Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Ngày 20/10/2021, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021.

Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Ngọc Kim Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo ban Dân vận Tỉnh uỷ. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí phụ trách công tác dân vận của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, trưởng, phó ban dân vận cấp huyện.

Năm 2021, công tác dân vận có nhiều nội dung mới cần triển khai, vì vậy Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, phương pháp mới, để từ đó áp dụng tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ thời gian tới

Tại lớp bồi dưỡng, cán bộ phụ trách công tác dân vận được nghe các chuyên đề về Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Quy chế dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Nghị định 145/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ, phần về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối dân vận, tổ dân vận.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo; Chỉ thị Tăng cường công tác giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An; Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Kết luận số 105-KL/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 về Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; một số vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo...

Cán bộ dân vận các cấp đã nghiêm túc tiếp thu các bài giảng, trao đổi nhiều ý kiến thẳng thắn để lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đạt chất lượng tốt hơn. Bế mạc hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam ghi nhận, đánh giá cao thái độ cầu thị của cán bộ hệ thống dân vận các cấp và mong sau đợt bồi dưỡng, các nội dung về công tác dân vận sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trần Thị Thanh Hà 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện “Năm quy chế dân chủ cơ sở” 2021 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2021 ở Nghệ An


Kết quả nổi bật công tác  dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả nổi bật công tác dân vận chính quyền năm 2021 ở Nghệ An


Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hoàng Mai

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hoàng Mai


Cục Thi hành án dân sự thực hiện có hiệu quả công tác dân vận

Cục Thi hành án dân sự thực hiện có hiệu quả công tác dân vận


Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Kết quả công tác dân vận của Đảng 6 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận của Đảng 6 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An


Kỳ Sơn thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh biên giới

Kỳ Sơn thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh biên giới


Hiệu quả công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Hiệu quả công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh


Anh Sơn thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Anh Sơn thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Yên Thành làm tốt công tác dân vận chính quyền

Yên Thành làm tốt công tác dân vận chính quyền


Cách làm hay trong phong trào “Dân vận khéo” ở Thị xã Thái Hòa

Cách làm hay trong phong trào “Dân vận khéo” ở Thị xã Thái Hòa


Ngành giáo dục Nghệ An thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngành giáo dục Nghệ An thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Tân Kỳ thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tân Kỳ thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị


Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nghệ An với nỗ lực giảm nghèo bền vững