Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2019

Chiều 27/12, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2019.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng.

http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/1/toan+canh+cbcc.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/1 http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/1/toan+canh+cbcc.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/1

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, ngay từ đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng, ban hành chương trình công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm, kế hoạch công tác hàng tháng. Khâu nối, phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các phiên làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, thẩm định, biên tập, soạn thảo văn bản, đảm bảo thể thức, thể loại và thẩm quyền ban hành văn bản. Phối hợp tham mưu kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ và các văn bản của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức đánh giá kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/2/dc+Mai.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/2 http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/2/dc+Mai.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/2

Đ/c Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức phát biểu

Năm 2018, tiếp nhận, xử lý 11.445 văn bản đến; phát hành 4.089 văn bản đi, trong đó có 09 chỉ thị, 119 báo cáo, 52 kế hoạch, 46 kết luận, 01 nghị quyết, 485 thông báo, 811 quyết định, 22 quy định, 20 chương trình, 3 đề án, 1.160 công văn...; tiếp nhận 1.537 đơn, tham mưu chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 912 đơn; kết quả giải quyết 595 đơn, đang theo dõi giải quyết 317 đơn. Công tác Lưu trữ, Cơ yếu – CNTT, Quản trị, Tài chính Đảng tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả.

Cũng tại hội nghị, các cán bộ, công chức đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018; Báo cáo tài chính năm 2018; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đề xuất các phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức; tổ chức phong trào thi đua sâu rộng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.

http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/3/Dc+Hoang.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/3 http://vptu.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/3/Dc+Hoang.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=38cf9b00483f4f3cb0c3f71a72b2e0b6/3

Đ/c Phạm Trọng Hoàng, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kết luận

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cầu các cán bộ, công chức, nhân viên tiếp thu các ý kiến phát biểu; tập thể đoàn kết, thống nhất, đồng thuận để triển khai nhiệm vụ được giao. Từng cán bộ, công chức có sự phối hợp tốt trong triển khai nhiệm vụ Đảng, chuyên môn, đoàn thể, góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt để nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn đề ra năm 2019.

Lê Song Hào

 

Tin cùng chuyên mục