Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy

Thời gian: 1 buổi, từ 14h00', ngày 11/4/2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A

Tin cùng chuyên mục