Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đảng ủy tỉnh Nghệ an có hành động vì biển Đông

  • Người hỏi: Lê Việt Đức
  • Email: vietduc2016@gmail.com
  • Thời gian: 04/09/2019 14:24:49 PM

Đảng ủy tỉnh Nghệ an có hành động vì biển Đông

Trả lời

Đảng ủy rất quan tâm tới vấn đề biển đông

Gửi câu hỏi