chất lượng tốt hơn. Bế mạc hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam ghi nhận, đánh giá cao thái độ cầu thị của cán bộ hệ thống dân vận các cấp và mong sau đợt bồi dưỡng, các nội dung về công tác dân vận sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trần Thị Thanh Hà 

 

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn


Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trên địa bàn


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc ít người


Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay

Kỳ Sơn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn – một số cách làm hay


Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hoàng Mai

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hoàng Mai