Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 18/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo thể hiện sự quan tâm và định hướng kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với sự phát triển của thị xã Hoàng Mai để sớm đưa Thị xã phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là một trong những cực tăng trưởng, phát triển của tỉnh.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa của Nghị Quyết, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả toàn diện theo các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết.

Công tác Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực thị xã quan tâm chăm lo. Công tác tư tưởng, vận động nhân dân được thực hiện tốt tạo sự ổn định và đoàn kết nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo sự lãnh đạo của đảng ở cơ sở.

Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã tăng nhanh, từng bước khẳng định là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2021 đạt 13,09%, dự kiến cả năm 2022 ước đạt 14-15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ và du lịch. Kết cấu hạ tầng đô thị, công tác thu hút đầu tư công đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước, môi trường được xây dựng và hoàn thiện tạo bộ mặt đô thị khang trang, xanh, sạch đẹp và từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Công tác thu hút đầu tư công cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2014 đến nay có 54 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên đến 21,5 nghìn tỷ đồng. Các dự án đi vào hoạt động tạo ra nguồn thu ngân sách và giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn thị xã.

Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm phát triển khá toàn diện. Thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao được đầu tư nâng cấp. Công tác giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tốt, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2021 đạt 68,5% trong đó đào tạo nghề đạt 65%. Công tác giảm nghèo được thường xuyên quan tâm, chăm lo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 từ mức 5,37% đến năm 2021 giảm còn 0,92%. Hệ thống y tế trên địa bàn được mở rộng về quy mô và chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với mục tiêu và yêu cầu đặt ra của Nghị quyết thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Mai II, khu công nghiệp Đông Hồi vẫn chưa hoàn thành; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của lĩnh vực văn hóa – xã hội chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết; việc xây dựng đô thị loại III vẫn còn 10 tiêu chí chưa đạt yêu cầu…

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiến tới hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 11-NQ/TU, đảng bộ và nhân dân thị xã triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách.

Thứ hai, Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đúng định hướng, tạo liên kết vùng. Tập trung xây dựng hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp, ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, điện lạnh, sữa chữa và đóng mới tàu thuyền. Phát triển cảng Đông Hồi kết nối với cảng Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để trở thành cụm cảng, tận dụng lợi thế và xu thế phát triển. Trong thương mai, dịch vụ và du lịch tập trung phát triển hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ hóa phương thức kinh doanh… Tập trung thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Trong nông nghiệp, chú trọng phát triển ứng dụng công nghệ cao, chú trọng sản xuất rau sạch, dược liệu và nuối hươu là thế mạnh của địa phương.

Thứ ba, quan tâm bảo vệ quy hoạch quỹ đất tuyến sông Hoàng Mai hướng xuống biển để tập trung đầu tư và phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tạo thành điểm nhấn về không gian đô thị của thị xã.

Nguyễn Hữu 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An


Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh


Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022

Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022

Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022


Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022


Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông