Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều 27/12, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, phụ trách Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh; đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Tôn Mạnh – Bí thư đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

 

 http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/26c3e180483f4d1db095f71a72b2e0b6/1/Chu+tri.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=26c3e180483f4d1db095f71a72b2e0b6/1

Chủ trì hội nghị

Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tăng cường bám sát quy chế, chương trình làm việc của Đảng ủy nhằm cụ thể hóa các hoạt động, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, tình hình thực tiễn của Đảng bộ, nghiên cứu lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tham mưu xây dựng chương trình công tác năm 2018, tham mưu soạn thảo các văn bản kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực và Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

 http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/26c3e180483f4d1db095f71a72b2e0b6/2/Dc+Nhien.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=26c3e180483f4d1db095f71a72b2e0b6/2

Đ/c Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy KCCQ tỉnh phát biểu

Các chi bộ đảng, đảng viên luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thực hành đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm, kết quả xếp loại đảng viên:100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 16 đảng viên được suy tôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 đảng viên được suy tôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Cũng tại hội nghị đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Đắc Nam - Trưởng phòng Lưu trữ; huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Trần Đình Bình- Nguyên Phó phòng Hành Chính – Tiếp dân.

 http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/26c3e180483f4d1db095f71a72b2e0b6/3/Huy+hieu.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=26c3e180483f4d1db095f71a72b2e0b6/3

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đánh giá cao năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần đoàn kết, cộng sự của từng đảng viên và mong mỗi đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng phát huy các giá trị đó thành sức mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực cải tiến lề lối làm việc, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng, hiệu quả công tác. Cần tăng cường hơn nữa các ý kiến phát biểu ở các cuộc sinh hoạt, hội nghị. Mỗi đảng viên không ngừng học tập, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, thể hiện bản lĩnh, giữ vững nguyên tắc đối với các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ nắm bắt kịp thời, chính xác tư tưởng đảng viên để giải quyết các vướng mắc; giúp đỡ vượt qua khó khăn; chấn chỉnh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, gắn học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng với việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Song Hào

 

Tin cùng chuyên mục