Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chú trọng các hoạt động tăng cường bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức như đẩy mạnh các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), triển khai cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề “Tháng năm nhớ Bác”, Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ…, triển khai có hiệu quả vận động “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác”.

Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức và mở rộng mật trận đoàn kết tập hợp thanh niên được các cấp Đoàn, Hội từ tỉnh đến cơ sở chú trọng và phát triển hướng đến nhiều đối tượng, đặc biệt là thanh niên trong các đối tượng đặc thù, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế…Nâng tỷ lệ tập hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh lên gần 70 %, thu hút ngày càng đông đảo đoàn viên, thanh niên tiếp cận với các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, để cho thanh niên thấy được những quyền lợi, song song với đó là trách nhiệm đối với Tổ quốc, với tổ chức mình, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh nhà không ngừng đổi mới, sáng tạo các chương trình, hoạt động gần gũi, ngày càng thiết thực với nhu cầu của thanh niên. Thông qua các hoạt động như:xây dựng sân bóng chuyền cho thanh niên vùng giáo; Thắp sáng ước mơ hoàn lương; xây dựng và duy trì các câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; nhóm “Bạn giúp bạn”; chương trình “Toả sáng nghị lực Việt”; Gặp mặt 480 bí thư đoàn xã, phường, thị trấn; Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tuyên dương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực; tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc…. Từ đó, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên đã có những bước chuyển tích cực.

Các cấp bộ đoàn cũng đã chủ động phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong mỗi đoàn viên thanh niên với nhiều hoạt động trên mọi lĩnh vực. Thông qua các phong trào hành động cách mạng đó, nhiều chương trình, phần việc đã có sự chung tay, góp sức, góp trí tuệ cùa hàng nghìn thanh niên, như: tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện; phong trào Đoàn thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Xây dựng Nhà Nhân ái, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.tạo điều kiện cụ thể cho các ĐVTN phát huy tối đa tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tiên phong sáng tạo như triển khai mô hình “thắp sáng đường quê”, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà nhân ái, các hoạt động an sinh xã hội khác… Các hoạt động tình nguyện như tiếp sức đến trường, tình nguyện mùa đông, tiếp sức mùa thi, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè… được đông đảo ĐVTN tích cực hưởng ứng, sẵn sàng đi tới những nơi gian khổ, không ngại vượt qua bão giông, nắng lửa.Hàng ngàn công trình, phần việc ý nghĩa đã được tuổi trẻ toàn tỉnh đảm nhận thực hiện như: Công trình hàng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ từ thành phố Vinh lên Kim Liên quê Bác; Công trình xây dựng dòng chữ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại trên Núi Voi, huyện Nam Đàn; công trình dòng chữ Bác Hồ sống mãi trên núi Nhón huyện Hưng Nguyên; hàng cây Thanh niên Đời đời ơn Bác tại Nam Đàn; Chương trình “Xuân biên cương, tết hải đảo”, đảm nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên các em học sinh nghèo đặc biệt khó khăn trong tỉnh; mô hình gây quỹ Đoàn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi từ vật liệu tái chế; thành lập các đội tình nguyện tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân vào các ngày thứ bảy tình nguyện; xây dựng “Sân bóng chuyền cho chi đoàn vùng giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số”…

Để có được những kết quả trên, xin nêu lên những kinh nghiệm bước đầu trong thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Nghệ An:

Thứ nhất, BTV Tỉnh đoàn Nghệ An đã tập trung, chú trọng, đổi mới hình thức tuyên truyền giáo dục để mỗi ĐVTN thực sự hiểu biết về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN, thấy được quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước; từ đó nỗ lực phấn đấu, lao động, học tập.Trong đó, nắm bắt được tâm lý giới trẻ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác mạng xã hội, BTV Tỉnh đoàn chú trọng sử dụng và khai thác có hiệu quả mạng xã hội làm công cụ hiệu quả trong truyền truyềntạo được hiệu ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ trong ĐVTN; tăng cường tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên.

Thứ hai, để phát huy được vai trò của thanh niên trước hết phải có niềm tin phải đặt đúng vị trí của thanh niên trong guồng quay mới của đất nước. Đó là cấp ủy Đảng luôn tin tưởng, tạo môi trường, cơ hội cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến, thử thách trong thực tiễn; tổ chức Đoàn phải tạo ra môi trường hấp dẫn cho thanh niên; đồng thời bản thân mỗi thanh niên phải tự ý thức rèn luyện, trải nghiệm để trưởng thành.

Thứ ba, xây dựng các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trường thành.

Để phát huy thế mạnh trong mỗi ĐVTN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực triển khai các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, sẵn sàng đảm nhận các việc mới, việc khó mang lại những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đơn vị, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận. Thông qua những phong trào cách mạng tiêu biểu đã có nhiều công trình phần việc hết sức ý nghĩa gắn liền sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trí tuệ của thanh niên Nghệ An.

Thứ tư, từ thực tiễn cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng, với các dân tộc phương Đông thì một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Với Người, những gương tốt, việc tốt để giáo dục thanh niên là một phương pháp rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.

Do vậy cần làm tốt công tác nêu gương, xây dựng điển hình thanh niên tiêu biểu, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, từ đó nhân rộng, lan tỏa ra cộng động. Mỗi cán bộ Đoàn phải là một tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, thực hiện Di chúc của Người. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện triển khai thực hiện mang tính chất đối phó; thẳng thắn phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là của cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt.

Thứ năm, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Hiện nay các tổ chức thanh niên Việt Nam có Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam. Trong các tổ chức đó, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, trực tiếp giúp Đảng, Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng. Tổ chức Đoàn cần khơi dậy lòng yêu nước và biến lòng yêu nước đó trong mỗi đoàn viên thanh niên trở thành động lực để tự mình rèn luyện, phấn đấu, trở thành những con người có đạo đức, phẩm chất tốt, có năng lực trong thời đại mới góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cần tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh thực hiện tốt chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; lực lượng chính trị nòng cốt trong các phong trào thanh niên và tổ chức của thanh niên, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ./.

 Nguyễn Mạnh Khôi  

                                                 Phó trưởng ban TT Ban Dân vận TU  

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022

Nghệ An tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022


Quỳ Hợp trao tặng Bộ nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thổ tham gia Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội

Quỳ Hợp trao tặng Bộ nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thổ tham gia Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội


Nghệ An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

Nghệ An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2


Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh


Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam


Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Mặt trận Việt Minh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Mặt trận Việt Minh


Bác Hồ với giai cấp công nhân Nghệ An

Bác Hồ với giai cấp công nhân Nghệ An


Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)


Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An

Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An


Xúc động cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam"

Xúc động cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam"


Nghệ An – với giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2018-2020

Nghệ An – với giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2018-2020Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam

Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam


Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn


Khai mạc Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập rèn luyên và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam

Khai mạc Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập rèn luyên và lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam