Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An

Ngày 6/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1830-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An có 21 thành viên gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng ban các ban Đảng của Tỉnh ủy (Tổ chức, Tuyên giáo, Nội chính, Dân vận) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh.

Thành viên Ban Chỉ đạo có các đồng chí: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch làm việc hàng tháng.

Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm tham mưu, trực tiếp triển khai nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo; định kỳ hàng quý báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An cũng đã ký ban hành Quyết định số 01-QĐ/BCĐ thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng. Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ phó cùng 13 tổ viên.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ chính là tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch làm việc hàng năm; định kỳ hàng quý báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện.

 

Tin cùng chuyên mục

Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại xã Mẫu Đức, huyện Con Cuông

Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại xã Mẫu Đức, huyện Con Cuông


Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy


Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy


Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh

Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh


Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất mục tiêu phát triển Huyện Diễn Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất mục tiêu phát triển Huyện Diễn Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025


Bế mạc và trao giải thể thao truyền thống của Tỉnh uỷ Nghệ An

Bế mạc và trao giải thể thao truyền thống của Tỉnh uỷ Nghệ An


Khai mạc giải thể thao chào mừng ngày thành lập các Ban Đảng, Uỷ ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh uỷ

Khai mạc giải thể thao chào mừng ngày thành lập các Ban Đảng, Uỷ ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh uỷ


Thường trực Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị hội nghị gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị hội nghị gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã


Lễ công bố quyết định điều động và phân công Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Lễ công bố quyết định điều động và phân công Chánh Văn phòng Tỉnh ủy


Tóm tắt quá trình công tác Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đình Hùng

Tóm tắt quá trình công tác Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đình Hùng


Văn phòng Tỉnh ủy khảo sát, nắm bắt nguyện vọng của các hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông

Văn phòng Tỉnh ủy khảo sát, nắm bắt nguyện vọng của các hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông


Thường trực Tỉnh ủy sẽ gặp mặt, đối thoại với hơn 1.100 người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy sẽ gặp mặt, đối thoại với hơn 1.100 người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh


Trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An


Nghệ An công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2022

Nghệ An công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2022